Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

Metrostav varuje před podvodnými fakturami

1. 9. 2014
Tisková zpráva
Akciová společnost Metrostav upozorňuje obchodní veřejnost na opakované jednání neznámé osoby naplňující skutkovou podstatu trestného činu podvodu dle § 209 trestního zákoníku. V období od 27. 5. do 1. 9. 2014 byly ve více než 30 případech převážně stavebním společnostem se sídlem ve všech krajích České republiky rozeslány podvodné zálohové faktury, jejichž součet přesahuje 60 miliónů Kč. Faktura byla vždy doručena jako příloha e-mailové zprávy z existující e-mailové adresy člena vedení společnosti údajného odběratele s dále uvedeným textem: „ Uhradit, když přidu vysvětlím“. Platba měla být poukázána na údajný účet společnosti Metrostav a.s. vedený u různých bank v ČR. Neznámý pachatel se vystavením faktury za použití scanu razítka a podpisů oprávněných zástupců stran pokouší uvést v omyl příjemce e-mailové zprávy - údajného odběratele a vylákat na něm částku v objemu cca 1 až 3 mil. Kč k úhradě za neexistující plnění z fiktivního obchodního případu a na bankovní účet, který není účtem společnosti Metrostav a.s. Metrostav jednání neznámého pachatele oznámil Policii ČR. Objasňování případu vede Krajské ředitelství JMK Policie ČR v Brně. Společnost Metrostav nemůže vyloučit, že výše popsané jednání nebo jemu obdobné bude dále pokračovat. Vyzývá proto obchodní veřejnost k opatrnosti a v případě zjištění pokusu o podvod o součinnost obratem.

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav