Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8
  • Úvod
  • Pro média
  • Měření prokázala, že likvidace azbestu při rekonstrukci hotelu InterContinental Pražany neohrožuje

Měření prokázala, že likvidace azbestu při rekonstrukci hotelu InterContinental Pražany neohrožuje

27. 5. 2021
Tisková zpráva

Akreditovaná společnost AQUATEST provedla pro Hygienickou stanici hlavního města Prahy již tři měření koncentrací azbestových vláken v prostorách, kde probíhá rekonstrukce hotelu InterContinental v Praze. Ani v jednom případě nedošlo k překročení zákonných limitů. Hygienická stanice tak v rámci kontroly potvrdila, že dodavatel stavby postupuje v souladu s hygienickými předpisy a jeho činnost neohrožuje zdraví pracovníků, místních obyvatel či kolemjdoucích. Příští týden bude společnost AQUATEST pokračovat v měřeních na místě. Dodavatel mezitím přijal řadu opatření s cílem uklidnit situaci.

„Pro demontáž azbestu na fasádě jsme zvolili nejvhodnější a nejšetrnější metodu v otevřeném kontrolovaném pásmu. To znamená, že panely obsahující azbest demontujeme i s ocelovým rámem jako celek a do samotného azbestu vůbec nezasahujeme. Navíc důsledně používáme fixační prostředek k bezpečnostnímu zapouzdření panelů. Při následující demontáži výtahových šachet již nebude možné snímat panely v celku, a proto vytvoříme uzavřené kontrolované pásmo. Likvidaci panelů bude v každém případě i nadále provádět autorizovaná firma zcela mimo stavbu,“ řekl Martin Sirotek, ředitel Divize 9 společnosti Metrostav.

Jako nadstandardní opatření pro uklidnění situace, veřejnosti a okolních obyvatel, bude zavedeno několik bezpečnostních postupů. Pracovníci ze specializované subdodavatelské společnosti používali až dosud k bezpečnostnímu zapouzdření panelů standardní bezbarvý fixační prostředek. Po dohodě s hygienickou stanicí bude v následujícím období pro jistotu a bezprostřední rychlou kontrolu tento bezbarvý prostředek nahrazen modrým fixačním prostředkem, aby nebylo pochyb o tom, že materiál je dokonale penetrován a nebyl porušen. V místech demontáže panelů budou dále instalovány výkonné odsavače prachu. Na místě bude opakovaně a pravidelně prováděno měření koncentrací azbestových vláken.

Generální dodavatel Metrostav a.s. má s demontáží a ekologickou likvidací azbestu v souladu s platnými předpisy dlouhodobé zkušenosti. Bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků, pracovníků poddodavatelů i obyvatel v okolí staveb je pro naši společnost samozřejmá priorita. Obyvatelé i kolemjdoucí jsou v bezpečí a ohrožení nadměrnou koncentrací azbestu v životním prostředí či konkrétně v ovzduší jim nehrozí.


Kontaktní údaje 

Vojtěch Kostiha
tiskový mluvčí Skupiny Metrostav
Metrostav a.s. Koželužská 2450/4 180 00 Praha 8
T 266 019 715, M 606 629 225
vojtech.kostiha@metrostav.cz,
www.metrostav.cz
https://tak2002.cz/project/staromestska-brana/

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav