Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8
  • Úvod
  • Pro média
  • V prvních sedmi měsících zadali veřejní investoři o 68,4 % stavebních zakázek více než v minulém roce

V prvních sedmi měsících zadali veřejní investoři o 68,4 % stavebních zakázek více než v minulém roce

12. 9. 2017
zdroj: konstrukce.cz 2017 (red)
Napsali o nás

Od ledna do července letošního roku ukončili a zadali veřejní investoři celkem 3097 zakázek v souhrnné hodnotě 74,1 miliardy korun, což je růst o 68,4 procenta. Finální soutěžená hodnota však v průměru byla o 25 procent menší než původní vypsaný objem výběrových řízení. Naopak vypisování nových výběrových řízení i v druhé polovině roku významně vázne a několik měsíců po sobě představuje měsíční vyhlášený počet i objem stavebních zakázek tříleté minimum. Vyplývá to z nejnovější analýzy zpracované analytickou společností CEEC Research na základě dat uveřejněných ve Věstníku veřejných zakázek na konci července 2017.

V sedmém měsíci letošního roku bylo veřejnými investory vyhlášeno 111 výběrových řízení na stavební práce v souhrnné hodnotě 7,1 miliardy korun. To oproti srovnatelnému období minulého roku představuje znatelný poloviční (48,8 procenta) pokles počtu oznámených soutěží. Dvoupětinový (37,7 procenta) pokles zároveň zaznamenala také hodnota vypsaných stavebních investic. Poněkolikáté za sebou jde v letošním roce o nejnižší vyhlášený počet i objem stavebních tendrů za poslední tři roky (356 zakázek za 23,8 miliardy korun v červenci 2014, 198 zakázek za 10,5 miliard korun v červenci 2015 a 217 zakázek v hodnotě 11,5 miliardy korun v červenci 2016). „Počet i objem připravovaných tendrů na nové zakázky výrazně klesá, což je do jisté míry spojeno i s blížícími se volbami. Řada veřejných investorů se totiž snaží ukončit co nejvíce běžících výběrových řízení a zadat zakázky k realizaci. Vypisování nových výběrových řízení, ze kterých budou zakázky zadány zpravidla nejdříve za 6 měsíců, se odkládá až na příchod nové vlády,“ vysvětluje Jiří Vacek, ředitel analytické společnosti CEEC Research.


Od ledna do července 2017 se ve Věstníku veřejných zakázek objevilo celkem 1071 soutěží v hodnotě 59 miliard korun a v meziročním srovnání se jedná o bezmála poloviční (46,7 procenta) pokles počtu a pětinový (19,8 procenta) pokles objemu vypsaných výběrových řízení. „Českému stavebnictví se jako oboru zatím stále nedaří, byť některé náznaky zlepšení jsou snad vidět. Do budoucna bude klíčové to, jestli se podaří rozjet velké dálniční a silniční stavby a také to, jak aktivní a úspěšní budou v zadávání zakázek veřejní investoři. O nevyhovující legislativě a z toho vyplývající nepružnosti se napovídalo již dost. Je třeba s tím konečně začít něco dělat, což bude úkol pro budoucí vládu a parlament,“ komentuje situaci František Fryš, jednatel, SWIETELSKY stavební s.r.o.

Z výše uvedených výběrových řízení byla již třetina (33 procent) ukončena a zadána konkrétním stavebním firmám, což představuje čtvrtinu (23 procent) z celkového objemu ve vypsané hodnotě 13,5 miliardy korun. Reálně však byly tyto zakázky soutěženy za 10,3 miliardy korun, tedy přibližně o čtvrtinu (24 procent) méně, než jaká byla jejich hodnota při oznámení výběrového řízení. Po odečtení zadaných a zrušených zakázek zbývají v systému stále ještě soutěže v hodnotě 41,7 miliardy korun.

„V roce 2017 byl nastolen růst objemu zakázek z důvodu vyšší aktivity jak soukromých investorů, tak investorů veřejných. Bohužel mám obavy, že růst objemu zakázek narazí na strop objemu kvalifikovaných kapacit, což přinese paradoxně prudký pád kvality prací. Firmy zabývající se inženýringem bez vlastních pracovních kapacit, mají a nadále budou mít velký problém v zesmluvněných časech najít kvalitní řemeslníky. Nepomůže ani zvýšení cen vůči investorům. Pouze dojde k přetahování kapacit na úkor zisků generálních dodavatelů. Tato krize “kapacit” se obzvláště projeví v příštím roce, kdy veřejní zadavatelé (zejména v dopravním stavitelství) vrhnou na trh velké objemy zakázek, bez cíleného rovnoměrného plánování, koordinaci mezi sebou (např. ŘSD s kraji, velkými městy apod.), což povede k ekonomicky neodůvodněnému razantnímu zvýšení cen, ale zároveň ke snížení kvality stavebních prací,“ tvrdí Vladislav Varmuža, místopředseda představenstva, Česká komora stavebních ekonomů o.s

Konkrétním dodavatelům bylo v uplynulých sedmi měsících roku 2017 zadáno celkem 3097 stavebních zakázek v souhrnné hodnotě 74,1 miliardy korun, což v obou sledovaných kritériích představuje v meziročním srovnání čtvrtinový (28,3 procenta), respektive dvoutřetinový (68,4 procenta) nárůst. Je nutné však brát v úvahu, že toto meziroční srovnání je ovlivněno nízkou srovnávací základnou minulého roku, která pro objem zakázek činila 44 miliard korun (leden – červenec), na rozdíl například od stejného období roku 2015, kdy hodnota ukončených soutěží dosáhla 71,2 miliardy korun. Některá zadávací řízení stále probíhají, a proto lze očekávat, že v dalších měsících dojde ještě k aktualizaci a upřesnění dat. „Českému stavebnictví se v roce 2017 daří v porovnání s předchozími lety dobře. Po delší době dochází k souběhu významnějších investic u veřejných i soukromých zadavatelů. Pokud nedojde k paralyzování veřejných zadavatelů vlivem voleb, rok 2018 by měl být opět lepším než rok 2017,“ říká Pavel Schlitter, obchodní ředitel, SITEL, spol. s r.o.


Partnery analýz veřejných zakázek jsou firmy Hochtief CZ a.s., Skanska a.s., Saint–Gobain Construction Products CZ a.s., CEMEX Czech Republic, s.r.o., Infram a.s., Metrostav a.s., Pragoprojekt a.s., Schindler CZ, a.s., Dopravoprojekt, a.s., SUDOP GROUP a.s., HSF System a.s., KLEMENT a.s., HBH Projekt spol. s r.o.

Více na http://www.ceec.eu.

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav