Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

Rekonstrukce historické budovy Národního muzea

8. 10. 2018
zdroj: konstrukce.cz Architektura (red)
Napsali o nás

Po několika letech postupně končí rekonstrukční práce na Národním muzeu v centru Prahy. Kromě zcela nového interiéru se mohou nejen Pražané těšit také na zvelebení celého okolí budovy. Historická budova Národního muzea se veřejnosti částečně otevře 28. října k výročí 100 let založení republiky, a zároveň 200 let od založení muzea. Lidé se mohou těšit na velké změny nejen uvnitř, ale také v okolí. To je přirozeně členěno na několik částí, z nichž každé bude mít jinou atmosféru a charakter, ale i například řešení povrchů.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Investor: Národní muzeum

Zhotovitel: Sdružení M-P-I (Metrostav a. s., Průmstav, a. s., IMOS Brno, a. s.)

Generální projektant: VPÚ DECO PRAHA a. s., SUDOP PRAHA a. s.

Hlavní architekt: Ing. arch. Zdeněk Žilka (AA 00893, VPÚ DECO PRAHA a. s.)

Termín realizace: 04/2015 – 10/2018 (částečné otevření)

Z vestibulu budovy budou moci návštěvníci sejít do nově vybudovaných prostor návštěvnického zázemí v suterénu budovy, tvořeného kapacitními šatnami a sociálním zázemím. V přízemí jim bude k dispozici v levém zastřešeném nádvoří, ve dvoraně určené pro setkávání, muzejní kavárna, muzejní obchod či dětský koutek. Zastřešené nádvoří po pravé straně budovy nabídne stálou expozici, kde budou zavěšeny velkorozměrové exponáty, případně vzácné sochy a monumenty ze sbírek muzea. V přízemí budou umístěny i krátkodobé výstavy v pěti výstavních sálech o celkové ploše více jak 1 000 m2 a obnovené přednáškové sály. Pantheon v prvním patře bude, tak jako před rekonstrukcí, i nadále připomínat významné muže a ženy české vědy, společenského života a umění. Ve zbývajících výstavních sálech naleznou návštěvníci první část nové stálé expozice. Ve druhém patře ve sloupovém sále pak interaktivní centrum pro studenty a mládež. Na závěr prohlídky bude možno vystoupat do kopule, odkud zájemci uvidí panorama historického centra města Prahy a Pražského hradu. Nové výtahy do druhého suterénu zavedou návštěvníky k reprezentativní spojovací chodbě doplněné o multimediální efekty, která jim umožní průchod do sousední nové budovy Národního muzea. Zde bude pokračovat stálá expozice, budou se zde konat, výstavy, koncerty a další kulturní akce.

„Generální rekonstrukce Historické budovy se blíží k závěru. Po jejím otevření nebude Národní muzeum sloužit jen k prohlídce expozic, ale budou zde i odpočinkové klidové zóny. Jsem proto rád, že se Hlavní město Praha rozhodlo zainvestovat a důstojně opravit okolí Národního muzea. Věřím, že úpravy veřejného prostoru budou prvním krokem k celkové revitalizaci okolí magistrály a Václavského náměstí a díky tomu se nejen muzeum, ale i jeho okolí stanou oblíbeným místem pro trávení volného času a relaxaci,“ uvedl generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.Součástí rekonstrukce jsou také Čelakovského sady. Celkovou renovací se zlepší přehlednost parku a tím i jeho bezpečnost. Centrální prostor pak bude vymezen pro odpočinek kolemjdoucích. Uvnitř budovy se zároveň dokončují práce restaurátorů a malířů, kteří zde pokládají novou podlahu a dokončují zastřešení Pantheonu či dvoran. Ty se dočkají zasklení. Památkáři také dohlížejí na malování v jednotlivých místnostech, aby odpovídalo historickému podkladu.V současné době restaurátoři v historické budově dokončují památkářské práce. Čistí se například zdivo ve vstupní dvoraně budovy, které má evokovat mramor. V porovnání s dřívějším stavem budou stěny o poznání světlejší. „Postupně očišťujeme šelakové nátěry, které se v minulosti nanášely při opravách a postupem času ztmavly,“ vysvětlila ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková s tím, že by se měl vzhled budovy co nejvíc přiblížit původní podobě z roku 1891. Světlejší bude také fasáda muzea. „Z pohledu památkové péče jde o nejkomplikovanější a nejsložitější obnovu v dějinách. Snoubí se tu potřeba uchování hodnot, ale také nutnost nastavení moderních technologií, aby Národní muzeum bylo srovnatelné se světovými muzei,“ říká Goryczková. „Je to jedna z nejnáročnějších a nejobtížnějších staveb dnešní doby nejen z hlediska památkářů. Velké objemy prací v krátkém čase a široká škála často velmi specializovaných řemesel vyžadují odborný a systematický přístup na stavbě i v realizačních týmech, které se starají také o složitou administrativu projektu v režimu veřejné zakázky. Objem ‚papírů‘ potřebných k realizaci je tu přímo úměrný velikosti budovy,“ říká Jan Kučera z divize 9 společnosti METROSTAV, a. s., který rekonstrukci NM řídí.

CÍLE REKONSTRUKCE

prodloužit životnost památky pro další generace

obnovit v plném rozsahu původní funkci

zlepšit využití a stavebně-technické vybavení

rozšířit užitkovou hodnotu vnitřních prostor – výstavních a provozních

 

PRŮBĚH PRACÍ

I. etapa

rekonstrukce stavebních a inženýrských objektů

restaurátorské práce na zabudovaných uměleckých a uměleckořemeslných prvcích

II. etapa

restaurátorské práce uměleckých a uměleckořemeslných prvků převzatých do majetku muzea

výstavba spojovací chodby mezi Historickou a Novou budovou, včetně tras pro zásobování energiemi

Rekonstrukce dále zahrnuje:

obnovu původních historických stožárů, které byly ztraceny na konci 60. let 20. století

obnovu historického oplocení, sanaci kašny a nástupní rampy

Zdroj: Národní muzeum, METROSTAV, a. s.Foto: Pracom s. r. o.

URL| http://www.konstrukce.cz/clanek/rekonstrukce-historicke-budovy-narodniho-muzea/

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav