Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

VÝVOJ STAVEBNICTVÍ překonal prognózy

2. 11. 2017
zdroj: Stavitel Ekonomika Jiří Kučera
Napsali o nás

V roce 2017 předpovídají ředitelé stavebních společností růst sektoru o 4,6 procenta, což oproti předchozím predikcím představuje významné posílení. V příštím roce by pak měl růst pokračovat o další 3,8 procenta. Tržby by přitom měly růst ještě o něco rychleji, a to o pět procent.

Vytížení kapacit jednotlivých společností se aktuálně pohybuje až na hraniční úrovni 95 procent. Kvůli nedostatku pracovníků jsou přitom firmy nuceny odmítat přes desetinu objemu zakázek, přičemž nejvíce chybí pracovníci na pozicích dělníků a stavbyvedoucích. Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q3/2017 zpracované analytickou společností CEEC Research ve spolupráci se Skupinou Saint-Gobain.

 

ZRYCHLENÍ RŮSTU

 

Výkon stavebního sektoru poroste v tomto i příštím roce rychleji, než předpokládali ředitelé stavebních firem v minulém čtvrtletí. Stavební produkce by měla letos podle stavebních firem zaznamenat nárůst o 4,6 procenta, což představuje téměř dvojnásobné navýšení predikcí z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q2/2017 (2,7 procenta). Na tomto vývoji se přitom shoduje drtivá většina (87 procent) ředitelů stavebních společností. „Na tento růst má vliv zejména další výrazný růst objemu veřejných stavebních zakázek. Celkově objem zadaných veřejných stavebních zakázek totiž vzrostl za prvních devět měsíců tohoto roku dokonce až o 95,1 % na úroveň 115,6 mld. Kč,“ vysvětluje Jiří Vacek, ředitel analytické společnosti CEEC Research.

            Optimističtější jsou ve výhledu na tento rok firmy zabývající se pozemním stavitelstvím (růst 5,4 procenta) a malé a střední společnosti (růst 4,9 procenta), o poznání opatrnější jsou naopak společnosti zaměřené na inženýrské stavby (růst 3,3 procenta). V roce 2018 by měl meziroční růst sektoru zpomalit na 3,8 procenta, přičemž více by se mělo v dlouhodobém horizontu dařit velkým společnostem (růst 4,2 procenta).

            „Samozřejmě mě aktuální vývoj na trhu stavebnictví těší. Cítíme nárůst poptávek po materiálech všech divizí Saint-Gobain a také po řešeních s vyšší přidanou hodnotou z pohledu akustiky a tepelného komfortu. Přesto však přetrvává velký tlak na ceny materiálů, zaznamenáváme také nárůst nákladů na energie a vstupních surovin a potýkáme se s dostupností pracovní síly. Tyto faktory tak ovlivňují to, že růst našeho obratu je větší než růst našeho provozního zisku. Dovolím si však odhadnout, že letošní rok zakončíme úspěšně, tedy splněním našeho plánu a očekávání majitele,“ komentuje situaci Tomáš Rosák, předseda představenstva Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

            Obdobně to vidí i Petr Kašpar, ředitel společnosti, POHL cz, a.s. „České stavebnictví je nyní ve fázi solidního množství realizovaných a chystaných stavebních zakázek, mimořádného nedostatku výrobních kapacit a stále ještě nízkých cen ve vztahu zadavatel versus generální dodavatel. Klíčové pro splnění našeho plánu na příští rok bude zajištění kvalitních výrobních kapacit a to jak vlastních, tak zejména subdodavatelských.“

            Opačný náhled na současnou situaci má Pavel Pilát, generální ředitel, Metrostav a.s. „Čísla o předpokládaném celkovém růstu stavebnictví jsou vysoká jen zdánlivě, protože vycházejí z předchozí nízké základny.“

            Nárůst zdaleka nedosahuje hodnot před začátkem recese. Během ní opustilo firmy nad 50 zaměstnanců více než 50 tisíc pracovníků, takže je logické, že tito lidé ve stavebnictví dnes chybí. Na druhé straně inženýrské stavebnictví kleslo o 1,7 %. A proto v některých segmentech trhu, jako například výstavbě velkoprofilových tunelů, vinou výpadku zakázek je nutné kvalifikované pracovníky, především dělnických profesí, redukovat. Po více než půlstoletí se nyní v Česku nerazí ani jedno takovéto dílo. A s dalšími ražbami mohou stavební firmy, vzhledem k nepřipravenosti projektů, počítat až v řádu desítek měsíců či několika let.

 

POROSTOU TRŽBY

 

Ještě o něco rychleji porostou tržby stavebních firem, které by měly v letošním roce v průměru navýšit o 5,0 procenta. Také v oblasti tržeb predikuje vyšší růst pozemní sektor (6,5 procenta) a velké stavební společnosti (5,7 procenta). Daleko pesimističtější jsou ve svých předpovědích firmy zaměřené na inženýrské stavby, které očekávají růst svých tržeb na úrovni 2,7 procenta. Růst tržeb bude pokračovat i v roce 2018, kdy by se měly v průměru zvýšit o dalších 4,2 procenta.

            „Českému stavebnictví se v roce 2017 daří v porovnání s předchozími lety dobře. Po delší době dochází k souběhu významnějších investic u veřejných i soukromých zadavatelů. Pokud nedojde k paralyzování veřejných zadavatelů vlivem voleb, rok 2018 by měl být opět lepším než rok 2017. Klíčovým úspěchem růstu tržeb, dle mého názoru, bude efektivita provádění prací, kvalitně a dlouhodobě nasmlouvaní subdodavatelé a schopnost přijmout nové zaměstnance a tím rozšířit výrobní kapacitu. V tomto duchu se na rok 2018 připravujeme a předpokládáme dvouciferný růst tržeb,“ tvrdí Pavel Schlitter, obchodní ředitel, SITEL, spol. s r.o.

 

VIDÍ DO ZAKÁZEK

 

Stavební společnosti měly v době prováděného výzkumu, tedy v srpnu a září 2017, nasmlouvané zakázky v průměru na více než půl roku (7,5 měsíce) dopředu, přičemž velké firmy mají zajištěné zakázky o více než měsíc déle (8,6 měsíce). Vytížení kapacit jednotlivých společností se aktuálně pohybuje na úrovni 95 procent a firmy tak pracují na hranici únosnosti s minimální rezervou. Firmy zaměřené na pozemní stavitelství dokonce avizují aktuální vytížení na úrovni 97 procent.

 

CHYBÍ PRACOVNÍCI

 

Kvůli nedostatku pracovníků jsou přitom ředitelé stavebních společností nuceni odmítat v průměru 14,3 procenta objemu zakázek. Nejvíce se s tímto problémem potýkají malé a střední firmy, které musely odmítnout téměř pětinu (17,9 procenta) objemu zakázek. Některé společnosti v důsledku nedostatku pracovníků dokonce nepodávají nabídky na poptávku, kterou by ještě před rokem rády získaly, případně jsou nuceny posouvat termíny dokončení realizace stavby. „Většina našich kapacit je v tuto chvíli vytížena. Předpokládám, že o služby stavebních firem bude relativně velký zájem i příští rok. Na trhu se proto také někdy jen obtížně hledají pracovníci, kteří jsou kvalitní a nemají přehnané finanční požadavky,“ uvádí Karel Branda, ředitel společnosti Trigema Building. S tím souhlasí i Jan Kučeva, ředitel Divize beton ve společnosti CEMEX v České republice: „Praxe společnosti CEMEX potvrzuje, že situace na trhu práce se dál komplikuje a nedostatek kvalifikovaných pracovníků, společně se zvyšujícími se životní náklady vedou k prudkému růstu cen práce.“

            Společnosti, které za této situace plánují navýšení svých kapacit, by v průměru rozšířily stavy zaměstnanců o pětinu (18,7 procenta). Nejčastěji chybí stavebním firmám především dělníci (85 procent), následně také stavbyvedoucí (57 procent) a mistři (47 procent). Zájem o nové administrativní pracovníky projevuje přibližně pouze desetina (9 procent) stavebních firem. Výrazně odlišná je v tomto ohledu situace u velkých společností, kterým nejvíce chybí stavbyvedoucí (88 procent). Při dostatečném počtu pracovníků by se podle ředitelů urychlila realizace staveb v průměru o 16,1 procenta.

            „S nedostatkem pracovníků je to jako se zakázkami. Když je nedostatek zakázek, tak žehráme na jejich nedostatek. Když jsou zakázky a nemáme kapacity na jejich realizaci, žehráme na nedostatek pracovníků. Proč se bojíme přiznat, že neumíme podnikat a připravovat se na měnící se trh? Že si neumíme vybudovat značku, abychom byli pro kvalitní pracovníky atraktivní. Že si nebudujeme portfolio zákazníků, s kterými zvládneme i dobu nouze. V době blahobytu umí prodávat každý; v době nouze jen ti nejlepší. A je to stejné v době blahobytu, kdy realizují a dodržují termíny jen ti nejlepší. Ostatní se o to alespoň snažíme a zbytek hledá příčinu mimo své kompetence,“ říká Ivo Luňák, jednatel společnosti, Tyros Loading Systems CZ s.r.o. **

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav