Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

Za kvalitu odpovídají všichni účastníci výstavby

18. 4. 2018
zdroj: Stavitel Příloha - RATING KVALITY 2018
Napsali o nás

Je nutné si uvědomit, že stavba vzniká vždy jako jedinečné dílo na zakázku. Každá stavba je jiná – je nutné ji vždy nově navrhovat, stavět a provozovat. Stavební projekt propojuje mnoho účastníků projektu, kteří by měli mít společný zájem na kvalitě stavby, říká

Ing. Ivan Hrdina, výrobně technický ředitel firmy Metrostav a.s.

* Kde spatřujete nejčastější příčiny porušení kvality stavebního díla?

            Krátce bych to vyjmenoval asi takto: Nekompetentnost zadavatele, nepřiměřený tlak na čas a ceny, nedostatek zkušených projektantů a klesající počet a kvalita TH pracovníků a dělníků, včetně absolventů na stavbách. Zhotovitel stavby je odpovědný za kvalitní provedení stavby podle schválené projektové dokumentace, ne za opravování jejich chyb. Za kvalitu jsou odpovědní všichni účastníci výstavbového projektu: investor, architekt a projektant, zhotovitel, správce stavby – a to společně a nerozdílně. Je tedy nutné, aby spolu s požadavky na stavby průběžně udržovali a zvyšovali svoji kvalifikaci.

* Lze kvalitu výrobku a služeb popsat pouhou shodou s platnými normami?

            To rozhodně nelze. Už jenom proto, že kvalitu je nutné přesně definovat. Kvalitu je potřeba chápat ke konkrétní stavbě jako shodu s požadavky investora, resp. uživatele stavby. Platné (technické) normy nestanoví všechny požadavky na kvalitu a řeší především ty základní. Dalším nedostatkem současných platných norem je, že si v některých požadavcích odporují. Obecně lze říci, že technické normy jsou dobrým a potřebným podkladem pro zajištění kvality, ale je vždy nutné přihlédnout ke specifikům konkrétní stavby, rozumět jim a tomu, pro jaký účel byly vytvořeny, a správně je používat. Kvalitu staveb nejvíce ovlivňuje kvalita projektu a přípravy.

*  Jak chápete ve firmě pojem kvalita odvedené práce? Prochází vaši zaměstnanci nějakými školeními?

            Kvalitu odvedené práce chápeme jako spokojenost zákazníka. A protože spokojenost zákazníka a jeho dobré reference jsou základním předpokladem k dlouhodobé prosperitě firmy, je pro nás otázka kvality zásadní. Své pracovníky periodicky vzděláváme právě se zaměřením na nedostatky, které se jak při realizaci, tak i při projektové a investorské přípravy vyskytly. Je ovšem potřeba říci, že kvalita má mnoho možných úrovní, resp. stupňů a ty jsou přímo spojené s náklady nutnými k dosažení určitého stupně kvality. Bohužel mnohdy investoři kladou příliš velký důraz na snižování investičních nákladů, což se následně projeví ve vysokých provozních nákladech.

* Cítíte, že by se v čase měnil pohled na kvalitu u vašich zákazníků?

            Požadavky na kvalitu se neustále zvyšují a to jak u investorů, tak i prostřednictvím požadavků v platných normách. Současná situace na trhu stavebních prací (zejména veřejných zakázek) však nedovoluje tuto skutečnost zohlednit v cenách a to následně vede k ekonomickým problémům stavebních firem.

*  Jaké jsou vaše zkušenosti se zákonem o veřejných zakázkách – opravdu se již nesoutěží jen podle ceny a do hry vstoupila i další kritéria?

            Zatím zásadní změnu v kritériích pro hodnocení nabídek ve veřejných soutěžích nepociťujeme. Stále přetrvává hodnocení podle nabízené ceny. Ostatní kritéria jsou zřejmě pro investory a státní sektor riziková pro jejich obhajitelnost před zákonem.

*  Jaké kanály využíváte nejčastěji při získávání nových klientů?

            Obecně marketing, sociální sítě a osobní kontakty. Účastníme se veřejných výběrových řízení, hlásíme se do soutěží vypisovaných v tuzemsku i v zahraničí, a to jak samostatně, tak ve sdruženích, atd. Nejvíce si ale vážíme toho, když se na nás opakovaně obrátí (soukromý) investor, který byl spokojen s rychlostí výstavby a kvalitou naší práce u předchozího odevzdaného díla.

* Co rozumíte pod pojmem Stavebnictví 4.0? Již se něco z toho projevilo ve vaší práci?

            Pojem Stavebnictví 4.0 je spojen s procesem digitalizace stavebnictví a navazuje na pojem Průmysl 4.0, kterým je myšlena 4. průmyslová revoluce, spočívající v digitalizaci průmyslu a to vše jako součást probíhající celkové digitalizace společnosti. Nové směry spočívající v efektivnějším sdílení dat sledujeme a uvědomujeme si jejich zásadní význam pro zvýšení efektivity přípravy staveb a kladného dopadu na produktivitu a kvalitu práce ve stavebnictví. BIM, a s tím spojenou metodiku přípravy (projektovou i dodavatelskou), uplatňujeme na svých pilotních projektech. Nově nabízíme své schopnosti v této oblasti i našim zákazníkům.

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav