Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

Přestavba silnice I/48 na dálnici D48

18. 4. 2018
zdroj: Noviny Metrostavu 6/2018 Ing. Lenka Svobodová
Napsali o nás

Na silnici I/48 mezi obcemi Rybí a Rychaltice pracuje od konce loňského května tým divize 4 jako lídr sdružení s firmami SWIETELSKY a COLAS CZ. Na dvou úsecích zde ve třech etapách přestavuje nedělenou čtyřpruhovou komunikaci na směrově rozdělenou dálnici.

Stavba je rozdělena na dva úseky, protože se uprostřed trasy nachází MÚK Příbor-západ, která byla zhotovena v předstihu v rámci výstavby obchvatu města Příbor.

„Přebudování silnice na dálnici je náročné zejména kvůli koordinaci 147 stavebních objektů. Při práci jsme povinni zachovat provoz na I/48 v režimu 1+1, což znamená, že prvně musíme rozšířit silniční těleso a vybudovat vozovku na jedné polovině budoucí dálnice včetně výstavby nových mostů. Pak na hotovou polovinu převedeme provoz a začneme pracovat na druhé,“ popisuje Ing. Jiří Capil, který letos v únoru převzal vedení projektu.

Zakázka předpokládá maximální využití zemního tělesa silnice I/48, přesto musí stavbaři provést mohutné výkopy a násypy. Výstavba nové komunikace si vyžádá také přeložky inženýrských sítí – pěti vodohospodářských, 51 elektro a osmi plynovodů. Staré silniční mosty nahradí dvě mostní konstrukce samostatné pro každý jízdní směr.

Divize 4 využije na stavbě vlastní kapacity

Každý člen sdružení odpovídá za provedení konkrétních objektů nebo jejich částí. Pro divizi 4 to znamená provést hlavní trasu, postavit šest dálničních mostů, šest km dálniční kanalizace a tři km protihlukových stěn. „Aktuálně máme dokončeny přeložky inženýrských sítí. Provádíme demolici nepojížděné části starých mostů (foto č. 1 a 2), pracujeme na výstavbě nových, stavíme obslužné komunikace podél budoucí dálnice a zahajujeme zemní práce. Mosty staví náš provoz pod vedením Ing. Martina Slováka. Část zemních prací a kanalizace dostal na starost provoz zemních prací divize 4. Kolegové ze střediska asfaltových vozovek položí mechanicky zpevněné kamenivo a vozovkové vrstvy. Středisko betonových vozovek provede nakonec cementobetonový kryt dálnice s využitím mobilní betonárny Metrostavu,“ uzavřel Ing. Capil. 

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav