Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

S7 v provozu

21. 11. 2018
zdroj: Noviny Metrostavu 20/2018 David Kalců DiS.
Napsali o nás

Za velké slávy a pozornosti polských médií bylo na přelomu října a listopadu uvedeno do provozu 40 km důležité dopravní tepny u severních sousedů. S 20 km našeho úseku jde o dosud největší stavbu Metrostavu v Polsku, na které od listopadu 2015 pracoval tým pod vedením Ing. Igora Sedláčka z divize 4. Dílo bezpochyby podtrhlo dobré jméno naší společnosti v zahraničí.

Oficiální otevření nové expresní silnice (na naše poměry dálnice) proběhlo 31. října odpoledne na mostě přes řeku Nogat v obci Jazowa nedaleko Gdaňsku. Účastnili se ho dva vojvodové dotčených krajů, viceministr infrastruktury, představitelé Metrostavu a firmy Budimex (realizovala druhý úsek) a nechyběl kněz.

„Rád bych poděkoval dodavatelům, že dílo provedli včas. Nestává se to často, ale zde vidíme velký úspěch. Tato silnice je důležitá nejen pro Pomořansko, ale i pro celou zemi, protože spojuje Gdaňsk s Elbląg a Elbląg s Varšavou. Zkrátka jde o velmi důležitou komunikační tepnu,“ uvedl na místě Kazimierz Smoliński, státní tajemník polského ministerstva infrastruktury. Poté byla na novou silnici puštěna první vozidla v čele s policejním doprovodem.

Metrostav u našich severních sousedů už získal dobré jméno na předchozích stavbách. Těmi byly například výstavba protipovodňových opatření na Kladské Nise, most v Chelmeku, ale také zejména rekonstrukce pětikilometrového silničního průtahu S8 Varšavou včetně mostu generála Stefana Grota-Roweckiego.

Součástí jsou mohutné mosty

Rychlostní S7 má 20,5 km a byla rozdělena s ohledem na druh sanační technologie na 43 podúseků, dále 49 místních komunikací, 41 inženýrských objektů, z toho tři přes 900 m dlouhé estakády. Dvě jsou nově zbudované, jedna stávající je rekonstruovaná.

Dvě výše zmíněné estakády mají 12 polí, přičemž osm polí bylo realizováno takzvanou přesuvnou skruží, tři pole letmou betonáží a jedno pole na pevné skruži. Předpjatý železobetonový most o délce 928,7 metru přes Vislu nyní spojuje východ Polska se západem před ústím toku do Baltského moře. Přemosťuje nejen nejmohutnější polskou řeku o šířce 300 m, ale zároveň celé záplavové pásmo mezi protipovodňovými valy po obou stranách Visly.

U S7 jsou také zhotoveny protihlukové stěny o celkové délce 4344 m, komplex sedmi budov, které budou sloužit jako zázemí Správy a údržby silnic.

Navzdory krachu subdodavatele i nepřízni počasí

Stavba začala podepsáním smlouvy 9. října 2015 a tým divize 4 se setkal s mnoha nepříznivými okolnostmi. „Náleží třeba zmínit, že na konci roku 2017 zkrachovala firma, která nám realizovala všechny mostní objekty kromě mostů přes řeku Vislu. Museli jsme se zmobilizovat a převzít 19 mostních objektů, které jsme dokončili sami.

Zároveň nás zastihly výjimečně nepříznivé klimatické podmínky, kdy ve stavební sezóně skoro čtyři měsíce nepřetržitě pršelo, což nám nejen znemožňovalo práci v depresním území, ale taktéž způsobovalo velké škody na již vykonaných úsecích. Obecně jsme také v roce 2018 řešili problém s nedostatkem lidí a firem. V Polsku je stavební boom, lidé nejsou a náklady šly až o 30 procent nahoru,“ uvádí ředitel výstavby S7 Ing. Igor Sedláček.

Dílo se podařilo uvést do provozu a do dubna 2019 zbývá dokončit některé místní i účelové komunikace, zeleň a oplocení. „V každém případě bychom neměli být skromní, Poláci tento kontrakt považují za jeden z nejtěžších vůbec, protože sanační opatření nemají ve východní i střední Evropě obdoby,“ uzavírá Igor Sedláček.

–red–, foto Karel Mastný a archiv stavby

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav