Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

Vítkovický jez na řece Ostravici v Ostravě je opraven

15. 1. 2019
zdroj: novinky.cz
Napsali o nás

Jez na řece Ostravici v regionu Ostrava, první jez po toku řeky od lávky přes řeku v Ostravě-Hrabové na km 8,760, byl podle informací státního podniku Povodí Odry opraven a uveden do provozu.

Příčinou nutné dvouleté opravy jezu byl nevyhovují technický stav stávajících povrchů jezových polí poškozených při chodu štěrkových splavenin za vyšších průtoků v řece Ostravici.

Podle informací ze státního podniku Povodí Odry byla stavební činnost zahájena v březnu 2017. Během tohoto roku se opravilo pravé jezové pole a v roce 2018 byla opravena levá část jezu, tj. levé jezové pole včetně štěrkové propusti.

U železobetonových konstrukcí spočívala oprava v odbourání nevyhovujících povrchů a následném nahrazení povrchovou vrstvou z odolnějších vodostavebních železobetonů. Nejvíce namáhané kamenné konstrukce - balvanitý skluz a břehové opevnění v podjezí byly vyměněny. Šířka jezu je 49 metrů s délkou vývaru 10,23 metru a hloubkou 3 metry.

„Samotný vítkovický - Čermákův jez - byl postaven ve 40. letech 20. století jako pevný jez pro zajištění levobřežního odběru do nynějších Vítkovických železáren a ArcelorMittalu. Později došlo k několika úpravám (například obsazení klapek) a rekonstrukcím. Poslední rekonstrukce stavební části proběhla v roce 2000,” informoval Dalibor Kratochvíl, ředitel závodu Frýdek-Místek, státního podniku Povodí Odry.

„V současnosti jez Vítkovice zajišťuje dodávku vody průmyslovým podnikům a stabilizuje koryto toku řeky Ostravice,” dodal.

Zhotovitelem stavby byla společnost Metrostav, a. s. Projektovou dokumentaci dodala a autorský dozor realizovala společnost Sweco Hydroprojekt, a. s., odštěpný závod Ostrava.

Pro zvýšení bezpečnosti byla instalována záchytná oka pro hasičský záchranný sbor a natažena lana na stěny ve vývaru pro zachycení se tonoucího. Na březích jsou nainstalovány informační tabule s instrukcemi první pomoci. Vyměněn byl také povrch vozovky cyklostezky na pravém břehu.

Celkové náklady stavebních prací činily necelých 27 milionů korun a byly hrazeny z rozpočtu státního podniku Povodí Odry.

URL| https://www.novinky.cz/vase-zpravy/mor...ece-ostravici-v-ostrave-je-opraven.html

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav