Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

ROSTLY ZADANÉ i vypsané zakázky

13. 8. 2018
zdroj: Stavitel EKONOMIKA Ing. Ivan Vrhel
Napsali o nás

V 1. pololetí došlo k růstu objemu zadaných stavebních zakázek o 75,6 % a vypsaných zakázek o 12,9 %. Největší objem veřejných stavebních zakázek v 1. pololetí získala společnost Metrostav a.s.

V 1. pololetí bylo zadáno 2373 nových veřejných zakázek na stavební práce v úhrnné hodnotě 99 532 mil. Kč (včetně DPH), z toho na pozemní stavby 926 zakázek v hodnotě 25 492 mil. Kč a na inženýrské stavby 1447 zakázek v hodnotě 74 040 mil. Kč. Ve stejném období bylo zveřejněno Oznámení o změně k již zadaným 505 zakázkám (dodatky na méně a vícepráce) s celkovým dopadem do ceny zakázek (včetně DPH) + 2395 mil. Kč, v tom na pozemní stavby + 497 mil. Kč a na inženýrské stavby +1898 mil. Kč.

Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku vzrostla celková hodnota zadaných zakázek o 75,6 %, v tom u zakázek na pozemní stavby o 56,2 % a u zakázek na inženýrské stavby o 83,4 %. Počet zadaných zakázek meziročně vzrostl o 7,4 %, u zakázek na pozemní stavby vzrostl o 37,6 %, u zakázek na inženýrské stavby klesl o 6,4 %.

Bylo zveřejněno oznámení o zadání 12 velkých stavebních zakázek s cenou (s DPH ) nad 1 mld. Kč, největší Modernizace trati Sudoměřice – Votice, zadavatel Správa železniční dopravní cesty, zhotovitel OHL ŽS a.s., cena s DPH 5297 mil. Kč. Hodnota zakázek spolufinancovaných, resp. navržených na spolufinancování z fondů EU, dosáhla výše 52 599 mil. Kč, což představuje 51,6 % celkového objemu zadaných zakázek.

            Veřejné zakázky na stavební práce získalo v 1. pololetí 2018 jako samostatní zhotovitelé či jako členové sdružení zhotovitelů celkem 1239 společností. Největší objem veřejných stavebních zakázek v 1. pololetí 2018 získala společnost Metrostav a.s. a to 32 zakázek za 2321 mil. Kč (včetně DPH) plus podíl z hodnoty 12 190 mil. Kč (včetně DPH) získaných v 28 sdruženích. **


© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav