Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8
  • Úvod
  • Pro média
  • Skončila modernizace klíčového úseku tranzitního koridoru mezi Prahou a Plzní

Skončila modernizace klíčového úseku tranzitního koridoru mezi Prahou a Plzní

10. 12. 2018
Tisková zpráva

Kompletním zprovozněním Ejpovického tunelu skončila modernizace v současnosti čtrnáct kilometrů dlouhého úseku třetího tranzitního železničního koridoru mezi Rokycany a Plzní. Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava. Dnešního slavnostního ukončení stavby se zúčastnil za Evropskou komisi generální ředitel DG RegioMarcLemaîtrev doprovodu ministra dopravy DanaŤoka.

"Díky železničnímu projektu Rokycany-Plzeň, jehož součástí je  nový nejdelší tunel v České republice, se cesta vlakem z centra Prahy do centra Plzně zkrátí na 1 hodinu 14 minut a stává se tak rychlejší než autem. Evropská unie na projekt přispívá částkou 3,5 miliardy korun. Nová železniční trať je součástí hlavního koridoru Rýn-Dunaj, a přináší tak výhody nejen obyvatelům plzeňského regionu, ale prostřednictvím mezinárodní osobní a nákladní dopravy také celému Česku a Evropské unii,"uvedl generální ředitel DG Regio Marc Lemaître.

„Plzeň patří k centrům, které mají být dostupné z Prahy po železnici do jedné hodiny a k tomu se postupně dostáváme.Dalším cílem je zlepšit spojení s Německem, a to díky plánovanému zvýšení rychlosti mezi Prahou a Mnichovem. Realizaci toto záměru umožní nedávné rozhodnutí spolkového ministra dopravy o povýšení projektu elektrizace a modernizace německé části spojení do nejvyšší (naléhavé) priority ve Spolkovém plánu dopravních cest,“ uvedl ministr dopravy Dan Ťok.

„Modernizace další části železničního koridoru mezi Prahou a Chebem zkrátila jízdní doby vlaků, zvýšila bezpečnost železničního provozu a samozřejmě také zvýšila komfort pro cestující. Součástí projektu byla výstavba nejdelšího železničního tunelu na naší síti, který je unikátní i využitím nejmodernějších technologií na zajištění bezpečného provozu vlaků,“ řekl generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.

 

„Stěžejní částí úseku byla stavba dvou jednokolejných tunelových trub tunelu Ejpovice, který se svou délkou stal nejdelším železničním podzemním dílem v ČR. Členové osádky razicího stroje Viktorie využili zkušeností z ražeb úseku pražského metra obdobnou technologií. Přes nečekané komplikace v geologii se jim ve spolupráci s partnerem ve sdružení společností Subterra a subdodavateli podařilo dílo dodat investorovi v požadovaném termínu,“sdělil Pavel Pilát, generální ředitel Metrostavu.

 

Stavba řešila modernizaci tratě vedené z Rokycan až k zastávce Ejpovice převážně po stávajícím drážním tělese. Mezi Ejpovicemi a zastávkou Plzeň-Doubravka se pak postavila nová přeložka, která dosavadní trasu zkrátila o 6,1 kilometru a na které leží i nový Ejpovický tunel proražený pod terénními útvary Homolka a Chlum. Od zastávky Plzeň-Doubravka do plzeňského hlavního nádraží je opět využita stávající trať, která ale prošla celkovou modernizací.

 

Stěžejní stavbou projektu byl Ejpovický tunel, který tvoří dva jednokolejné tubusy propojené mezi sebou spojovacími chodbami. Je trasován na rychlost 200 km/hod. Délka obou jednokolejných trub od východního vjezdového portálu k západnímu výjezdovému portálu činí cca 4 150 m. V rámci stavby se rovněž postavily, případně zrekonstruovaly mosty a propustky, v zastavěných oblastech jsou nově protihlukové stěny, výraznou modernizací prošlo zabezpečovací zařízení. Komfort cestujících se zvýšil i výstavbou nových nástupišť se standardní nástupní hranou ve výšce 550 mm. Nástupiště jsou navíc s bezbariérovým přístupem. Stanice a zastávky také získaly nové osvětlení a informační zařízení.

Modernizovaný úsek Rokycany – Plzeň je součástí Transevropské dopravní sítě (TEN-T) a leží na západní větvi III. tranzitního železničního koridoru Praha – Plzeň – Cheb – státní hranice s Německem. Část prací projektu, tzv. I. fáze, byla spolufinancovaná v rámci Operačního programu Doprava 2007–2013, jeho II. fáze je realizovaná v rámci současného Operačního programu Doprava 2014–2020. Předpokládané celkové investiční náklady stavby (I. + II. fáze) dosáhly částky 6,783 miliardy korun bez DPH. Plánovaný příspěvek Evropské unie z Fondu soudržnosti pro celou stavbu může dosáhnout částky 3,520 miliardy korun. Národní financování projektu zajistil Státní fond dopravní infrastruktury. Zhotovitelem stavby s názvem Modernizace trati Rokycany – Plzeň bylo sdružení tvořené společnostmi Metrostav a Subterra.

 

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav