Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8
  • Úvod
  • Pro média
  • Tunely Ejpovice se prodraží, cena už překročila pět miliard. Osvětlení se soutěží zvlášť

Tunely Ejpovice se prodraží, cena už překročila pět miliard. Osvětlení se soutěží zvlášť

11. 2. 2018
zdroj: zdopravy.cz
Napsali o nás

Úsek třetího koridoru Rokycany – Plzeň včetně tunelů Ejpovice nebude pro stát taková láce, jak se zdálo při otevírání cenových nabídek v tendru. Správa železniční dopravní cesty se zhotovitelem, kterým je společnost Metrostav, uzavřela už 13 smluvních dodatků. Aktuální smluvní cena stavby tak činí 5,113 miliardy korun, když cena vysoutěžená byla 3,97 miliardy.

„Celkové navýšení ceny stavby bude známo až na konci stavby po projednání všech vznesených nároků zhotovitele,“ uvedl mluvčí SŽDC Marek Illiaš. Dosavadní navýšení zhruba o 1,1 miliardy je přitom už téměř na limitu, který určoval zákon o veřejných zakázkách v době uzavření smlouvy. Podle tehdy platné verze lze navýšit cenu stavby maximálně o 30 procent. Později se limit rozvolnil až na 50 procent. „Veškeré požadavky ZVZ jsou a budou dodrženy,“ doplnil Illiaš. Podle dřívějších vyjádření zástupců SŽDC je vyšší cena dána především geologií stavby, která v mnohém stavbaře překvapila. Protáhl se i archeologický průzkum.

Správa železnic navíc v lednu vypsala nové výběrové řízení na dodávku a osazení osvětlení tunelů. To bylo původně součástí velké zakázky na celou stavbu. „Z důvodu splnění nařízení Evropské komise číslo 1303/2014 a podmínek aktuálně nových ČSN došlo ke změně osvětlení s ohledem na jeho umístění v tunelu, náběhové rychlosti, použití typu kabelů s ohledem na jejich požární odolnost a použití druhu osvětlovacích těles. To vyvolalo nutnou úpravu systému jejich napájení a nutnost sjednotit celý systém osvětlení,“ vysvětlil to Illiaš. Podle něj tak došlo k výrazné změně, což je řešeno formou nového výběrového řízení. Zakázka má hodnotu 138 milionů a je vedena jako podlimitní. Proto se neobjevila ve věstníku veřejných zakázek, ačkoliv tam SŽDC zveřejňuje i mnohem menší akce. Tendr má formu výzvy k podání nabídky.

Stavební firma Metrostav v soutěži na stavbu koridoru s tunely zvítězila s nabídkou 3,97 miliardy, když předpokládaná cena činila 7,5 miliardy. Metrostav zvítězil i díky tomu, že na rozdíl od ostatních navrhl zbudovat tunel pomocí razicího štítu. To u antimonopolního úřadu neúspěšně napadla Skanska, která se v tendru s cenou 4,75 miliardy dostala na druhé místo. Podle Skansky varianta Metrostavu nesplňovala podmínky zadání. Úřad ale námitky zamítl. Podle dřívějších vyjádření SŽDC by podobně vzrostla cena i při využití jiné metody.

Úsek má být uveden do provozu na podzim. Jižní tunelová trouba bude zprovozněna podle Illiaše 15. listopadu a severní tunelová trouba 7. prosince.

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav