Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

Oprava obou hlubočepských viaduktů skončila

29. 9. 2019
zdroj: vlcoun.cz
Napsali o nás

Rekonstrukce probíhala od září minulého roku. Na viadukty se během ní pokládal nový kolejový svršek a instaloval nový systém hydroizolace. Informuje o tom poslední zpravodaj Metrostavu

Obě historické stavby kromě toho prošly kompletní opravou. V rámci prací se zpevňovaly mostní klenby a proběhla sanace pilířů...   

Pohled na zrekonstruovany viadukt.

Ta první a náročnější zahrnovala mimo jiné snesení starého kolejového svršku včetně ocelové nosné konstrukce a provedení nezbytných úprav pro dostatečné odvodnění trati včetně kamenné i ocelové konstrukce zábradlí viaduktů. "Starý systém odvodnění se ukázal jako nefunkční, a proto docházelo k sycení klenbového a poprsního zdiva vodou, dále pak k průsakům a degradaci klenbového zdiva," vysvětlil stavbyvedoucí Roman Šimáček. "Základem nové hydroizolace jsou asfaltové natavované pásy a nerezový systém odvodnění, který je protažený skrze původní kamenné chrliče," dodal.

Pod dohledem památkářů U viaduktu nad Hlubočepskou ulicí a železniční tratí, která vede v údolím podél Dalejského potoka, bylo navíc nutné kompletně vyměnit ocelovou nosnou konstrukci mezi čtvrtým a pátým pilířem. "Tam jsme museli nejprve vybudovat nový úložný práh spřažený se stávajícím kamenným zdivem," připomněl stavbyvedoucí. Rekonstrukce tohoto jihovýchodního viaduktu si vyžádala značnou improvizaci.

Nově bylo položeno také štěrkové lože a samotné koleje.

Památkáři zde požadovali dokonalou repliku starého ocelového zábradlí usazeného do sloupků a podepřeného kamennou římsou. Práce první etapy, během nichž byl na jednokolejné trati vedoucí z Prahy-Smíchova do Hostivic přerušen provoz, byly ukončeny v prosinci minulého roku. Ještě před Vánocemi proběhla zatěžovací zkouška, která potvrdila správné chování konstrukce, a 19. prosince byl na trati obnoven provoz vlaků.

Druhá etapa se zaměřila na kompletní sanaci spodní stavby obou viaduktů, pilířů i mostních oblouků. Metrostav s ní začal až na jaře, z důvodu vhodných klimatických podmínek k provádění sanačních prací. Nosnou konstrukci mostů zde tvoří kamenné nebo kombinované cihlovo-kamenné půlkruhové klenby. Také tyto práce probíhaly pod přísným dohledem památkářů - oba viadukty, postavené v letech 1870 až 1872 jako součást jedné z větví Buštěhradské dráhy, jsou kulturní technickou památkou.

Metrostav si na zachování historického rázu dal záležet.

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav