Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

​ Ražba Espoonlahti finišuje

30. 5. 2018
zdroj: Noviny Metrostavu 9/2018 David Kalců DiS.
Napsali o nás

Významný projekt – ražba stanice metra Espoonlahti a traťových tunelů ve Finsku, na nichž v Helsinkách pracuje tým divize 5 – je úspěšně u konce: 15. května proběhl poslední odpal a o 14 dní později kolegové práci dokončili. Vyrazili stanici s největším profilem v historii Metrostavu. Espoonlahti totiž překonala i jeho dosud největší podzemní dílo – rozplet tunelu Mrázovka.

Při pohledu na unikátní fotografie pořízené z podzemí během stavby je vše zřejmé: kaverna, kde i silné pracovní stroje působí jako drobečci, je skutečně obří a k tomu je různě členěna. A je zřejmé, že práce tu nebyly snadné...„Geometrický tvar stavby s více než 150 ražebnými profily a speciálními výklenky vyžadoval přesnou ražbu podle schémat. Vzhledem k velkému profilu některých prostor, především stanice s největším profilem 370,4 m², probíhala ražba na několik částí, kdy se nejprve vyrazila vrchní část a poté spodní,“ vysvětluje vedoucí projektu Ing. Pavel Herman. „Vzhledem k mnoha omezením, se kterými jsme se potýkali, se stávalo, že jsme pracovali i na osmi čelbách najednou, a to šest dní v týdnu a 24 hodin denně,“ dodává.

Připomeňme, že stavba je umístěna v intravilánu města Espoo na jihu Finska, přibližně 20 km jihozápadně od Helsinek. Ražba stanice metra Espoonlahti, traťových i propojovacích tunelů do budoucího depa, šachet či komory sloužící k odčerpávání vody proběhala v rámci projektu prodloužení již existující podzemní dráhy Länsimetro– západní metro. Celý nový úsek bude měřit sedm kilometrů a cestujícím poslouží pět stanic. Na předchozích etapách i části této pracoval Ing. Aleš Gothard, který dnes působí jako oblastní ředitel divize 5 pro severské země.

Všechny odpaly hlásily esemesky

Vzhledem k husté okolní zástavbě a založení budovna skalním podloží byl kladen velký důraz na co možná nejmenší přenos vibrací způsobených odpaly. „Platilo zde značné omezení týkající se hlučných prací, kdy v určitých oblastech bylo vrtání, provádění odpalů a odvoz rubaniny povoleny pouze ve všední dny v časech mezi sedmou a osmnáctou hodinou. Bylo třeba o každém odpalu informovat předem pomocí SMS zpráv,“ uvádí Ing. Herman další omezení. Investor také kladl velký důraz na zajištění tříd vodopropustnosti horninového masivu, protože mu velmi záleželo na tom, aby nedocházelo ke ztrátám podzemní vody. Z tohoto důvodu stavbaři prováděli velké množství cementových a chemickým injektáží.

Metrostav na projektu traťových tunelů a stanice Espoonlahti pracoval ve sdružení s dobře známým partnerem– finskou firmou DestiaOy. Ta nyní provádí vertikální ražbu šachty z povrchu ve východní části stanice a svépráce by měla dokončit v srpnu.

Stavba v číslech

Objem rubaniny 230 000 m³ (bez šachet)

Objem spotřebovaného vláknobetonu 13 000 m³

Spotřeba cementu při injektážích 2 200 000 kg

Hmotnost spotřebovaných trhavin 550 tun

Objem vyčerpané vody z tunelu 220 milionů litrů

Celková délka čtyř traťových tunelů 2270 m

Na projektu se podílelo 72 osob z MTS a 30 z DestiaOy

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav