Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

Z Mělic vysunuli most a spojili je s Valy

3. 3. 2020
zdroj: Krajské noviny
Napsali o nás

Unikátní akce se odehrála poslední lednové pondělí mezi obcemi Valy a Mělice na Pardubicku. Ty by měl už letos v červnu spojit zbrusu nový most, jehož ocelovou mostovku dělníci vysouvali nad řekou Labe. Rychlostí několika metrů za hodinu přitom manipulovali s břemenem o hmotnosti 443 tun.

Nový most nahradí takzvaný Bailey Bridge, konstrukci spojující oba labské břehy od roku 1948. Tu získala obec Mělice od Správy Spojených národů pro pomoc a obnovu. Stav mostu a především forma jeho konstrukce už ale neodpovídala požadavkům moderní dopravy. „Budovaný most vyhovuje svými parametry plánovanému zesplavnění Labe, umožní aby pod ním proplouvaly plně naložené lodě,“ uvedl ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec, který vysouvání mostovky v rámci kontrolního dne přímo na místě sledoval.

Celkově vyjde stavba mostu na více než 250 milionů korun, částkou přesahující 50 milionů na ni přispěl Pardubický kraj. Spoluinvestorem se stal právě proto, aby vznikla konstrukce dovolující proplutí velkých lodí. „Už dlouho je na stole vize splavnění Labe a my na její naplnění chceme být připraveni,“ vysvětlil náměstek hejtmana Pardubického kraje pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš. „Pokud bychom se nestali spoluinvestorem, pravděpodobně by vznikl most, který by v budoucnosti mohl na vodní cestě tvořit větším plavidlům překážku. Podle nás by bylo nesmyslné třeba už za dvacet let takovou situaci řešit, to by bylo velmi neekonomické.“

 

SLOŽITÁ OPERACE

Vysouvání mostovky předcházelo v prosinci loňského roku vysunutí prvních částí mostu a montáž hlavního pole o délce více než osmdesát metrů. Vysouvaná ocelová konstrukce je už osazena betonovými deskami ztraceného bednění. „Most je takzvaná spřažená konstrukce, při které bude ocelová mostovka sepnutá s betonovou konstrukcí. To znamená, že ocelová konstrukce byla svařena na mělickém břehu a nyní se nasouvá na podpěry mostu,“ vysvětlil ředitel Správy a údržby silnic Němec. „Je to velmi složitá operace nejen kvůli hmotnosti konstrukce, ale také kvůli vysokým nárokům na přesnost a bezpečnost.“ Za velmi důležitý krok ve stavbě mostu považuje výsuv mostovky také hlavní stavbyvedoucí Vladimír Sommer. „Je to práce, bez které bychom vůbec nebyli schopni dostat most přes řeku a do jeho finální pozice,“ uvedl Sommer ze společnosti SMP CZ, která pracuje na vybudování mostu společně s Metrostavem. „Tato stavební operace má mnoho úskalí a rizik, která musíme zvládnout, aby se nám nestalo třeba to, že konstrukce skončí v řece.“ Stavebníci proto vybudovali dostatečně pevné dočasné podpěry přímo v řece, což byl podle Sommera nesnadný úkol. Na samotném výsuvu pracovaly zároveň zhruba čtyři desítky dělníků, kteří museli vytvořit s ohledem na nezbytnou přesnost sehraný tým.

 

DALŠÍ STAVBY BUDOU NÁSLEDOVAT

Nový most bude podstatně přívětivější pro lodní i silniční dopravu. Jeho celková délka činí 225 metrů, samotné přemostění řeky je 205 metrů. Šířka 11,5 metru dovoluje vybudovat 9,5 metru širokou vozovku a oboustranný chodník. Lodní doprava zase ocení průplavovou výšku 7,2 metru. Most se zároveň stane dominantou okolí, díky svým obloukům se svislými táhly, vysokým zhruba 13 metrů. Jeho vybudováním ale stavební ruch v okolí neutichne. „Most bude součástí celého souboru staveb, protože na straně Mělic budeme rekonstruovat silnici, ve spolupráci s městem Přelouč se budou stavět chodníky, kanalizace a rekonstruovat vodovod,“ konstatoval Miroslav Němec. „Následovat budou opatření ke zklidnění dopravy, tak aby jí nebyli dotčeni zdejší občané.“ Na straně obce Valy se bude pak rozšiřovat podjezd pod koridorovou železniční tratí tak, aby celá oblast byla lépe dostupná záchranářským vozidlům Integrovaného záchranného systému a veřejné autobusové dopravě. „Výstavbou nového kapacitního mostu se logicky otevře záměr zvýšit průjezdnost podjezdu pod železniční tratí. To ale musíme řešit s ohledem na místní obyvatele,“ ubezpečuje náměstek hejtmana Kortyš. „Ti se oprávněně obávají toho, že by si touto trasou mohly nákladní automobily zkracovat cestu na Lázně Bohdaneč. Naším úkolem proto bude naplánovat výstavbu v této oblasti tak, aby k takovému jevu nedocházelo. Už při přípravě projektové dokumentace budeme spolupracovat s místními samosprávami a věřím, že najdeme shodu. Cílem je, aby tudy neprojížděla nákladní vozidla, přitom aby byla celá oblast dostupná záchranným složkám a autobusové dopravě.“

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav