Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

V Týně nad Vltavou vznikne nové komunitní centrum

26. 3. 2019
zdroj: tnv.cz
Napsali o nás

Sdružení města a obcí Vltava, ve kterém je naše město členem, zahájilo 1.3.2019 dlouho plánovanou opravu objektu č. 39 v Jiráskově ulici. Po celkové rekonstrukci této budovy vznikne nové moderní „Komunitní centrum sounáležitosti“, které bude sloužit obyvatelům Vltavotýnska. Celková cena této investice je uvažována ve výši 17.916.103 Kč včetně DPH.

Vedení města projednalo s investorem stavby Sdružením města a obcí Vltava nutnou finanční pomoc, poskytlo investorovi stavby mimořádnou návratnou půjčkou ve výši 3.633.960,- Kč a současně schválilo i záruku za překlenovací úvěr ve výši 14.282.143 Kč, který využije investor stavby pro průběžné financování stavby v době její realizace. Tento úvěr bude splacen po dokončení stavby a její kolaudaci z dotace Ministerstva pro místní rozvoj, kterou získal investor stavby. Bez finanční pomoci a záruky za poskytnutý úvěr by stavba nemohla být realizována a získaná dotace by zůstala nevyužita. Spolupráce se Sdružením města a obcí Vltava byla jednomyslně schválena radou i zastupitelstvem města na jejich únorových jednáních.

Projektantem stavby je Ing arch. Jiří Kobera, technický dozor stavby vykonává firma Tareka s.r.o. a stavbu realizuje firma Metrostav a.s., která poskytla nejvýhodnější nabídku a zvítězila ve výběrovém řízení. Stavba „Komunitního centra sounáležitosti“ má být dle uzavřené smlouvy dokončena do 31.12. 2019. Dodržení tohoto termínu je mimořádně důležité, neboť při nedodržení tohoto termínu by mohla být ohrožena poskytnutá dotace na tento projekt.

„Město Týn nad Vltavou má zájem a má dohodnuto se Sdružením města a obcí Vltava na tom, že v budoucnu bude tento objekt převeden do majetku města a bude sloužit nejen pro potřeby komunitního centra,“ uvedl Ing. Tomáš Tvrdík, radní pro investice, územní plán a majetek města.

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav