Nový závod SKF Lubricon v Chodově získal jako první nejvyšší certifikační ocenění výrobního provozu ve střední a východní Evropě - Leed Platinum

  • 04. 12. 2014 | zdroj: Konstrukce, red
  • Napsali o nás

V Chodově u Karlových Varů byl otevřen nový závod na výrobu mazacích systémů, jehož vlastníkem je švédský koncern SKF. Stavba získala nejvyšší ocenění, kterého je možné v oblasti hodnocení šetrných budov dosáhnout - certifikát LEED Platinum. Udělená certifikace posuzuje šetrnost budovy z několika hledisek od fáze výstavby až po běžný provoz. Ve střední a východní Evropě se jedná o první stavbu tohoto typu (výrobní provoz), které se podařilo na ocenění LEED Platinum dosáhnout. Stavbu realizoval tým divize 9 společnosti Metrostav. Oceněná budova se může pochlubit výbornými výsledky ve většině hodnocených oblastí:

* Závod spotřebovává o 48 % méně energie, nežli je standard.
* Využitím dešťové vody pro splachování WC a zálivku zeleně je dosaženo 52% úspory pitné vody oproti standardu.
* Osvětlení LED svítidly je regulováno dle přítomnosti osob a denního světla.
* Do budovy je přiváděn čerstvý vzduch řízený podle obsahu CO2 s optimální vlhkostí.
* Při výstavbě byly použity zdravotně nezávadné nízkoemisní materiály.
* Celá budova je řízena inteligentním systémem budovy s podrobným sledováním spotřeb.
* Pro větší komfort zaměstnanců a z důvodu omezení emisí provozem vozidel byly přesunuty autobusové zastávky blíže vchodu závodu.

„V regionu střední a východní Evropy se jedná o první výrobní provoz, který získal toto nejvyšší ocenění,“ říká Petr Vogel ze společnosti EkoWATT, který vedl tým připravující certifikaci, koordinoval projekt a stavbu.
„Zároveň budova patří mezi pětici budov s nejvyšším dosaženým počtem bodů v hodnocené oblasti energetické účinnosti.“
Certifikace LEED poskytuje nezávislé ověření třetí stranou, že dům nebo soubor budov byl navrhnut, vybudován a zprovozněn s využitím strategií zaměřených na dosažení vysokých požadavků v oblastech jako jsou udržitelná lokalita, úspory vody, energetická efektivita a inteligence budov, výběr zdravých materiálů a kvalita vnitřního prostředí.
Certifikace je dobrovolný tržní nástroj bez jakýchkoliv státních pobídek či subvencí.
Metrostav jako zhotovitel závodu pracoval pro SKF v Chodově již potřetí. Podílel se i na dvou předchozích přestavbách, což potvrzuje, že soukromý investor s ním byl spokojen. „Skupina SKF velmi dbá na dodržování ekologických zásad a jsme velmi rádi, že jsme při soutěži i na stavbě obstáli,“ říká vedoucí projektu Jan Mráz. Stavba trvala od poklepání základního kamene po otevření závodu čtrnáct měsíců.