Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

S plynovodem musíme překonat i řeku Ohři

8. 3. 2020
zdroj: All for POWER
Napsali o nás

Tomáš Burian vede tým techniků Metrostavu, kteří se podílí na výstavbě plynovodu z Kateřinského potoka do Přimdy. Nově budovaná infrastruktura bude přes německý plynovod Eugal napojená na podmořský Nord Stream II a zdvojnásobí kapacitu zemního plynu přepravovaného nejen do ČR, ale přes Německo i dál do západní Evropy.

Výstavba potrubí pro NET4GAS je mezinárodní projekt, jak fungujete v mnohonárodnostním týmu a co má na starosti Metrostav?
S kolegy z belgické firmy Denys spolupracujeme na přípravě stavby již od září a myslím, že jsou naše vztahy velmi dobré. Vytvořili jsme jeden tým, který společně pracuje na realizaci zakázky. Těžiště práce Metrostavu je především v přípravě trasy, naši belgičtí kolegové jsou specialisté na svařování. 

Jak bude potrubí dlouhé a kdy by se mělo uvést do zkušebního provozu? 
Celá trasa má 150 km, naše sdružení bude realizovat prvních 63 km. Zahájení zkušebního provozu je plánované na začátek října  

Laicky si představuji stavbu potrubí jen jako „zahrabání do země“. V čem je ve skutečnosti stavba technicky složitá?
Celou stavbu si můžete představit jako vlak, v němž za sebou následují jednotlivé činnosti. První pracuje skupina, která vyjednává se stovkami majitelů pozemků a se správci inženýrských sítí. To je spolu s povinností splnit značné množství požadavků vyplývajících ze sdruženého povolení na celé stavbě nejsložitější. Skupina, která následuje, vytyčuje inženýrské sítě. Potom pokračuje další skrývající ornici, pak probíhá příprava trasy, při níž zodpovědná skupina připravuje sjezdy na veřejné komunikace, ale navíc třeba ochraňuje podzemní i nadzemní sítě. Po zprůjezdnění trasy začnou vozidla rozvážet plynové trouby, které se následně svařují a izolují. Výkop rýhy se zahajuje až po svaření dostatečně dlouhé části potrubí. Po zasypání a odzkoušení se celý terén uvede do původního stavu.

Po cestě je poměrně dost vodních toků a komunikací, jak řešíte překonání těchto překážek?
Na našem úseku stavby máme celkem třicet protlaků o průměrech chrániček DN1600 a DN1800. Nejdelší protlak má 186 m a vede pod komunikací a železnicí. Na trase máme i značné množství otevřených překopů komunikací, kde musíme dojednávat příslušná dopravní opatření. Technicky bude velmi náročné překonání řeky Ohře otevřeným překopem.

Jak je složité získat všechna povolení a pozemky?
Majitelů pozemků a správců inženýrských sítí jsou stovky a násobně více je jejich požadavků. Na jednání se všemi dotčenými jsme vytvořili tým šesti lidí. Musím přiznat, že k uzavření dohody často vede velmi dlouhá cesta a tato činnost patří na naší stavbě k těm nejnáročnějším. Zatím jsme ale vždy došli ke shodě a se všemi máme korektní vztahy. 

Jsou na plynová potrubí specifické technické standardy? Např. při svařování nebo ochraně před poškozením?
Výstavba plynovodu se řídí českou legislativou a normovými požadavky, zpřísněnými vnitřními standardy NET4GAS.

Jak je budoucí potrubí hluboko a jak je řešena bezpečnost?

Minimální krytí potrubí je 0,8 m a v polích, kde se dá očekávat orba, 1,1 m. Naše sdružení vynakládá značné úsilí při práci s jednotlivými pracovníky, jejich proškolování a zvyšování jejich kvalifikace. Na bezpečném provedení stavby se totiž podílí každý konkrétní pracovník. Máme mimo jiné zavedený systém povolování prací a před zahájením každé činnosti všechny pracovníky seznamujeme s vydaným povolením, dokumentací i se způsobem, jakým budou práce vykonávány. Každé ráno provádí vedoucí montážních skupin krátké seznámení všech svých pracovníků s plánem prací na daný den. Zajištění bezpečnosti napomáhá také náš tým bezpečnostních techniků. Bezpečné provedení stavby je naší prioritou.

Co taková stavba přinese Metrostavu a dělal jste již na podobně velkém projektu?

Realizace potrubí takovýchto parametrů avmezinárodním kolektivu přinese Metrostavu mnoho hodnotných zkušeností a kontaktů. Plynovod je největší stavba, kterou jsem doposud realizoval, a jsem rád, že se na ní můžu podílet.


VTL Plynovod DN 1400, Kateřinský potok – Přimda

 • Počet stran schválení stavebního záměru: 298
 • Délka: cca 150 km
 • Vnější průměr potrubí: 1422 mm
 • Maximální provozní tlak: 85 bar
 • Běžná šířka pracovního pruhu: 36 m
 • Minimální šířka pracovního pruhu (v lesích): 23 m
 • Postup stavby: 300–400 m/pracovní den
 • Délka vozidel na stavbě: až 22 m
 • Počet deponií: 12
 • Počet nájezdů a sjezdů na trasu: 168
 • Stavba sdružení firem: Metrostav a Denys
 • Délka: 63 km
 • Začátek stavby: listopad 2019
 • Konec stavby: prosinec 2020
 • Počet deponií: 6
 • Počet nájezdů a sjezdů na trasu: 70
 • Počet protlaků pod komunikacemi a vodními toky: 30
 • Délka nejdelšího protlaku: 186 m

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav