Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8
  • Úvod
  • Pro média
  • Sdružení stavebních firem z D11 podmínečně odstoupilo od smlouvy s Ředitelstvím silnic a dálnic

Sdružení stavebních firem z D11 podmínečně odstoupilo od smlouvy s Ředitelstvím silnic a dálnic

28. 1. 2019
Tisková zpráva

Pokud ŘSD situaci nevyřeší, bude nutné vypsat nový tendr na dodavatele

PRAHA (29. ledna 2019) – Sdružení stavebních firem, které je dodavatelem zakázky na výstavbu nového úseku dálnice D11 mezi Hradcem Králové a Smiřicemi, dnes oznámilo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) podmínečné odstoupení od smlouvy. Důvodem je dlouhodobá nečinnost ŘSD, které v podstatě zablokovalo jednání o faktickém zahájení stavby.

Společnosti EUROVIA CS, Metrostav a Swietelsky se dostaly do patové situace při jednáních s ŘSD ohledně zahájení výstavby pokračování dálnice D11, prioritní komunikace, která má výrazně ulevit obyvatelům Hradce Králové od tranzitní dopravy směřující do Polska. Zhotovitelé stavby nemohou práce na výstavbě dálnice zahájit, neboť staveniště není ve stavu, ke kterému se ŘSD zavázalo ve smlouvě. „Po dokončeném archeologickém průzkumu je prostor budoucí stavby ve stavu, který není v souladu s uzavřenou smlouvou, na což jsme ŘSD opakovaně upozornili. Ředitelství silnic a dálnic se přitom nijak nemá k tomu, aby plochy určené pro výstavbu do potřebného stavu uvedlo,”vysvětluje Ing. Martin Borovka, předseda představenstva a generální ředitel EUROVIA CS. „Pokud by nás ŘSD požádalo, mohli bychom pozemky do patřičného stavu upravit. ŘSD by si to u nás podle platných pravidel ale muselo objednat – a to neudělalo. ŘSD bohužel nekoná, čas běží a tím se zkracuje doba, která byla vyhrazena pro vlastní stavební práce,” dodává Borovka.

Podle smluvních podmínek má ŘSD dvanáct měsíců od podání nabídky (tj. od září 2017) na to, aby zhotovitelům sdělilo termín zahájení prací. To však neučinilo a nereagovalo ani na výzvy k řešení dané situace. Práce tudíž nemohly začít. Zhotovitelům navíc běží od podpisu smlouvy (tj. srpen 2018) lhůta pro výstavbu. Dodavatelské společnosti tak již nechtějí dalšímu zkracování původně stanoveného harmonogramu přihlížet a v případě, že ŘSD urychleně situaci nevyřeší, od smlouvy definitivně odstoupí.

Kvůli nepřipravenosti staveniště je nebylo dodnes možné převzít a stavební práce nemohly začít. Termín dokončení stavby je přitom závazně stanoven ve smlouvě.

„Nečinností ŘSD, které mělo oznámit termín zahájení stavby a neučinilo tak, došlo současně k vypršení cenové nabídky na tuto stavbu. Nyní má sdružení dle smlouvy nárok na její opětovné sjednání a to tak, aby zohlednila cenový nárůst vstupních surovin a služeb za dobu, která mezitím uplynula,” vysvětluje Ing. Karel Volf, MBA, obchodní ředitel Metrostav a.s.

Za více než rok a čtvrt od podání nabídky se změnily ceny řady vstupů, na které dodavatelé stavebních prací nemají vliv. Týká se to hlavně rostoucích cen ropy, které přímo ovlivňují ceny asfaltu, vliv měl i vývoj cen energií či nárůst mezd vyvolaný sociálním programem vlády. Ceny vstupů ve stavebnictví za uvedenou dobu vzrostly v průměru o 14,5 %, což vedlo k obecnému růstu cen stavebních prací na úrovni přibližně 6 %. „Ředitelství silnic a dálnic jsme v souladu se smlouvou několikrát vyzvali k projednání úpravy ceny, bohužel zcela bez výsledku,” dodává Karel Volf z Metrostavu.

Obě překážky představují pro společnosti, které jsou členem sdružení, závažná právní a ekonomická rizika, která na sebe nejsou ochotny namísto státu převzít. „Tam, kde se stát dostane do krizové situace, jako tomu bylo například v těchto týdnech na dálnici D1, se mu samozřejmě snažíme maximálně vyjít vstříc a pomáháme ŘSD situaci rychle řešit. V případě D11 jsme ale svědky liknavosti ŘSD, na kterou v konečném důsledku doplácejí soukromé subjekty a občané. Proto jsme se rozhodli přistoupit k podmínečnému odstoupení od smlouvy. Danou stavbu máme zájem stavět, ale nechceme se vydat cestou dlouhých právních sporů, na které by v konečném důsledku doplatili řidiči,“ komentuje to Martin Borovka.

V situaci, kdy ŘSD odmítá plnit své závazky ze smlouvy a současně odmítá celou situaci konstruktivně řešit, není možné začít stavět a dodavatelům tak nezbývá, než od smlouvy odstoupit. Doručením oznámení o odstoupení začala běžet dvoutýdenní lhůta, během níž lze podle smluvních podmínek vzít výpověď zpět. Pokud se situaci podaří v této lhůtě odblokovat, jsou členové sdružení připraveni tak učinit a zahájit výstavbu. V opačném případě nabude výpověď definitivně účinnosti a ŘSD bude muset pro stavbu hledat dodavatele v novém zadávacím řízení. Dokončení stavby by se tak mohlo o několik let odsunout.

Další informace:

Iveta Štočková, tisková mluvčí                                         Vojtěch Kostiha, tiskový mluvčí

EUROVIA CS, a.s.                                                              Metrostav a.s.

T/731 602 380                                                                  T/ 606 629 225

E/iveta.stockova@eurovia.cz                                            E/vojtech.kostiha@metrostav.cz

www.eurovia.cz                                                               www.metrostav.cz


© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav