Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

PODNIKATELÉ VE STAVEBNICTVÍ HODNOTÍ LOŇSKÝ ROK

12. 2. 2018
zdroj: Stavitel Události
Napsali o nás

České stavebnictví po propadu z roku 2016 loni vzrostlo o 2,1 procenta. Z pohledu vývoje tržeb se více daří malým a středním firmám než velkým společnostem. Podle stavebního zaměření tržby v pozemním sektoru dosáhnou navýšení až o 8,4 procenta. Stavební společnosti jsou kapacitně vytíženy na 94 procent.

> JAK HODNOTÍTE VÝVOJ VE STAVEBNICTVÍ A CO BY SE MĚLO ZMĚNIT?

Pavel Pilát, generální ředitel, Metrostav, a.s.:

České stavebnictví trpělo v roce 2017 stále nedostatkem velkých veřejných, především infrastrukturních projektů pro okamžité provedení. V roce 2018 bude rozhodující, zda takovéto projekty k realizaci na trhu budou, anebo zda bude pokračovat soutěžení pouze na nejnižší a často nereálnou cenu.

Tomáš Kaláb, ředitel, KALÁB – stavební firma, s.r.o.:

Hodně rozdílná situace panuje ve stavebnictví pro soukromý sektor oproti stavebnictví pro veřejný sektor. V soukromé sféře se stavebnictví daří, v té veřejné je to horší. Jsou to přitom propojené nádoby. Přestože sami stavíme téměř výhradně pro soukromníky, v příštích letech nás ovlivní i to, kolik budou mít práce velké stavební firmy ve veřejném sektoru.

Vladimír Steiner, člen představenstva, provozní ředitel, Schindler CZ, a.s.:

Po relativně hubenějších letech velice pozitivně hodnotíme pozvolný nárůst tržeb. Vzhledem k vysokému množství projektů, pro které projekčně zpracováváme výtahové i eskalátorové technologie, očekáváme obdobný trend i letos. Pro tento vývoj hovoří i množství již zasmluvněných zakázek na konkrétní dodávky. Jako klíčové faktory pro naplnění těchto očekávání vnímáme zrychlení schvalování nové výstavby, vyšší podporu státu pro regeneraci starší bytové výstavby, a zejména pak dostatečné kapacity a s nimi spojený snazší přísun zahraničních pracovníků do sektoru stavebnictví ze zemí mimo EU.

Tomáš Rosák, předseda představenstva, Saint-Gobain Construction Products CZ, a.s.:

Pro všech šest divizí Saint-Gobain Construction Products je stěžejním pozemní stavebnictví, kterému se v letošním roce určitě daří. Zejména poptávka po izolacích Isover je výrazná, stejně tak je tomu v případě sádrokartonů Rigips. Pozitivní vývoj v našem odvětví přičítám celkové ekonomické situaci v ČR. Potěšující zprávou je, že zaznamenáváme vyšší poptávku po inovativních řešeních, tedy výrobcích s vyšší přidanou hodnotou, jako jsou například vysokopevnostní sádrokartony nebo materiály, které řeší akustiku v interiérech. Pro letošek bude klíčovým pokračování ekonomického růstu a možnost zahájení výstavby mnoha rezidenčních i kancelářských projektů v Praze, kde jsou před novou výstavbu kladeny neskutečné byrokratické překážky.

Lubomír Fojtů, ředitel Ředitelství vodních cest ČR:

Jako organizační složka státu považujeme za nejdůležitější stabilitu nastavených postupů v rezortu dopravy. Dopravní infrastruktura by měla představovat dlouhodobou prioritu, jejíž realizace daleko překračuje volební období do Poslanecké sněmovny.

 Libor Urbášek, Sales and Marketing Director, Divize Isover, Saint-Gobain Construction Products CZ, a.s.:

Očekávám, že trh projektových prací bude letos podobný tomu loňskému. Naplněnost projekčních kanceláří se pomalu blíží jejich maximu kapacit a nelze předpokládat jejich významný nárůst v tak krátkém časovém období. Lze očekávat i mírný cenový nárůst.

Jaroslav Kupr, ředitel ateliéru, Intar, a.s.:

Naše společnost pracuje převážně pro veřejné investory. Jsem přesvědčen, že i letos dojde k nárůstu projektových prací – odhaduji do 5 %.

Petr Matyáš, partner, di5 architekti inženýři, s.r.o.:

Myslím, že trh projektových prací zvolna poroste. Souvisí to i s tím, že je investory vyžadována vyšší kvalita projektů, vyšší podrobnost, komplexnější dokumentace skutečného stavu. Zkrátka dokumentace zpracovaná v BIM. Nicméně, tento růst narazí na kapacitní možnosti (především personální) projekčních firem.

Pavel Heinrich, produktový manažer, HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.:

Tématem BIM se v naší společnosti zabýváme více než 10 let. V první fázi jsme šířili informace o našich výrobcích formou knihoven pro BIM software, které jsou užívány dosud. V současné době můžeme registrovat větší povědomí a zájem o BIM projektování. Proto jsme zařadili do našich vzdělávacích aktivit i toto téma. Kromě knihoven lze najít informace o našich výrobcích v pluginech pro BIM software. V naší společnosti se interně zabýváme digitalizací a sdílením informací o našich produktech v návaznosti na standardy BIM. Na druhou stranu lze s určitostí konstatovat, že přechod na projektování dle zásad BIM bude v ČR ještě několik let trvat a to i s ohledem na vznik standardů připravovaných do české legislativy.

Tomáš Koranda, předseda představenstva, Hochtief CZ, a.s.:

Vláda by měla zejména zafixovat dlouhodobou věcnou koncepci oboru tak, aby další vláda mohla navazovat na tu předchozí. Za další klíčové priority považuji legislativní podporu pro zrychlení procesu povolování staveb. Dále bychom uvítali zafixování investičního rámce minimálně na čtyřleté funkční období vlády tak, aby stavební firmy mohly plánovat svoje výrobní kapacity a investice. Za důležité téma považuji i vládní podporu pro popularizaci a rozvoj českého stavebnictví, včetně ochrany českého trhu. Přínosem bude zavedení nových hodnotících kritérií pro výběr dodavatelů na veřejných zakázkách s důrazem na lokální zkušenosti a kapacity.

Vladimír Lang, jednatel, INVESTAV CZ, s.r.o.:

Problém českého stavebnictví a kapacity lidí není v tom, kolik zde bude pracovat zahraničních pracovníků, ale v sociálním systému, který lidem zajišťuje poklidný způsob života na dávkách atd.

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav