Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

Eurovia, Metrostav a OHL, LOŇŠTÍ VÍTĚZOVÉ

12. 2. 2018
zdroj: Stavitel Ekonomika Ing. Ivan Vrhel
Napsali o nás

Největší objem veřejných stavebních zakázek v roce 2017 získala společnost EUROVIA CS, a.s. – 216 zakázek za 4742 mil. Kč (včetně DPH) plus podíl z hodnoty 8383 mil. Kč (včetně DPH) získaný ve sdruženích. Druhý Metrostav a.s. získal ve stejném období 56 zakázek za 3740 mil. Kč plus podíl z hodnoty 6960 mil. Kč ve sdruženích a OHL ŽS a.s. 50 zakázek za 2663 mil. Kč plus podíl z hodnoty 7177 mil. Kč ve sdruženích.

Loňský růst objemu zadaných stavebních zakázek byl o 46,3 % a pokles vypsaných zakázek o 41,0 %. Méně příznivou zprávou pro další vývoj stavebnictví je výrazný pokles nově vypsaných zakázek v roce 2017 o 41,0 %, %, z toho u zakázek na pozemní stavby o 15,3 % a u zakázek na inženýrské stavby o 47,0 %, v tom u zakázek dopravní infrastruktury o 67,7 %, což signalizuje v horizontu 2–3 let pokles stavební produkce pro veřejný sektor stavebnictví a to zejména v dopravním stavitelství. V roce 2017 bylo zadáno 4407 nových veřejných zakázek na stavební práce (včetně dílčích zakázek) v úhrnné hodnotě 130 128 mil. Kč (včetně DPH), z toho na pozemní stavby 1517 zakázek v hodnotě 37 922 mil. Kč a na inženýrské stavby 2890 zakázek v hodnotě 92 206 mil. Kč.

            Ve stejném období bylo zveřejněno oznámení o změně k již zadaným 1098 zakázkám, s celkovým dopadem do ceny zakázek (četně DPH) + 2732 mil. Kč z toho na pozemní stavby + 446 mil. Kč a na inženýrské stavby + 2286 mil. Kč.

            Bylo uveřejněno oznámení o zadání 10 velkých stavebních zakázek s cenou (s DPH) nad 1 mld. Kč, největší zakázka: „TR Kočín – Rozšíření a rekonstrukce, přeústění vedení – I. etapa (P.0257), stavebněmontážní práce“, zadavatel ČEPS, a.s., zhotovitel Sdružení EGEM s.r.o., ASE, s.r.o., VUJE a.s. (Slovensko), cena s DPH 3556 mil. Kč.

            Průměrná velikost zakázky zadané v roce 2017 činila 24,1 mil. Kč, což je v meziročním srovnání 132,3 % úrovně průměrné velikosti zakázky zadané v roce 2016. Hodnota zadaných zakázek v roce 2017 spolufinancovaných, resp. navržených na spolufinancování z fondů EU, dosáhla výše 59 550 mil Kč, což představuje 44,9 % celkového objemu zadaných zakázek.

            Veřejné zakázky na stavební práce získalo v roce 2017 jako samostatní zhotovitelé či jako členové sdružení zhotovitelů celkem 1349 společností.

 

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav