Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

Vracíme se na Želivku

22. 10. 2018
zdroj: Noviny Metrostavu 18/2018 David Kalců DiS.
Napsali o nás

Kdykoliv padla v Metrostavu zmínka o Želivce, znamenala většinou ohlédnutí do minulosti. Stavbu této nádrže,která je nejvýznamnějším zdrojem pitné vody pro Prahu, totiž v 60. letech 20. století zahájil podnik Vodní stavby a před zhruba 30 lety dokončil jako generální dodavatel přehradní a vodárenské části Metrostav,jenž byl z Vodních staveb vyčleněn. Dnes je se jménem Želivka spíše spojována nová velká zakázka.

Od dubna ji připravuje a 1. října jako lídr ve sdruženízahájil tým Ing. Petra Brože z divize 6. „Projekt nazvanýModernizace Úpravny vody Želivka (ÚVŽ) stavba GAUzahrnuje vybudování nové haly filtrace s granulovanýmaktivním uhlím (GAU), kolektoru, jenž ji propojí se sousedníhalou filtrace F2, a stavební úpravy na některýchprovozovaných objektech ÚVŽ – třeba na obtokovémkanálu ozonizace, provozní čerpací stanici a v hale filtraceF2. Práce, které bude ve sdružení řídit společný realizačnítým a z Metrostavu se do nich ještě zapojí betonáři divize6, musíme vykonat za provozu. Skončit bychom je měliv prosinci roku 2020,“ říká inženýr Brož.

Plášť haly zdobí zelenomodrá stuha

Objekt GAU filtrace jenž obsáhne 16 filtrůs celkovou plochou 1604 m2 a s výškou náplně 1,7 m,vytvoří částečně podsklepená jednolodní jednopodlažní hala o rozměrech téměř 100 x 50 m. Její založení a vany filtrů (vizualizace č. 2) budou z monolitického železobetonu.

Nadzemní nosná konstrukce obvodového pláště, která překlene rozpon přes 46 m, vznikne díky soustavě ocelových rámů. Nová hala se přizpůsobí vzhledu starších objektů – její fasády ozdobí výrazná zelenomodrá stuha ve tvaru fázově posunutých sinusoid.

Práce závislé na termínech odstávky

„Z celého náročného díla bude nejobtížnější splnit plánovaný objem prací v termínu od 1. července do 30. listopadu příštího roku. Jedná se o období, kdy kvalita surové vody ve vodárenské nádrži (nazývané správně Švihov,nikoliv Želivka) nevykazuje nežádoucí zhoršení či výkyvy v kvalitě. Může proto v ÚVŽ dojít k odstávce filtrace F2,ionizace a provozní čerpací stanice. Během této doby budeme muset především provést přestavbu čerpací stanice a komory hradidel, úpravy haly filtrace F2 a obtokového kanálu,“ konstatuje vedoucí projektu.

Doplněním technologické linky o GAU filtraci dojde v ÚVŽ ke zlepšení jinak kvalitní pitné vody, protože sez ní odstraní rezidua specifických organických látek (xenobiotika,pesticidy, farmaka atd.), která jsou obsažena v přírodním prostředí a tím i v surové vodě.

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav