Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

BOJ O STUDENTY začal naplno

25. 6. 2018
zdroj: Stavitel Příloha - Employer Branding 2018 - Analýzy -jik
Napsali o nás

Sedm z deseti stavebních firem zaměstnává v současné době studenty, polovina má pro ně připravený podpůrný program.

Studenty stavebních oborů zaměstnává v současné době 68 procent stavebních firem. Polovina společností má pro studenty připravený podpůrný program zahrnující nejčastěji atraktivní podmínky pro absolventy a finanční podporu. Drtivá většina ředitelů stavebních firem by uvítala na odborných učilištích vznik speciálních tříd propojených s firmami (tzv. duální vzdělávací systém). Pracovníky ze zahraničí aktuálně zaměstnávají dvě třetiny firem, přičemž tři čtvrtiny ředitelů stavebních společností by navíc uvítaly zjednodušení procesu zaměstnávání pracovníků ze zemí mimo EU. Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví zpracované analytickou společností CEEC Research ve spolupráci se Skupinou Saint-Gobain.

NEUTUCHAJÍCÍ ZÁJEM

Většina českých stavebních společností využívá v současné době možnosti zaměstnávat studenty. V nejnovější Kvartální analýze českého stavebnictví to potvrdilo sedm z deseti (68 procent) ředitelů stavebních firem. Zbývající společnosti jako důvod, proč této možnosti nevyužívají, uvádějí časovou a nákladovou náročnost (9 procent) a také neochotu studentů pracovat při studiu (8 procent). Dalšími, méně často uváděnými důvody, jsou například vyšší riziko úrazů nebo potřeba vysoké míry kvalifikace.

            Více jak polovina (53 procent) společností má zároveň pro studenty stavebních oborů připraven program podpory. V mnohem větší míře přitom studenty podporují velké stavební firmy (77 procent). V rámci těchto aktivit zajišťují stavební společnosti v největší míře atraktivní podmínky pro absolventy studia (33 procent), finanční podporu (25 procent) a podporu studentských soutěží (16 procent). V desetině (12 procent) případů vyučují pracovníci firem přímo na školách stavebních oborů.

LZE ČINIT I V DEMISI

„Pro další rozvoj stavebnictví by vláda měla pokračovat v již započaté rekodifikaci stavebního práva s cílem zrychlit celý proces výstavby. Jedná se sice o běh na dlouhou trať, nicméně je potřebné udělat vše pro zdárný průběh. Za nezbytné rovněž považuji jasně nastavené, neměnné a smysluplné priority investičních akcí, zejména v oblasti dopravní infrastruktury a bytové politiky. Ve vazbě na to nastavit i stabilní dlouhodobé financování, ať z tuzemských, či evropských zdrojů a zahájit i přípravu na financování těchto investic po ukončení čerpání evropských fondů. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat i oblasti vzdělávání, protože nedostatek kvalifikované pracovní síly je jedním z limitujících faktorů dalšího rozvoje. Tento problém bude narůstat s celkovou digitalizací národního hospodářství, stavebnictví nevyjímaje,“ říká Ing. Jiří Koliba, vrchní ministerský rada sekce průmyslu, podnikání a stavebnictví MPO ČR.

ZMĚNA VZDĚLÁVÁNÍ

Většina (88 procent) ředitelů stavebních společností by měla aktuálně zájem o vznik speciálních tříd na odborných učilištích propojených s firmami (tzv. duální vzdělávací systém). Největší zájem v této oblasti avizují společnosti zaměřené na inženýrské stavitelství (91 procent).

            Z hlediska národní příslušnosti kmenových i externích pracovníků zaměstnávají stavební společnosti v průměru 79 procent zaměstnanců z České republiky, 10 procent z Ukrajiny, 8 procent ze Slovenské republiky a jen minimum z Polska nebo Rumunska (obě země po jednom procentu). Mezi další státy, z nichž pracovníci pocházejí, patří dále například Bulharsko, Moldavsko a Rusko.

            „V současné době, kdy je na trhu výrazný nedostatek zaměstnanců, se personální politika pro nás stala jednou z hlavních priorit. Jelikož má Skupina Saint-Gobain v České republice 14 výrobních závodů, kde zaměstnává přes 4000 pracovníků, z toho většinu na dělnických a technických profesích, tak bych to určitě přivítal. Se zaměstnáváním zahraničních pracovníků již máme zkušenosti a zde mohu potvrdit, že je to v současné době administrativně velmi náročné,“ rozebírá situaci Tomáš Rosák, předseda představenstva, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Podobný názor má Ivo Luňák, jednatel společnosti Tyros Loading Systems CZ s.r.o. „Vysoké tempo rozvoje naráží na limity zdrojů. Peníze jsou, vůle utrácet taky, máme technologie, o kterých se nám nezdálo, ale stavebnictví je o lidech, dělnících, technicích na stavbách a tam jsme dostupné možnosti vysáli. Zda to vyřeší příliv pracovníků ze zemí mimo Evropu, nikdo dnes neví, ale možnost to je, a vyzkoušet by se měla.“

PO OČKU DO ZAHRANIČÍ

Pracovníky ze zahraničí v současné době zaměstnávají dvě třetiny (66 procent) stavebních společností, přičemž ve větší míře využívají této možnosti především velké stavební firmy (77 procent). Tři čtvrtiny (72 procent) ředitelů stavebních společností by navíc uvítaly zjednodušení procesu zaměstnávání pracovníků ze zemí mimo EU. I zde se pro tuto možnost vyslovilo více zástupců velkých firem (84 procent), menší podporu má tento krok naopak u malých společností a firem zaměřených na inženýrské stavby (63, respektive 61 procent).

            „Pracovní trh ČR je bohužel již vyčerpán, a tak jedinou cestou je zaměstnávání pracovníků ze zemí mimo EU. Proto je třeba okamžitě zjednodušit a podstatně zkrátit dotyčný legislativní proces,“ tvrdí Pavel Pilát, generální ředitel Metrostav, a.s. Souhlasí s ním Miloš Smolík, jednatel EKIS ekologické stavby: „Jednoznačně, bez těchto pracovníků se naše stavebnictví neobejde, jelikož ochota českých pracovníků pracovat na stavbách se rapidně snižuje.“ Svůj pohled přidává také Andrej Peňák, jednatel AVJ-STAV BY s.r.o.: „Zjednodušení tohoto procesu bychom uvítali z důvodu doplnění stavu zaměstnanců. Je však potřeba, aby zaměstnanci byli kvalifikovaní.“ Odlišný názor na věc má ale Vladimír Lang, jednatel INVESTAV CZ, s.r.o.: „Problém českého stavebnictví a kapacity lidí není v tom, kolik zde bude pracovat zahraničních pracovníků, ale v sociálním systému, který lidem zajišťuje poklidný způsob života na dávkách a podobně.“

            K zaměstnávání pracovníků „načerno“ dochází ve stavebnictví podle 86 procent ředitelů stavebních společností. V průměru přitom ředitelé odhadují rozsah takto nelegálně realizovaných prací na 15,8 procenta. Malé společnosti předpokládají toto procento ještě vyšší, a to 18,3 procenta. **

***

PODPORUJE VAŠE SPOLEČNOST STUDENTY STAVEBNÍCH OBORŮ?

 Ano, finanční podpora

 Ano

 25 %

 Ne

75 %

Ano, podpora studentských soutěží

16 %

 84 %

Ano, atraktivní podmínky pro absolventy studia

 33 %

 67 %

Ano, naši pracovníci vyučují na školách

12 %

88 %

Nepodporuje

47 %

53 %

DOCHÁZÍ VE STAVEBNIC K ZAMĚSTNÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ „NAČERNO“?

 * 86 % Ano

 * 6 % Ne

* 8 % Bez komentáře

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav