Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8
  • Úvod
  • Pro média
  • Stavba čtyřkolejné tratě z Hostivaře do stanice Praha hl. n. je v plném proudu

Stavba čtyřkolejné tratě z Hostivaře do stanice Praha hl. n. je v plném proudu

25. 11. 2018
zdroj: Silnice a železnice str. 38 ROZHOVOR (pes)
Napsali o nás

„Pražská železniční zakázka desetiletí,“ tak se hovoří v železničních kruzích o rozsáhlé modernizaci trati mezi pražským hostivařským a hlavním nádražím. Díky ní vznikne do konce roku 2021 vůbec první čtyřkolejná trať na síti SŽDC. Stavba navazuje na již dokončenou přestavbu nádraží Praha-Hostivař a s ročním zpožděním se intenzivně rozjely stavební práce. Požádali jsme tak o několik vět Ladislava Šabacha, ředitele výstavby z divize 5 Metrostavu.

* Jaká je aktuální situace na stavbě?

            V současné době se realizuje tzv. nultý stavební postup v 1. stavebním úseku PrahaVršovice – Praha-Hostivař. Jedná se o realizaci prací na železničním spodku a svršku, základů TV, realizace mostu a podchodu v oblasti Eden, realizace mostu přes ulici V Korytech, přeložky silnoproudých vedení, provizorní přeložky zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. Tyto práce nám umožní v prvním čtvrtletí příštího roku realizovat propojení nově budované koleje číslo 102 do čekacích kolejí v oblasti nově vznikající stanice Zahradní město.

* Jaký je harmonogram prací?

            Harmonogram prací vychází z projektem stanoveného postupu výstavby, kdy jednotlivé stavební postupy ve stavebních úsecích respektují potřeby provozu na trati Praha-Vršovice – Praha-Hostivař a trati PrahaMalešice – Praha-Krč. Stanovený harmonogram plníme. Současně se nám podaří v předstihu propojit zmiňovanou kolej 102 o cca 2 měsíce dříve, což nám umožní zahájit práce na náročném přestupním uzlu Praha-Zahradní město. Zde nově vznikne kapacitní přemostění ulice Průběžné, nová tramvajová a autobusová zastávka a zároveň dojde k odstranění úzkého hrdla stávajícího podjezdu v této ulici.

* Jaké vás čekají stavební objekty?

            Čeká nás dlouhá řada stavebních objektů mostů, železničního svršku a spodku, nástupišť a jejich zastřešení, přeložek inženýrských sítí, trakčního vedení, pozemních komunikací, tramvajová trať v ulici Průběžná s nově budovanou zastávkou, pozemní budovy pro technologii zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, nová trakční měnírna atd. Dále pak mnoho provozních souborů silnoproudé i slaboproudé technologie včetně zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. Celkem se jedná o více jak 270 SO a PS.

* V čem je stavba pro vás zajímavá?

            Stavba je specifická svým rozsahem v zastavěném území MČ Praha 10, 2 a 15. Je přibližně z poloviny situována do prostoru bývalého – již dlouhá léta nevyužívaného – seřaďovacího nádraží Praha-Vršovice. Návrh trasy proto umožnuje napřímení trati v úseku Praha-Zahradní město Praha-Vršovice. Po kompletním dokončení a snesení stávající trati dojde k uvolnění velké části území pro další rozvoj bližšího centra Hl. n. Prahy. Železnice se tedy stává významným městotvorným prvkem. Dále se jedná o první čtyřkolejný úsek železnice na území České republiky. Komplikovaná je především ve vztahu k provozu na železnici, kdy ve všech fázích výstavby musí být co nejméně omezen provoz na velmi frekventovaných tratích Praha-Vršovice – PrahaHostivař a Praha-Malešice – Praha-Krč. Mimo náročnost udržení provozu na železniční infrastruktuře rovněž při výstavbě zasáhneme do dopravy městské. Zejména při budování přestupních uzlů Eden a Zahradní město dojde zcela logicky k omezení pohybu individuální a veřejné dopravy města. Svým rozsahem jde o největší investici po již dlouhá léta provozované stavbě Nové spojení.

* Těšíte se?

            Vždycky se těším na stavby, na kterých se podílím. Pro mě osobně jde navíc o největší stavbu, kterou jsem z pozice ředitele výstavby vedl. Na Novém spojení jsem dělal ještě ve společnosti SKANSKA ŽS a. s. jako koordinátor stavby, kdy jsme rovněž byli vedoucím sdružení. Ale to byla jiná role.

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav