Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8
  • Úvod
  • Pro média
  • V Praze začala modernizace Vltavské vodní cesty, náklady 2 miliardy Kč

V Praze začala modernizace Vltavské vodní cesty, náklady 2 miliardy Kč

12. 12. 2018
zdroj: skypaper.cz
Napsali o nás

V centru Prahy u ostrova Štvanice začala modernizace plavební komory, když zejména pomocí nové nábřežní zdi navazující na Negrelliho viadukt budou mít lodě bezpečnější plavbu do druhé nejvytíženější komory v ČR. Jde o první vodocestný projekt spolufinancovaný Nástrojem Evropské unie pro propojení Evropy CEF a společně s dalšími stavbami se zvýší plavební parametry Vltavské vodní cesty. Projekt z Mělníka do Prahy, včetně rekonstrukce 10 mostů a prohloubení koryta s celkovými náklady kolem 2 miliard Kč, bude dokončen v roce 2021 a kromě EU bude financován Státním fondem dopravní infrastruktury.

„Věřím, že se po dokončení prací významně oživí nejen rekreační a osobní plavba, ale zejména nákladní vodní doprava opět najde své místo na dopravním trhu v centrální oblasti Čech,“ uvedl ministr dopravy Dan Ťok. Modernizaci rejd plavební komory Praha – Štvanice realizují Metrostav a Eurovia CS se stavebními náklady 132 milionů Kč včetně DPH a práce budou dokončeny do března 2020.

„S ponorem zvýšeným ze současných 1,8 na 2,2 metru loď uveze při stejných nákladech o 30 % více nákladu. Těším se, že se tak podaří část těžké kamionové dopravy dostat ze silnic na lodě a snížit zatížení historických center měst těžkými auty s odpadem a stavebním materiálem. Příklady jiných metropolí Evropy ukazují, že to jde a i relativně pomalé lodě své místo v moderní logistice a dopravní obsluze měst mají,“ dodává ředitel Ředitelství vodních cest ČR Lubomír Fojtů. Druhou akcí zahrnutou do projektu je úprava plavební komory Hořín, kde začnou stavební práce na jaře příštího roku. Grant EU dosáhne 10,7 milionu eur.

Plavební komorou Praha – Štvanice v roce 2017 proplulo více než 10 tis lodí. V tzv. horní rejdě směrem do centra města bude vybudováno nové samostatné čekací stání pro malá plavidla celkové délky 40 m se 7 dalbami umožňující bezpečné vyčkávání rekreačních plavidel na proplavování mimo prostor pro velké osobní a nákladní lodě. U stávajících daleb pro velká plavidla dojde k prohloubení na hloubku 2,50 m, která umožní ponor lodí 2,20 m. V celé rejdě pak bude nové osvětlení a informační a komunikační zařízení.

V dolní rejdě budou práce rozsáhlejší. Stávající úzký plavební kanál bez jakéhokoli čekacího stání bude po proudu od Negrelliho železničního viaduktu rozšířen do levého břehu do ostrova Štvanice pomocí téměř 200 m dlouhé svislé štětové stěny. Nejen, že dojde k rozšíření manévrovacího prostoru v rejdě k bezpečnému zaplouvání do plavební komory, ale zejména vznikne samostatné čekací stání u stěny pro velké lodě délky až 137 m (maximální užitné délky na tomto úseku vodní cesty) a 20 m dlouhého stání pro rekreační lodě. Také zde bude instalováno osvětlení, světelná signalizace vjezdu do plavebního kanálu a informační systém.

URL| https://skypaper.cz/novinky/v-praze-za...vske-vodni-cesty-naklady-2-miliardy-kc/

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav