Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

Tiskové prohlášení

28. 11. 2013
Tisková zpráva
V tomto týdnu proběhla řada intenzivních jednání expertů hl.m. Prahy a Metrostavu, jejichž cílem bylo ve smyslu uzavřené smlouvy na stavbu městského okruhu Myslbekova - Pelc Tyrolka nalézt řešení existujících problémů. Ke shodě bohužel nedošlo, a proto obě strany konstatovaly, že Metrostav uplatní požadavek na proplacení vyfakturovaných prací u rozhodčího soudu, a to ve zkráceném řízení. Metrostav a.s. zároveň strpí, aby hl.m. Praha předmět sporu rozšířila o otázku platnosti smlouvy a o požadavek na pokračování stavby. Přes tento závěr nadále pokračují jednání obou stran s cílem najít vzájemně akceptovatelná východiska. Metrostav považuje hl.m. Prahu za významného zákazníka a jeho cílem je nadále maximálně vyhovět jeho požadavkům. Nicméně má za to, že požadavky na neplatnost smlouvy a zároveň na pokračování prací se vzájemně vylučují.

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav