Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

​ NOMINACE STAVBY ROKU se představují

18. 9. 2017
zdroj: Stavitel Infoservis
Napsali o nás

Do užší patnáctičlenné nominace vybrala odborná porota stavby z 52 přihlášených. Slavnostní udílení pěti titulů a dalších zvláštních cen proběhne 5. října v Betlémské kapli v Praze. Již nyní lze hlasovat na http://www.stavbaroku.cz.

„Soutěž Stavba roku se neomezuje jen na architektonický pohled, ale hodnotí celkovou kvalitu stavby, výsledek přístupu a komplexní spolupráce investora, autora, projektanta, stavitele a dodavatelů. Žádné dílo se v ní v průběhu 25 let nesmělo objevit dvakrát,“ komentuje doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc., předsedkyně odborné poroty, a doplňuje: „Prestiž kvality soutěže dokládá i to, že se tři stavby loňského ročníku utkaly o světovou cenu za architekturu, Cenu Mies van der Rohe. Letošní ročník tvoří reprezentativní průřez českého umění stavebnictví a architektury.“

            Soutěž organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství jako nadační program řízený radou programu za účasti spoluvypisovatelů soutěže, kterými jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, ČKAIT, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Časopis Stavitel je hlavním mediálním partnerem soutěže.

1 – DOKONČENÍ VLTAVSKÉ VODNÍ CESTY V ÚSEKU VD HNĚVKOVICE – TÝN NAD VLTAVOU

Dílo slouží pro plavbu zejména rekreačních plavidel mezi zdrží VD Hněvkovice a Týnem nad Vltavou. Vltavská vodní cesta je v tomto úseku zařazena do I. třídy pro plavidla do nosnosti 300 t. Všechny pohledové konstrukce plavební komory, jezového pole a levobřežního koridoru jsou obkládané lomovým kamenem. Přístup k plavební komoře z obce Hněvkovice je umožněn nově postavenou obslužnou komunikací a chodníkem s novým veřejným osvětlením, které jsou situované podél levého břehu. Součástí stavby jsou rovněž přípojky vodovodu, NN a telefonního připojení. BIM: Ne Náklady: 249 000 000 Kč Projektant: Aquatis, a.s., Atelier 8000 Dodavatel: Metrostav a.s.

Přihlašovatel: Metrostav a.s.

Investor: Ředitelství vodních cest ČR

12 – VIADUKTY PŘES ÚDOLÍ POTOKA HRABYNKA A ÚDOLÍ POTOKA KREMLICE

Silnice I/11 je součástí významného severomoravského silničního tahu v trase Opava – Ostrava – Mosty u Jablunkova a zajišťuje také spojení se Slovenskem. Stávající komunikace mezi Opavou a Ostravou v současné době již nevyhovuje z kapacitního ani bezpečnostního hlediska. Konstrukční řešení vychází z uspořádání mostu přes Lochkovské údolí postaveném na silničním okruhu kolem Prahy. Od tohoto mostu se však liší tvarem vnějších podélníků a mostovkové desky. Most přes údolí potoka Hrabyňka celkové délky 327 m přemosťuje hluboké údolí.

BIM: Ne Náklady: 426 368 042 Kč Projektant: Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

Dodavatel: EUROVIA CS, a.s.

Přihlašovatel: Stráský, Hustý a partneři s.r.o., EUROVIA CS, a.s., Skanska a.s., Firesta - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava

14 – FIREMNÍ SÍDLO SPOLEČNOSTI LUMIUS

Administrativní budova sloužící pro účely sídla firmy Lumius. Stavba je konstrukčně řešena kombinací monolitického železobetonu a oceli. Jednotlivé části domu tvoří ŽB „bedny“, které vytvářejí prostor převýšené vstupní haly. Stavba zachycuje veškeré dešťové vody a užívá je pro další potřeby, jsou použity FVT panely na střeše, pro výrobu el. energie. Objekt je v podstatě soběstačný. V interiéru je použita vertikální zahrada o ploše 80 m2, která zvelebuje mikroklima v celé budově. Stavba je řešena bezbariérově v 1. NP, ale není určena pro osoby se sníženou pohyblivostí.

BIM: Ne Náklady: 80 000 000 Kč Autor: Projektstudio EUCZ s.r.o., Ondřej Klimek, David Kotek Projektant: Projektstudio EUCZ s.r.o.

Přihlašovatel: Projektstudio EUCZ s.r.o.

Investor: Lumius spol. s r.o.

15 – CIIRC – ČESKÝ INSTITUT INFORMATIKY, ROBOTIKY A KYBERNETIKY

Nově vystavěný Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky stojí v areálu vysokých škol v Dejvicích a navazuje přímo na areál ČVUT. Nová předsazená fasáda dostavby je uvnitř celoprosklená, na vnější fasádu byla použita izolační membránová fólie ETFE (ethylen-tetrafluorethylen) zavěšená na samostatné ocelové konstrukci. Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) přináší až 40 000 m2 nových ploch pro až 1650 vědců z celého světa.

BIM: Ano Náklady: 1 178 308 078 Kč Dotace: 1 000 000 000 Kč Autor: Petr Franta a Architekti & Asoc s.r.o.

Projektant: Technico Opava s.r.o.

Dodavatel: HOCHTIEF CZ a.s., VCES a.s.

Přihlašovatel: HOCHTIEF CZ a.s.

Investor: České vysoké učení technické v Praze

16 – ATLETICKÁ HALA VÍTKOVICE

Atletická hala Vítkovice je nejmodernější atletickou halou v České republice. Nedílnou součástí nové atletické haly je i zrekonstruovaný atletický tunel s přímou dráhou dlouhou 100 metrů, sektorem pro skok do dálky a posilovnou. Nosnou konstrukci haly lze rozdělit na dvě základní dílčí vzájemně spolupůsobící části z hlediska materiálového řešení. Jednou je nosná dřevěná konstrukce střechy, druhou nosná železobetonová konstrukce skeletu, do které jsou přenášeny svislé a vodorovné síly od dřevěné části konstrukce.

BIM: Ne Projektant: Chválek Ateliér s.r.o. Dodavatel: EKKL a.s.

Přihlašovatel: VÍTKOVICE ARÉNA a.s. Investor: VÍTKOVICE ARÉNA a.s.

22 – REVITALIZACE TYRŠOVÝCH SADŮ V PARDUBICÍCH

Revitalizace Tyršových sadů – Podzámeckého parku v Pardubicích, probíhal v prostředí nemovité kulturní památky, bývalého vodního příkopu opevnění zámku v Pardubicích. Návrh respektuje jeho historickou hodnotu a je v souladu s památkovou ochranou území. Přínosem projektu je podpora přírodních hodnot v jádru města, podpora a zachování historické a generační kontinuity místa a jeho vegetačních složek. Novou dominantu parku tvoří parková betonová promenáda s dřevěným chodníkem z tropického dřeva garapa, vegetačními prvky a pergolami s membránovým zastřešením.

BIM: Ne Náklady: 89 059 132 Kč Projektant: New Visit s.r.o.

Dodavatel: BAK stavební společnost, a.s.

Přihlašovatel: BAK stavební společnost, a.s.

Investor: Statutární město Pardubice

24 – SMART BYTY NOVÉ BUTOVICE

V rámci projektu SMART byty v Nových Butovicích vznikly ve dvou etapách dva bytové domy, které nabídly ke třem stovkám bytů. Ty jsou energeticky úsporné a nově navíc přibyla příprava pro technologie inteligentního bydlení. Při výstavbě bytového projektu v Nových Butovicích se projektanti zaměřili na moderní technologie a trendy v bydlení. Základním prvkem ekologického a zároveň velmi kvalitního bydlení je vestavěný systém vzduchotechniky s výkonnými rekuperačními jednotkami. BIM: Ne Náklady: 900 000 000 Kč Autor: Atelier Smitka s.r.o. Projektant: Atelier Smitka s.r.o. Dodavatel: Trigema Building a.s. Přihlašovatel: Trigema a.s.

Investor: Trigema a.s.

28 – RADNICE A KNIHOVNA KARDAŠOVA ŘEČICE

Architektonický návrh ve velké míře zachoval a rehabilitoval původní vzhled a cenné prvky této klasicistní stavby - masivní zděné obvodové stěny, rozmanitě klenuté místnosti přízemí, kopie původní konstrukce krovu (stav původního historického krovu, s nímž se v projektu počítalo, se při stavbě ukázal jako nevyhovující). Požadovaná stavební náplň se velmi účelně umístila do stávajícího objemu budovy, bez nutnosti dostavby či výrazné nástavby objektu. Koncept realizovaného návrhu umístil veškerý provoz radnice do přízemí. BIM: Ne Náklady: 25 000 000 Kč Autor: ATELIER Žiška s.r.o.

Projektant: ATELIER Žiška s.r.o.

Dodavatel: Spilka a Říha s.r.o.

Přihlašovatel: Město Kardašova Řečice Investor: Město Kardašova Řečice

31 – KOTELNA PARK RADLICE

Na počátku záměru nazvaného „Kotelna Park Radlice“ stála ještě v roce 2014 industriální, zdánlivě nevyužitelná opuštěná ruina, pro většinu investorů odsouzená ke snadnějšímu řešení – totální demolici. Bývalé energetické centrum známé továrny, „srdce“, které kdysi pumpovalo energie do mimořádně úspěšné továrny na výrobu leteckých motorů. Místem stavby je část bývalé továrny WALTER (dříve n.p. Motorlet), situována jižně od ulice Radlické v katastrálním území Radlice. Od samého počátku byla snahou investora proměna tohoto zajímavého brownfieldu. BIM: Ne Náklady: 220 000 000 Kč Projektant: AED project a.s.

Dodavatel: Metrostav a.s.

Přihlašovatel: Red Group s.r.o.

Investor: Red Group s.r.o.

32 – RODNÝ DŮM FERDINANDA PORSCHE

Dům, ve kterém se v roce 1875 narodil Ferdinand Porsche a ve kterém žil do svých osmnácti let, byl roku 2011 zakoupen firmou ŠKODA AUTO a.s. Do té doby byl nesčetněkrát přetvořen, takže prakticky ztratil svou původní podobu. To se týkalo i dílenského zázemí vzadu za domem. Na přelomu 2012–2013 začaly práce na projektu, jehož cílem bylo uvést dům do původního stavu, a vytvořit tak připomínku vazby Vratislavic nejen na jméno Ferdinand Porsche, ale i na inženýrské a konstrukční umění v Čechách.

BIM: Ne Autor: Hlaváček – architekti s.r.o.

Projektant: Hlaváček – architekti s.r.o.

Dodavatel: Bielskie Przedsiebiorstwo Budownictvwa Przemyslowego Přihlašovatel: Hlaváček – architekti s.r.o.

Investor: ŠKODA AUTO a.s.

33 – REKONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍHO MOSTU V KM 80,930 HOHENAUN – PŘEROV

Předmětem rekonstrukce mostu bylo odstranění technického stavu mostu a zajištění požadované traťové rychlosti 160 km/ hod. Nosná konstrukce nebyla v technicky dobrém stavu. Jedinečnost nosné konstrukce spočívá v šikmosti mostu (41°), svařovaných táhlech oblouku a použití pákového systému řízené dilatace mostu určeného pro šikmé uložení – použito v ČR poprvé. Izolace nosné konstrukce byla provedena stříkanou izolací. Stavba se skládá z 21 provozních souborů a stavebních objektů, kde hlavním objektem byl objekt mostu.

BIM: Ne Náklady: 367 956 862 Kč Projektant: Exprojekt s.r.o.

Dodavatel: Sdružení Břeclav most – Firesta + AŽD Přihlašovatel: Firesta – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Investor: SŽDC s.o.

35 – REKONSTRUKCE PARTERU OBVODOVÉ LINIE HISTORICKÉHO CENTRA MĚSTA PÍSEK

Historické jádro města Písku je ohraničeno na západě nábřežím řeky Otavy a okruhem zeleně kopírujícím průběh původních městských hradeb. Právě dokončená úprava parteru východní části píseckých Bakalářů je poslední částí širšího dlouhodobého projektu Rekonstrukce parteru obvodové linie historického centra města Písku. Jednotlivé lokality spojuje jednotný přístup k volbě použitých materiálů – přírodního kamene s důrazem na opětovné použití původních dlažeb, zejména píseckých desek, dále užití výlučně černé kovářské oceli a litiny.

BIM: Ne Náklady: 60 250 000 Kč Projektant: akad. arch. Karel Lapka, akad. arch. Ing. Kateřina Vávrová Přihlašovatel: Město Písek Investor: Město Písek

36 – OBNOVA POUTNÍHO AREÁLU KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE - SVATÁ HORA V PŘÍBRAMI

Areál Svaté Hory tvoří obdélný komplex ambitů o rozměrech 80 x 72 m se čtyřmi kaplemi v rozích, uvnitř na vysoké kamenné terase stojí původně gotický kostel. K S křídlu ambitů přiléhá proboštství. Dopravně je areál napojen po stávajících místních komunikacích, z ulice Balbínova a Svatohorskou alejí. Nedochází ke změně dopravního napojení na stávající místní komunikace. Stavba v současné době umožňuje užívání osobám s omezenou schopností pohybu a orientace díky již realizovaným úpravám (zdvihací plošiny), zabezpečujících bezbariérový přístup do objektů.

BIM: Ne Náklady: 144 098 566 Kč Autor: Ing. arch. Richard Cibik, Ing. Michal Sluka, Ing. Romana Hubková, Ing. arch. Michal V.

Křepel, Ing. arch. Lukáš Kozák Projektant: Ing. arch. Richard Cibik – FACIS architekti, f.o., Ing. arch. Richard Cibik Dodavatel: Starkon a.s.

Přihlašovatel: Starkon a.s.

Investor: Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie

40 – STAVEBNÍ ÚPRAVY GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V HRADCI KRÁLOVÉ

Budova Galerie moderního umění v Hradci Králové slouží i po rekonstrukci především potřebám galerie jako paměťové instituce, která zpřístupňuje a uchovává díla výtvarného umění a také je centrem rozmanitého kulturního dění. Galerie je šestipodlažní s jedním podzemním podlažím, kancelářská část je osmipodlažní, se dvěma podzemními podlažími a jedním mezipatrem, umístěným mezi 1. a 2. NP. Konstrukční výška je stejná přes celou budovu, v jižní části je suterén a vstupní podlaží přes dvě podlaží.

BIM: Ne Náklady: 93 978 574 Kč Projektant: 3Q PROJECT a.s.

Dodavatel: STAKO s.r.o.

Přihlašovatel: STAKO s.r.o.

Investor: Královéhradecký kraj

43 – REKONSTRUKCE SECESNÍ VILY

Rekonstruovaný objekt byl projektován a postaven jako obytný dům na počátku minulého století. V pozdějších letech byl objekt využíván jako zdravotnické zařízení a v 80. letech dvacátého století došlo k jeho stavební dehonestaci využitím prostor jako školského zařízení a stravovacího zázemí Střední zdravotnické školy v Jihlavě. Navzdory tomuto faktu bylo investorům zjevné, že jde o jedinečnou stavbu svého druhu v rámci celé Jihlavy, v níž se pod nánosy úprav dochovala velká část původního vybavení. BIM: Ne Autor: Ing. arch. Miroslav Velehradský, Ing. arch. Dagmar Velehradská Projektant: Ing. arch. Miroslav Velehradský, Ing. arch. Dagmar Velehradská Dodavatel: Podzimek a synové s.r.o.

Přihlašovatel: Podzimek a synové s.r.o.

Investor: Petr a Iveta Kličkovi

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav