Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

Modernizace kolejí je v plném proudu

20. 11. 2018
zdroj: Právo Praha - střední Čechy Lucie Fialová
Napsali o nás

HLAVNÍ STAVBYVEDOUCÍ Z METROSTAVU LADISLAV ŠABACH ŘEKL PRÁVU:

Modernizace železnice mezi Hostivaří a vinohradskými tunely je v plném proudu. Projekt, který odstartoval letos v srpnu, počítá se dvěma novými stanicemi, Eden a Zahradní Město. Trať povede přes bývalé seřaďovací nádraží ve Vršovicích, kde vznikne první čtyřkolejný úsek v tuzemsku. Cestujícím přestane sloužit zastávka Strašnice. Právo vyzpovídalo hlavního stavbyvedoucího Ladislava Šabacha ze společnosti Metrostav.

Vršovice, kudy povedou čtyři koleje. Tato trať bude první svého druhu na území ČR.

            * Velel jste někdy tak rozsáhlé stavbě? Lze ji srovnat s Novým spojením, které před deseti lety propojilo pražská nádraží?

Na Novém spojení jsem se podílel jako hlavní koordinátor, což je trochu jiná pozice než moje současná. Rozsahem je tato stavba rozhodně srovnatelná, zároveň je nová v tom, že kompletně přetváří zasažené území a z mého pohledu je tzv. městotvorná. Uvolní rozsáhlé území mezi novou a starou tratí k dalšímu rozvoji.

* Co se na staveništi v současné době děje?

            Pracujeme na mostech u nově vznikající zastávky Eden v ulici U Vršovického hřbitova. Jedná se o rekonstrukci mostu a podchodu na nástupiště pod nově budovanými kolejemi. Probíhá rovněž výstavba nového mostu nad ulicí V Korytech ve Strašnicích. Budujeme železniční spodek a svršek pro nové koleje. Pracujeme na provizorním zabezpečovacím a sdělovacím zařízení, železničním trakčním vedení, přeložkách inženýrských sítí. V únoru příští rok bude možno zahájit výstavbu nového mostu nad Průběžnou ulicí mezi Strašnicemi a Zahradním Městem, který tvoří zárodek nového přestupního uzlu mezi železnicí a MHD.

* Jakým úskalím musíte čelit?

            Nejtěžší je koordinace stavebních prací na tak rozsáhlém území v širším centru Prahy a koordinace jednotlivých stavebních postupů se železniční dopravou. Platí základní podmínka minimalizovat dopady výstavby na provoz železnice a provoz MHD.

* Přesto, dotknou se nějak práce cestujících? A kdy mají očekávat zrušení zastávky ve Strašnicích?

            Výrazně se stavba cestujících nedotkne. Musejí počítat především s omezením pohybu při rekonstrukci stanice Vršovice kvůli přístupu na 3. nástupiště. Zastávka Strašnice se bude rušit v druhé polovině 2021.

* Čím je dílo unikátní?

            Jedná se o nejrozsáhlejší stavbu svého druhu na území hlavního města. Dílo je unikátní svou polohou v centru Prahy 10 a Prahy 2. Dále rozsahem nové polohy trati na území bývalého seřaďovacího nádraží

Jedná se o nejrozsáhlejší stavbu svého druhu na území hlavního města

Regionální mutace| Právo - Praha - střední Čechy


© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav