Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8
  • Úvod
  • Pro média
  • Historicky nejlepší výsledky Metrostav a.s. a koncernu Skupina Metrostav

Historicky nejlepší výsledky Metrostav a.s. a koncernu Skupina Metrostav

25. 6. 2020
Tisková zpráva

Praha, 26. června 2020

Celoevropský rozmach stavebnictví, podstatné snížení počtu rizikových zakázek a také zahraniční expanze jsou hlavními důvody dobrých hospodářských výsledků největší tuzemské stavební společnosti Metrostav za minulý rok. Na valné hromadě, která se konala 26. června 2020, mohlo představenstvo firmy prezentovat akcionářům tato čísla: tržby za rok 2019 se zvýšily z předloňských 21,5 miliardy na 26,6 miliardy korun, výsledek hospodaření vzrostl na 614 miliónů korun z 363 miliónů v roce 2018. Na příští období je společnost dobře připravena, a to i díky svojí dlouhodobé a osvědčené konzervativní finanční politice. 

Konsolidovaný výsledek celé Skupiny Metrostav byl také velmi dobrý. Provozní výnosy překročily celkem 41 miliard a čistý zisk 1,6 miliardy korun. Konsolidovaný hospodářský výsledek v pozitivním smyslu významně ovlivnil prodej administrativního komplexu Palmovka Open Park institucionálnímu investorovi, který provedla dceřiná společnost Metrostav Development a.s., velice dobré výsledky dceřiné společnosti Subterra a zakázky na zahraničních trzích, zejména v severských státech.

Výsledky Metrostav a.s. a jeho koncernu přehledně shrnuje následující tabulka:


Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2019 spolu s konsolidovanou účetní závěrkou koncernu Skupina Metrostav za stejné období a vyplacení podílu na zisku svým akcionářům ve výši téměř 170 milionů Kč. Stejně jako vloni připadne tedy na akcii dividenda 21,50 Kč. Zbytek převede společnost na účet nerozděleného zisku a bude použit na investice a pro posílení peněžních toků v provozní oblasti.

Akcionáři zvolili do funkce člena představenstva na další čtyřleté období Ing. Jaroslava Herana a Ing. Ivana Šestáka, do funkce člena dozorčí rady Ing. Viktora Karela.

Mezi stěžejní loňské projekty Metrostavu patří zejména výstavba dalších částí dálnic D6 a D11, či modernizace dvou úseků dálnice D1, včetně náročné rekonstrukce Mostu Vysočina. K nim přibyl počátkem letošního roku ještě třetí, desetikilometrový úsek u Devíti křížů, kde Metrostav mj. snesl pět nadjezdů a vysunul provizorní most. Firma dále úspěšně pokračuje v druhé části optimalizace traťového úseku Praha–Hostivař – Praha hlavní nádraží, v rekonstrukci budovy bývalých elektrických podniků v Bubenské ulici či armádního muzea v Praze na Žižkově. Také se vrátila na Úpravnu vody Želivka, jež zásobuje pitnou vodou Prahu a podstatnou část Středočeského kraje, kde staví halu GAU s novým filtračním stupněm s náplní granulovaného aktivního uhlí.  V loňském roce rovněž zahájila ražbu průzkumných štol pro trasu metra D v Praze na Pankráci.

Další úspěchy oslavil Metrostav i v zahraničí. Na pověstné Lososí cestě v Norsku vyrazil dva tunely, provedl montáž mostu Åstfjordbrua přes mořský fjord, na kterém nyní dodělává mostovku. Dokončil rovněž výstavbu a veškeré související komunikace a terénní úpravy na 20kilometrovém úseku dálnice S7 v Polsku. Ve stejné zemi dobudoval unikátní zdvihací most přes Mrtvou Vislu v Sobieševu. Na Slovensku vedle prací na dálničním obchvatu Prešova zahájil důkladnou rekonstrukci vodního díla Gabčíkovo, kde v plavebních komorách postupně vyměňuje vrata, vyrobená v dílnách provozu ocelových konstrukcí v Horních Počernicích. A u našich západních sousedů nedaleko Drážďan buduje estakádu u Pirny.

Největší z dceřiných společností – Subterra, která oslavila v loňském roce 55. výročí založení, dosáhla též nejlepších ekonomických čísel za dobu své existence, když její tržby přesáhly 7 miliard a zisk téměř 170 miliónů. Díky úspěchům jejích dceřiných společností SBT Sverige ve Švédsku, kde buduje dálniční tunel na obchvatu Stockholmu a nyní vyhrála výběrové řízení na zhotovení významného úseku metra v tamní metropoli, a Subterra – Raab v Maďarsku, pracující na dálničním tunelu Fertörákos–Šoproň na dálnici M85, tvoří zahraniční zakázky stále 60 % obratu. Přispívají k tomu též zakázky na Slovensku a v Německu.

Pozadu nezůstaly ani slovenské společnosti Skupiny. Metrostav Slovakia dokončil a předal uživatelům poslední byty developerského projektu CityPark Ružinov, PK Metrostav zásoboval kamenivem stále se rozšiřující počet stavebních projektů a Metrostav DS vedle výroby a prodeje asfaltových směsí sám zajišťoval výstavbu a rekonstrukce dopravních staveb.

Dále se Skupině Metrostav dařilo rozšiřovat síť kamenolomů a obaloven, na úspěšné vlně se vezly i dceřiné společnosti Metrostav Polska SA a Metrostav Deutschland v součinnosti s dalším členem Skupiny – BeMo Tunneling.

Metrostav nezapomínal ani na společenskou zodpovědnost. Věren své zásadě, že silní a úspěšní musí pomáhat slabším a handicapovaným, dále aktivně působil v platformě Byznys pro společnost, jeho zaměstnanci již poněkolikáté darovali bezplatně krev, pořádali dobročinné bazary nebo Metrostav cyklo handy maraton. Finančně i organizačně podporoval Senior klub Metrostavu či několik kulturních institucí a uměleckých scén.

Také jeho činnost negativně na jaře letošního roku ovlivnil koronavirus. Zejména dopravní stavby byly ohroženy nedostatkem zahraničních pracovníků. Za zvýšeného úsilí vedoucích projektů a jejich kolegů nahradili cizince přesunutí tuzemští odborníci. Riziko nesplnění termínů se vznášelo i nad dokončovanými projekty v cizině. Enormním úsilím všech zainteresovaných se ale podařilo vypravit např. speciální letadlo do Norska nebo při dodrženích všech zdravotních opatření zajistit vstupní povolení pracovníkům do slovenského Gabčíkova. To vše si vyžádalo zvýšené náklady, o jejich úhradu nyní Metrostav ve shodě s ostatním firmami a Svazem podnikatelů ve stavebnictví nyní usiluje.

Kontaktní údaje:

Vojtěch Kostiha
tiskový mluvčí Skupiny Metrostav
Metrostav a.s. Koželužská 2450/4 180 00 Praha 8
T 266 019 715, M 606 629 225
vojtech.kostiha@metrostav.cz
www.metrostav.cz


© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav