Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

„Skloubit kvalitu s cenou není vždycky snadné“

15. 11. 2018
zdroj: silnice-zeleznice.cz
Napsali o nás

říká Klára Antošová, která se jako technik kvality Metrostavu podílela mj. na rekonstrukci dálnic D1 a D2, rekonstrukci pojížděcí plochy na letišti v Českých Budějovicích a aktuálně pracuje na dalším letišti v pražských Kbelích.

Co má na starosti technik kvality v Metrostavu?

Jelikož pracuji na divizi 4, která se specializuje na dopravní stavby, je náš hlavní investor ŘSD ČR. Proto je náplní mé práce komunikace s investorem, příprava technologických předpisů a kontrolních zkušebních plánů, kontrola dodržování těchto předpisů a plánů, příprava dokumentace pro předání díla investorovi jako je závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti provedených prací.

Technik kvality má možnost se seznámit s širokou oblastí na stavbě používaných technologií od zakládání staveb, zemních prací, betonových konstrukcí, mostních konstrukcí až po dokončovací práce.

Já jsem technikem kvality pro středisko betonových vozovek a zároveň dohlížím a kontroluji kvalitu výroby na dvou mobilních betonárnách, které divize vlastní. Jedná se především o kontrolu dodržování schváleného systému řízení výroby, zavedených pracovních postupů a neposlední řadě se podílím na tvorbě a návrhu receptur pro potřebu obou betonáren.

Kolik lidí na každé stavbě dohlíží na kvalitu?

Za kvalitu je zodpovědný každý člen projektového týmu, počínaje přípravářem, stavbyvedoucím a konče technikem kvality. Každá naše stavba má pouze jednoho kvalitáře, který koordinuje provádění prací vlastními technologiemi i prací prováděných subdodavatelsky.

Stavebnictví si bohužel vybudovalo vizitku špatně finančně ohodnoceného oboru, proto je momentálně nedostatek stavebních techniků, což se projevuje zvýšenými nároky na stávající pracovníky.

Jak se dá kloubit kvalita stavby s tlakem na cenu?

Složitě. Jsme v době, kdy je cena na 1. místě a to logicky ne vždy jde ruku v ruce s kvalitou.

U subdodavatelů, kteří vzejdou z výběrového řízení, kde nejdůležitějším hodnotícím kritériem je nejnižší cena, je potřeba nastavit důslednější kontrolu prováděných prací.

Máte vliv na to, které technologie se na stavbách využívají?

Na druh použité technologie nemám vliv, jelikož je dána zadávací dokumentací investora. Nicméně v rámci pracovního týmu neustále pracujeme na optimalizaci námi používané technologie, jak z hlediska provádění prací, tak z hlediska kvality.

Co vše kvalitu stavby ovlivňuje?

Například při pokládce cementobetonového krytu vše začíná u výběru vhodných materiálů pro tvorbu receptury pro beton. Dalším předpokladem je, že beton bude na betonárně vyroben v požadované kvalitě. Samotná pokládka je pak ovlivněna počasím, teplotou a především technologickou kázní.

Na jaké stavbě aktuálně děláte a které již máte za sebou?

Momentálně pracuji na rekonstrukci pojížděcích drah na vojenském letišti Kbely a rekonstrukci odbavovací a pojížděcí plochy na letišti v Českých Budějovicích. V minulosti jsem měla na starosti kontrolu kvality na několika úsecích rekonstrukce dálnice D1 a D2 v okolí Brna, modernizaci dálnice D1 v úseku 03 a 06, kde jsme také pro vlastní potřeby vyráběli beton pro cementobetonový kryt dálnice.

Jak vás práce naplňuje a jste častěji v kanceláři nebo terénu?

Stavbu navštěvuji například při kontrolních dnech kvality, avšak z důvodu složité administrativy ze strany investora jsem nucena pobývat častěji v kanceláři.

Jak se cítíte v převážně mužském stavařském prostředí?

Dobře. Jsem přesvědčena, že jde vždy o spolupráci lidí v kolektivu. A ten máme v Metrostavu nejlepší.

 

URL| http://www.silnice-zeleznice.cz/clanek...it-kvalitu-s-cenou-neni-vzdycky-snadne/

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav