Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

Kostel vyroste mezi paneláky

9. 11. 2018
zdroj: Lidové noviny Domov JAN HORÁK
Napsali o nás

O svatostánek usiluje Barrandov přes 80 let. Vznikne především z darů, někteří lidé obětují životní úspory

PRAHA Je to už 11 let, co v hlavním městě vznikl nový kostel. Až před několika dny se započalo se stavbou dalšího. Nový svatostánek vyroste na sídlišti Barrandov. Kostel je součástí širšího projektu, jenž má zpestřit místní život. Architekti jej zasadí přímo mezi panelové domy. Výstavbu z jedné třetiny financuje pražské arcibiskupství, většinu výdajů však pokryjí příspěvky od občanů.

            V sevření ulic Grussova, Lamačova a Gabinova barrandovského sídliště jsou rozprostřeny panelový dům se šesti vchody, dětské hřiště a les. Právě mezi ně se nově vklíní několik objektů, z nichž jako hlavní bude vyčnívat kostel Krista Spasitele. Na místě už se zřídilo staveniště, kde se od listopadu střídají dělníci. Základní kámen stavby minulý týden požehnal pražský arcibiskup Dominik Duka.

            „Barrandov je moderní sídliště, které v sobě nese dědictví překotné výstavby, se kterou souvisí i nedostatečná občanské vybavenost. V celém prostoru sídliště chybí nejenom kostel, ale i prostor, který by nabídl filmový sál, zázemí pro skauty či vhodné a bezbariérové prostory pro řadu dalších společensky potřebných aktivit,“ řekl serveru Lidovky.cz arcibiskup Duka.

            V místní matrice se o potřebě místa duchovního rázu poprvé psalo už v roce 1934. Od 90. let zdejší farnost zajišťovala misijní středisko. Zázemím byly stavební buňky po dělnících, kteří sídliště vybudovali. Po vypršení jejich životnosti vyvstal zájem o komunitní objekt s křesťanským přesahem o to naléhavěji. V roce 2012 vyhlásila farnost architektonickou soutěž.

Našly se stovky dárců

Projekt sestává ze tří propojených částí – kostela, komunitního centra a kavárny. Náklady mají činit zhruba 150 milionů korun, z nichž dvě třetiny uhradí místní farnost. Peníze čerpá hlavně z příspěvků dárců. „Považuji to za znamení, že lidé si uvědomují potřebu místa, které připomíná důležité hodnoty v životě – lásku, vztah k Bohu, vztah k lidem či potřebu společenství,“ uvedl pro server Lidovky.cz místní farář Josef Ptáček.

            Podobně hovoří i arcibiskup Duka. „Někteří dokonce do projektu vkládají své životní úspory. Ukazuje to na obrovský zájem o stavbu nového barrandovského kostela, v takovém rozsahu to obvyklé není,“ podotkl Duka. Donoři se aktuálně počítají na stovky, jedním z nich je i Libor Winkler s manželkou. Winkler je členem představenstva finanční skupiny RSJ založené miliardářem Karlem Janečkem.

Nový význam sakrální stavby

Místní římskokatolická farnost u kostela sv. Filipa a Jakuba spravuje čtyři kostely: ve Zlíchově, Jinonicích, Velké Chuchli a Malé Chuchli. Barrandovský svatostánek bude pátým. Za výstavbu odpovídá firma Metrostav, veřejnou zakázku získala letos. V kontraktu se zavázala dokončit stavbu do dvou let. Farář Ptáček počítá s tím, že první lidé vkročí do kostela koncem roku 2020.

Podobu projektu obstaral Atelier Žiška. Inspiraci čerpal z posledního postaveného pražského chrámu, kterým je roku 2007 otevřený kostel sv. matky Terezy na Jižním Městě. „To mne přimělo zamyslet se nad novým významem sakrální stavby v kontextu soudobé urbanizace, bez vazby na společnou tradici, s obyvatelstvem různého složení,“ řekl serveru Lidovky. cz architekt Jakub Žiška.

            Vycházel ze zásady, že povaha objektu musí být zřetelná. Jinými slovy aby na první pohled každý poznal kostel. „Myslíme, že kromě neokázalé uměřené míry monumentality, čistých proporcí chrámu a štíhlé zvonice je to hlavně jasná symbolika a čitelnost stavby. Máme pocit, že mnoho ze současných kostelů toto postrádá,“ přiblížil hlavní atributy výsledného návrhu svého ateliéru Žiška.

            „Kostel vytváří prostor, ve kterém si připomínáme začátek lidského života, doprovázíme své blízké na věčnost a poskytuje nám možnost si uvědomit, že každý lidský život má přesah za hranice světa viditelného,“ vyzdvihuje hlavní význam chrámu arcibiskup Duka. „Takový prostor na Barrandově chybí. Domnívám se, že kostel se zázemím nám pomůže více vnímat i tento rozměr lidského života,“ přidává se farář Ptáček.

            V Praze v současnosti působí 85 farností, pod které spadá 173 kostelů, kaplí a dalších míst určených pro bohoslužby. Rodící se kostel na Barrandově místní radnice vítá. „S různými křesťanskými organizacemi spolupracujeme v určitých charitativních projektech. Městská část Praha 5 se staví k tomuto projektu pozitivně, nicméně je potřeba zdůraznit, že se jedná o soukromý projekt bez naší finanční podpory,“ řekl serveru Lidovky.cz mluvčí radnice Jakub Večerka.

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav