Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8
  • Úvod
  • Pro média
  • Metrostavu vzrostl konsolidovaný hospodářský výsledek o 172 %, už devátým rokem je jedničkou na českém stavebním trhu

Metrostavu vzrostl konsolidovaný hospodářský výsledek o 172 %, už devátým rokem je jedničkou na českém stavebním trhu

15. 5. 2019
Tisková zpráva

Praha, 16. 5. 2019 - Skupina Metrostav zůstala i letos, již podeváté, jedničkou na českém stavebním trhu. V roce 2018 dosáhly celkové provozní výnosy hodnoty 35 092 mil. Kč, což představuje meziroční nárůst o 12,5 %. Téměř tři pětiny obratu vytvořily společnosti Skupiny Metrostav v čele s mateřskou společností Metrostav a.s. na českém trhu, zbývající dvě pětiny pak na zahraničních projektech, zejména na Slovensku, v Německu, Polsku a ve Skandinávii, ale také například ve Velké Británii, USA nebo Kanadě. Konsolidovaný hospodářský výsledek před zdaněním činil 913,2 mil, což představuje meziroční nárůst o 172 %.

Hodnota celkových aktiv Skupiny Metrostav představovala k 31.12.2018 částku 31 498 mil. Kč a oproti roku 2017 narostla téměř o 14 %. V krátkodobých aktivech došlo k navýšení pohledávek a ostatních oběžných aktiv, v dlouhodobých se pak zvýšily investice do nemovitostí. Došlo také k navýšení vlastního kapitálu a to o 5,5 %.

Řádná valná hromada schválila vyplacení podílu na zisku akcionářům téměř 170 milionů Kč. Stejně jako v loňském roce připadne tedy na akcii 21,50 Kč.

Akcionáři dále zvolili do funkce člena představenstva na další čtyřleté období Ing. Radima Čápa, Ph.D. a Ing. Daniela Knoteka, do funkce člena dozorčí rady na další čtyřleté období pak Ing. Jindřicha Hesse, Ph.D. a Ing. Františka Potiska.


Další informace poskytne
Ing. Vojtěch Kostiha, MBA
tiskový mluvčí Metrostav a.s.
Telefon: 266 019 715
E-mail: vojtech.kostiha@metrostav.cz

txcu1ucu3codsyohdhet.jpgtxcu1ucu3codsyohdhet.jpg

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav