Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

Skloubit kvalitu s cenou není vždycky snadné,“

11. 10. 2018
zdroj: Silnice a železnice Zajímavosti z oboru / Interesting facts in the field (pes)
Napsali o nás

říká Klára Antošová, která se jako technik kvality Metrostavu podílela mj. na rekonstrukci dálnic D1 a D2, rekonstrukci pojížděcí plochy na letišti v Českých Budějovicích a aktuálně pracuje na dalším letišti v pražských Kbelích.

* Co má na starosti technik kvality v Metrostavu?

            Jelikož pracuji na divizi 4, která se specializuje na dopravní stavby, je náš hlavní investor ŘSD ČR. Proto je náplní mé práce komunikace s investorem, příprava technologických předpisů a kontrolních zkušebních plánů, kontrola dodržování těchto předpisů a plánů, příprava dokumentace pro předání díla investorovi jako je závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti provedených prací. Technik kvality má možnost se seznámit s širokou oblastí na stavbě používaných technologií od zakládání staveb, zemních prací, betonových konstrukcí, mostních konstrukcí až po dokončovací práce. Já jsem technikem kvality pro středisko betonových vozovek a zároveň dohlížím a kontroluji kvalitu výroby na dvou mobilních betonárnách, které divize vlastní. Jedná se především o kontrolu dodržování schváleného systému řízení výroby, zavedených pracovních postupů a neposlední řadě se podílím na tvorbě a návrhu receptur pro potřebu obou betonáren.

* Kolik lidí na každé stavbě dohlíží na kvalitu?

            Za kvalitu je zodpovědný každý člen projektového týmu, počínaje přípravářem, stavbyvedoucím a konče technikem kvality. Každá naše stavba má pouze jednoho kvalitáře, který koordinuje provádění prací vlastními technologiemi i prací prováděných subdodavatelsky. Stavebnictví si bohužel vybudovalo vizitku špatně finančně ohodnoceného oboru, proto je momentálně nedostatek stavebních techniků, což se projevuje zvýšenými nároky na stávající pracovníky.

* Jak se dá kloubit kvalita stavby s tlakem na cenu?

            Složitě. Jsme v době, kdy je cena na 1. místě a to logicky ne vždy jde ruku v ruce s kvalitou. U subdodavatelů, kteří vzejdou z výběrového řízení, kde nejdůležitějším hodnotícím kritériem je nejnižší cena, je potřeba nastavit důslednější kontrolu prováděných prací.

* Máte vliv na to, které technologie se na stavbách využívají?

            Na druh použité technologie nemám vliv, jelikož je dána zadávací dokumentací investora. Nicméně v rámci pracovního týmu neustále pracujeme na optimalizaci námi používané technologie, jak z hlediska provádění prací, tak z hlediska kvality.

* Co vše kvalitu stavby ovlivňuje?

            Například při pokládce cementobetonového krytu vše začíná u výběru vhodných materiálů pro tvorbu receptury pro beton. Dalším předpokladem je, že beton bude na betonárně vyroben v požadované kvalitě. Samotná pokládka je pak ovlivněna počasím, teplotou a především technologickou kázní.

* Na jaké stavbě aktuálně děláte a které již máte za sebou?

            Momentálně pracuji na rekonstrukci pojížděcích drah na vojenském letišti Kbely a rekonstrukci odbavovací a pojížděcí plochy na letišti v Českých Budějovicích. V minulosti jsem měla na starosti kontrolu kvality na několika úsecích rekonstrukce dálnice D1 a D2 v okolí Brna, modernizaci dálnice D1 v úseku 03 a 06, kde jsme také pro vlastní potřeby vyráběli beton pro cementobetonový kryt dálnice.

* Jak vás práce naplňuje a jste častěji v kanceláři nebo terénu?

            Stavbu navštěvuji například při kontrolních dnech kvality, avšak z důvodu složité administrativy ze strany investora jsem nucena pobývat častěji v kanceláři.

* Jak se cítíte v převážně mužském stavařském prostředí?

            Dobře. Jsem přesvědčena, že jde vždy o spolupráci lidí v kolektivu. A ten máme v Metrostavu nejlepší.

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav