Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

Česká dopravní stavba, technologie, inovace roku 2017

27. 8. 2018
zdroj: Stavebnictví Svět stavbařů
Napsali o nás

Ve čtvrtek 14. června 2018 byli na galavečeru v Betlémské kapli oceněni soutěžící, kteří získali tituly a další ceny v 15. ročníku celostátní soutěže Česká dopravní stavba, technologie, inovace roku 2017.

Vypisovatelem soutěže je Ministerstvo dopravy, organizuje ji firma TOP EXPO CZ. Soutěž je pořádána ve spolupráci se Státním fondem dopravní infrastruktury, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a Správou železniční dopravní cesty, s.o. Vítězové převzali ceny z rukou poslankyně Parlamentu ČR Věry Kovářové.

Cílem soutěže je profesionální prezentace zlepšující se dopravní infrastruktury v ČR, oborů českého dopravního stavitelství a inženýrských profesí nejen laické a odborné veřejnosti, ale také politické reprezentaci ČR a EU a podpora dopravní politiky ČR pro období 2014–2020, Národního akčního plánu čisté mobility, Iniciativy SMART CITY, Iniciativy PRŮMYSL 4.0 a Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011–2020.

Do soutěže byly přihlášeny dopravní stavby, úseky dopravních staveb, samostatné objekty, technologie a inovace, které se v této soutěži dosud neprezentovaly a byly zkolaudovány nebo uvedeny do provozu na území ČR od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2017.

Porota o 27 členech jmenovaná na návrh odborných garantů soutěže hodnotila 36 přihlášek splňujících podmínky soutěže. Její předsedkyní byla pplk. JUDr. Sabina Burdová z Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Celkem bylo uděleno sedm titulů bez udání pořadí.

Oceněné stavby

Kategorie Dopravní technologie * Automat i cká kolárna BIKETOWER

Přihlašovatel: SYSTEMATICA s.r.o.

Stavebník: město Lysá nad Labem Návrh: SYSTEMATICA s.r.o.

Zhotov itel: SYSTEMATICA s.r.o.

Kategorie Silniční a dálniční stavby nad 150 mil. Kč * Silnice I/44 Červenohorské sedlo – jih

Přihlašovatel: Metrostav a.s.

Stavebník: Ředitelství silnic a dálnic ČR Návrh: VIAPONT, s.r.o.

Zhotovitel: Sdružení firem Metrostav a.s. a KARETA s.r.o.

Kategorie Vodní stavby * Plavební komora u jezu Hněvkovice a modernizace jezu Hněvkovice

Přihlašovatel: Metrostav a.s.

Stavebník: Ředitelství vodních cest ČR Návrh: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s., A. K. U. P. I. CB spol. s r.o., Argo Automatizace, s.r.o., Strojírny Podzimek, s.r.o.

Kategorie Dopravní stavby ostatní * Rekonstrukce střech nástupišť hlavního nádraží v Praze

Přihlašovatel: Metrostav a.s.

Stavebník: Správa železniční a dopravní cesty, s.o.

Návrh: SUDOP PRAHA a.s.

Zhotovitelé: Metrostav a.s., EXCON, a.s., EVEREST servis s. r.o., Profi Color s . r. o ., mmcité+ a.s.

Kategorie Železniční a tramvajové stavby do 150 mil. Kč * Stavba: Modernizace železniční stanice Karlovy Vary – výpravní budova

Přihlašovatel: SUDOP PRAHA a.s. Stavebník: Správa železniční a dopravní cesty, s.o.

Návrh: SUDOP PRAHA a.s.

Zhotovitel: Skanska a.s.

* Stavba: II/150 Brzotice, rekonstrukce mostu ev. č. 150-012

Přihlašovatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.

Stavebník: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. Návrh: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost Brzotice – SDS Exmost – Firesta

Kategorie Železniční a tramvajové stavby nad 150 mil. Kč * Rekonstrukce mostu v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) – Přerov

Přihlašovatel: Firesta – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Stavebník: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Návrh: Exprojekt s.r.o.

Zhotovitel: Sdružení Firesta – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., AŽD Praha s.r.o.

Cenu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR získala stavba I/37 Pardubice – Trojice, 2. etapa, cenu ŘSD ČR stavba D4 Skalka – křižovatka II/118, Příbram, a cenu SŽDC stavba Rekonstrukce střech nástupišť hlavního nádraží v Praze. Hlavní město Praha udělilo cenu stavbám Rekonstrukce střech nástupišť hlavního nádraží v Praze a 5. května – protihluková bariéra Praha 4, Technologická agentura ČR stavbě Smart City Polygon a SDT stavbě Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v železniční stanici Lovosice.

Cenu Společnosti pro rozvoj silniční dopravy si odnesla stavba Prodloužení trolejbusových tratí Trnová – Ohrazenice a Pardubičky – zámeček Pardubice a cenu České silniční společnosti stavba Dálnice D3 0305/III Borek – Úsilné.

Časopis Stavebnictví udělil cenu stavbě Rekonstrukce železniční stanice Olomouc, časopis Stavitel stavbě Silnice I/44 Červenohorské sedlo – jih a časopis Skypaper stavbě I/37 Pardubice – Trojice, 2. etapa.

Cenu ČKAIT pro stavbyvedoucího si odnesl Jiří Peschl za stavbu D4 Skalka – křižovatka II/118, Příbram, a cenu ČKAIT pro projektanta Jaroslav Soumar za stavbu Modernizace spádoviště v železniční stanici Praha-Libeň.

Veřejnost udělila cenu stavbě Nuselský most – X676 – sanace. Součástí večera bylo tradičně také ocenění úspěšných řešitelů z řad studentů technických vysokých škol.

Seznam přihlášených prací, fotodokumentace a další podrobné informace lze nalézt na stránkách http://www.top-expo.cz. * Zdroj: TOP EXPO CZ

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav