Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8
  • Úvod
  • Pro média
  • Stavba čtyřkolejné tratě z Hostivaře do stanice Praha hl. n. je v plném proudu

Stavba čtyřkolejné tratě z Hostivaře do stanice Praha hl. n. je v plném proudu

18. 12. 2018
zdroj: silnice-zeleznice.cz
Napsali o nás

„Pražská železniční zakázka desetiletí,“ tak se hovoří v železničních kruzích o rozsáhlé modernizaci trati mezi pražským hostivařským a hlavním nádražím. Díky ní vznikne do konce roku 2021 vůbec první čtyřkolejná trať na síti SŽDC. Stavba navazuje na již dokončenou přestavbu nádraží Praha-Hostivař a s ročním zpožděním se intenzivně rozjely stavební práce. Požádali jsme tak o několik vět Ladislava Šabacha, ředitele výstavby z divize 5 Metrostavu.

Jaká je aktuální situace na stavbě?

V současné době se realizuje tzv. nultý stavební postup v 1. stavebním úseku Praha-Vršovice – Praha-Hostivař. Jedná se o realizaci prací na železničním spodku a svršku, základů TV, realizace mostu a podchodu v oblasti Eden, realizace mostu přes ulici V Korytech, přeložky silnoproudých vedení, provizorní přeložky zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. Tyto práce nám umožní v prvním čtvrtletí příštího roku realizovat propojení nově budované koleje číslo 102 do čekacích kolejí v oblasti nově vznikající stanice Zahradní město.

Jaký je harmonogram prací?

Harmonogram prací vychází z projektem stanoveného postupu výstavby, kdy jednotlivé stavební postupy ve stavebních úsecích respektují potřeby provozu na trati Praha-Vršovice – Praha-Hostivař a trati Praha-Malešice – Praha-Krč. Stanovený harmonogram plníme. Současně se nám podaří v předstihu propojit zmiňovanou kolej 102 o cca 2 měsíce dříve, což nám umožní zahájit práce na náročném přestupním uzlu Praha-Zahradní město. Zde nově vznikne kapacitní přemostění ulice Průběžné, nová tramvajová a autobusová zastávka a zároveň dojde k odstranění úzkého hrdla stávajícího podjezdu v této ulici.

Jaké vás čekají stavební objekty?

Čeká nás dlouhá řada stavebních objektů mostů, železničního svršku a spodku, nástupišť a jejich zastřešení, přeložek inženýrských sítí, trakčního vedení, pozemních komunikací, tramvajová trať v ulici Průběžná s nově budovanou zastávkou, pozemní budovy pro technologii zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, nová trakční měnírna atd. Dále pak mnoho provozních souborů silnoproudé i slaboproudé technologie včetně zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. Celkem se jedná o více jak 270 SO a PS.

V čem je stavba pro vás zajímavá?

Stavba je specifická svým rozsahem v zastavěném území MČ Praha 10, 2 a 15. Je přibližně z poloviny situována do prostoru bývalého – již dlouhá léta nevyužívaného – seřaďovacího nádraží Praha-Vršovice. Návrh trasy proto umožnuje napřímení trati v úseku Praha-Zahradní město Praha-Vršovice. Po kompletním dokončení a snesení stávající trati dojde k uvolnění velké části území pro další rozvoj bližšího centra Hl. n. Prahy. Železnice se tedy stává významným městotvorným prvkem. Dále se jedná o první čtyřkolejný úsek železnice na území České republiky. Komplikovaná je především ve vztahu k provozu na železnici, kdy ve všech fázích výstavby musí být co nejméně omezen provoz na velmi frekventovaných tratích Praha-Vršovice – Praha-Hostivař a Praha-Malešice – Praha-Krč. Mimo náročnost udržení provozu na železniční infrastruktuře rovněž při výstavbě zasáhneme do dopravy městské. Zejména při budování přestupních uzlů Eden a Zahradní město dojde zcela logicky k omezení pohybu individuální a veřejné dopravy města. Svým rozsahem jde o největší investici po již dlouhá léta provozované stavbě Nové spojení.

Těšíte se?

Vždycky se těším na stavby, na kterých se podílím. Pro mě osobně jde navíc o největší stavbu, kterou jsem z pozice ředitele výstavby vedl. Na Novém spojení jsem dělal ještě ve společnosti SKANSKA ŽS a. s. jako koordinátor stavby, kdy jsme rovněž byli vedoucím sdružení. Ale to byla jiná role.

URL| http://www.silnice-zeleznice.cz/clanek...o-stanice-praha-hl-n-je-v-plnem-proudu/

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav