Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8
  • Úvod
  • Pro média
  • Začíná poslední fáze stavby. Nový kostel Krista Spasitele se otevře na podzim

Začíná poslední fáze stavby. Nový kostel Krista Spasitele se otevře na podzim

10. 5. 2020
zdroj: denik.cz
Napsali o nás

Nový kostel na pražském Barrandově má před sebou závěrečnou fázi výstavby. Svatostánek, o jehož realizaci římskokatolická farnost Praha – Hlubočepy dlouho  usilovala, se stane komunitním centrem, místem pro rozvoj volnočasových aktivit a vzdělávacích programů pro obyvatele sídliště. Stavbaři firmy Metrostav a. s. předpokládají, že termín slavnostního vysvěcení kostela, plánovaný na letošní podzim, bude dodržen.

"Již více než deset let nebyl v Praze vybudován žádný kostel. To se nyní mění. S rostoucím zájmem obyvatel sídliště Barrandov o aktivity místní farnosti, přestal stávající zlíchovský kostel sv. Filipa a Jakuba kapacitně dostačovat a proto bylo přistoupeno k výstavbě zcela nového svatostánku.

Základní kámen stavby kostela Krista Spasitele podle návrhu architektů Jakuba Žišky a Pavla Šmelhause z Ateliéru Žiška požehnal na konci roku 2018 kardinál Dominik Duka. V současnosti už se chystá závěrečná fáze výstavby. Její postup mohou zájemci sledovat díky kameře s živým pohledem ZDE.

Stavba se stala výzvou

Firma Metrostav v návaznosti na dokončení hrubé stavby nyní provádí úpravu povrchů, instaluje investorské prvky a pokračuje v práci na vnějším zateplovacím systému. Navzdory obtížným podmínkám nouzového stavu stavaři z Metrostavu předpokládají, že listopadový termín dokončení stavby bude dodržen.

Stavbu s půdorysem ve tvaru kříže tvoří monolitické konstrukce rozdílného členění. „Náročné byly nejen tvary monolitů, ale také šestimetrový kruhový světlík. Atypický prvek umístěný v průsečíku ramen kříže je prototypem a musel se velmi složitě vymýšlet,“ popisuje vedoucí projektu Josef Majer z Metrostavu.

Kombinace stavebních a akustických prvků a jejich sladění v takovém rozsahu byla pro Josefa Majera i jeho tým zcela nová zkušenost: „Akustika je pro kostel zásadní, byť pro tento prostor neexistuje norma. A vše se takzvaně ladí až v průběhu výstavby.“

Specifické bylo také využití zámečnických prvků, které projekt nedokázal přesně definovat, a které se tak musely v dílenské dokumentaci kompletně doprojektovat. „Stavba bude funkčním propojením uměleckých prvků, moderních technologií a prototypových dílů do výsledku, který by měl odpovídat sakrálnímu využití. Nelze na ní v plné míře použít standardní postupy a normovaná řešení,“ doplňuje Josef Majer.

Pro kostel byl získán ostatek sv. Ludmily

Prostému interiéru kostela bude dominovat skleněný kříž se sochou Krista Spasitele z běleného lipového dřeva a kruhová kaple se svatostánkem. Po vyschnutí stavby se na kůr instalují nové varhany. Autory liturgických prvků jako jsou oltář, svatostánek či křtitelnice jsou Stanislav Kolíbal a Petr Váňa.

V přízemí kostela bude kavárna obrácená k dětskému hřišti, v suterénu s prosklenou stěnou komunitní centrum s klubovnami pro setkávání matek s dětmi, pro aktivity mládeže, skautů a seniorů. Společenský sál bude sloužit pro přednášky, komorní koncerty, tanec či jako filmový klub.

Termín slavnostního vysvěcení kostela Krista Spasitele a komunitního centra Praha - Barrandov Dominikem Dukou je stanoven na letošní neděli 22. listopadu.  Současně bude do oltáře vložen získaný ostatek sv. Ludmily.

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav