Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

Skelet v Ostravě je už minulostí

16. 1. 2019
zdroj: stavebnictvi3000.cz
Napsali o nás

Dlouhodobě nedokončená stavba přezdívaná skelet, na ulici 28. října v Ostravě, už nehyzdí tuto část moravskoslezské metropole. Původně zamýšlené sídlo krajského výboru komunistické strany se po roce 1989 mělo dostavět, potom zbourat, ale dlouhé roky se nic nedělo. Nakonec město Ostrava konstrukci s pozemky prodalo firmě Red House Development, která zahájila výstavbu polyfunkčního domu Smart Office Ostrava.

V plánu bylo rozdělení budovy na dvě se samostatnými vstupy s odlišnou koncepcí využití. Větší část zaberou moderní kanceláře, v západním bloku budou pro občany školní a vzdělávací programy i volnočasové aktivity včetně zdravé výživy a péče o zdraví. Myslelo se i na zřízení bytů, dostatek parkovacích míst v suterénu, atriu a parkovacím objektu. Použití nových materiálů, technologií a obnovitelných zdrojů energií – geotermální vrty, fotovoltaické panely, trigenerační jednotka – znamenají nízké provozní náklady v energetickém standardu „A”.

            Výměna vlastníků

            Skelet dostavovala dceřiná společnost Vítkovice Revmont firmy Vítkovice Machinery Group. Začala demolicí horní části stropní desky, následně zastřešením a opláštěním budovy včetně oken a dveří. Hotovo mělo být v roce 2017. Jenže své plány nedokončila a rozestavěný železobetonový skelet naproti Domu kultury města Ostravy dokončil nový vlastník, společnost Smart Innovation Center (SIC) koncem roku 2018, prostřednictvím firmy Metrostav, a.s. Šestipatrové bývalé torzo bude v plné kráse a po interiérových úpravách a vybavení plnit svůj původní záměr „už” v roce 2019.

            Něco málo z technických údajů

            Ještě trocha technických údajů: konstrukce objektu je rozdělena na tři dilatační celky, tvořena železobetonovými stěnovými a schodišťovými jádry a ocelovými vinutými sloupy VSŽ spirálovitě svařovanými z oceli řady 37 a s průměrem 530 mm. Tloušťka stěny je 8 mm v krajních polích a průměru 720 mm, 8 mm ve vnitřních polích. Sloupy jsou vyplněny betonem B25. Vodorovné konstrukce tvoří železobetonové kazetové stropy realizované speciálním systémem tzv. spouštěného bednění Liftform.

            Celková tloušťka desky je 480 mm, vlastní deska tloušťky 80 mm, zbylých 400 mm připadá na žebra. Rozměr jedné kazety je 900 × 900 mm. Jenom v části hlavic sloupů je deska v plné tloušťce 480 mm. Krov je řešen ocelovou rámovou konstrukcí, železobetonové stropní desky jsou uloženy na prefabrikovaných průvlacích a sloupech. Na obezdívku byly použity pěnosilikátové tvárnice a na část soklu plné pálené cihly.

            Třicetileté peripetie

            Přiložené fotografie mapují dobu od přerušení stavby, která započala v roce 1987, dostavbu exteriéru i s bouráním původního sedmého podlaží a postupného opláštění až po dokončení koncem roku 2018. Poslední záběry jsou z poloviny listopadu, kdy se také dokončovaly terénní úpravy. Lehce si spočítáte, že na dokončení čekali obyvatelé i návštěvníci krajského města celých 31 let! Takže spolu s poděkováním za zkrášlení a smysluplné využití této lokality zamáčkněme slzu. A spolu se všemi nejen věřícími občany, kteří se toho dožili, vzhlédněme k nebesům s obligátním zvoláním: zaplať pánbůh!

            Autor: Zdeněk Svoboda

URL| http://www.stavebnictvi3000.cz/clanky/skelet-v-ostrave-je-uz-minulosti/

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav