Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8
  • Úvod
  • Pro média
  • Metrostav postavil v rekordním čase klíčový most na novém úseku D6 u Řevničova

Metrostav postavil v rekordním čase klíčový most na novém úseku D6 u Řevničova

1. 4. 2020
Tisková zpráva

Sdružení pod vedením stavební společnosti Metrostav vstupuje do závěrečné etapy výstavby obchvatu kolem Řevničova, který tvoří jeden z nových úseků dálnice D6 mezi Prahou a Karlovými Vary. Navzdory pandemii koronaviru a dodatečně zjištěnému nestabilnímu podloží v dotčené lokalitě stavba míří do své finální fáze. Projekt významně zrychlila rekordně rychlá výstavba klíčového mostu, který překonává rokli Krušovického potoka právě v sesuvném území.

„Aktivní sesuv identifikovala geologická analýza až po vyhotovení zadávací dokumentace, situaci jsme tedy museli řešit operativně až ve fázi výstavby. Dle dodatečných požadavků jsme přizpůsobili hlubinné založení mostu a pomocí sanačních opatření jsme zabezpečili sesuv. Protože stavba kvůli tomu nabrala už na začátku několikaměsíční zpoždění, rozhodli jsme se spolu s investorem změnit technologii provádění nosné konstrukce a místo postupné realizace polí jsme provedli levý i pravý most najednou. Díky této inovaci jsme dokázali zkrátit výstavbu mostu na pouhých jedenáct měsíců,“ říká Pavel Aksamit hlavní stavbyvedoucí z Metrostavu.

Mostní objekt nad roklí tvoří dva samostatné mosty o délce přes 180 m a výšce 23 m. Spodní stavba se skládá ze dvou opěr a osmi pilířů s mohutnou hlavou ve tvaru písmene V a nosná konstrukce ze spojitého železobetonového monolitického nosníku s dodatečným předpětím. Betonáž prvního pole proběhla vloni v polovině září a poslední betonáž nosné konstrukce letos na konci února.

Kromě mostu přes Krušovický potok stavba zahrnuje dalších šest mostů, mimoúrovňovou křižovatku Řevničov, protihlukové stěny i retenční nádrž. Zvláštní součástí je mohutný zářez o délce téměř 600 m. Stavbaři nejprve museli odtěžit přes 180 tisíc kubíků zeminy a zářez následně zabezpečit po obou stranách velkými pilotovými stěnami. Ve výsledné podobě bude toto místo patřit k esteticky nejhodnotnějším, protože stěny budou obloženy betonovými krabicovými prefabrikáty, zasypanými ornicí a osázenými vhodným porostem. V rámci stavby bylo také nutné provést přeložky dvou silnic, polních cest, vedení vysokého napětí a částečnou přeložku Louštínského potoka.

Cílem stavby s názvem D6 Řevničov, obchvat, je vybudovat nový dálniční úsek mezi km 37,550 a km 41,750. Investorem stavby je Ředitelství silnic a dálnic ČR a zhotovitelem sdružení společností Metrostav a.s., Eurovia a.s. a Swietelsky a.s. Smluvní cena přesahuje 1 miliardu korun bez DPH. Obchvat Řevničova navazuje na stavbu D6 Nové Strašecí-Řevničov, která je aktuálně rovněž v realizaci. Tyto významné investice do dopravní infrastruktury zvýší bezpečnost a plynulost dopravy a sníží negativní dopady na životní prostředí. Největší přínos očekávají obce Řevničov, Krušovice a Krupá, kterými prochází stávající silnice I. třídy I/6.

 

Kontaktní údaje:

Vojtěch Kostiha
tiskový mluvčí Skupiny Metrostav
Metrostav a.s. Koželužská 2450/4 180 00 Praha 8
T 266 019 715, M 606 629 225
vojtech.kostiha@metrostav.cz,
www.metrostav.cz

h1tnxr4i7jg14d79ghxb.jpgh1tnxr4i7jg14d79ghxb.jpgwwt3ms8jvwqyxs2ywvcu.jpgbxlrosbw8vm916rlckkz.jpgrzr8a8bgxz2hllbewm3t.jpgqrdchqdcygqsmuofggtn.jpgrj73wfnozgkc2nqck4vy.jpgpdkute4y0pls3wfgzypb.jpgbonsg2m09xmub0prpguv.jpg

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav