Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8
  • Úvod
  • Pro média
  • Metrostav zvolil při rekonstrukci hotelu InterContinental správný postup pro ekologickou likvidaci azbestu

Metrostav zvolil při rekonstrukci hotelu InterContinental správný postup pro ekologickou likvidaci azbestu

2. 6. 2021
Tisková zpráva

Stavební společnost Metrostav uspořádala ve středu 2. června 2021 setkání s rodiči dětí z přilehlé Základní školy náměstí Curieových. Stavbaři ubezpečili všechny zúčastněné, že likvidace azbestu v rámci rekonstrukce pražského hotelu InterContinental probíhá správným technologickým postupem a v souladu s hygienickými předpisy. Pracovníkům na stavbě, obyvatelům Prahy 1 ani kolemjdoucím tedy nehrozí žádná zdravotní rizika. I několik nedávno provedených nezávislých akreditovaných měření na staveništi ostatně potvrdilo nulové koncentrace azbestu v ovzduší. Poslední měření provedené dne 3. června 2021 přímo ve třídách školy nezávislou organizací nepřítomnost azbestu v ovzduší potvrdilo znovu. Stavbaři dále navrhli rodičům dětí, že jim budou na vyžádání průběžně poskytovat další informace.

„Obavám místních obyvatel rozumíme, a proto jsme se rozhodli po mediálně vypjatých týdnech aktivně vystoupit a podrobně vysvětlit veřejnosti zvolený technologický postup. S ekologickou likvidací azbestu máme dlouholeté zkušenosti a dosud nikdy se nám nestalo, že by při manipulaci s materiály došlo k uvolnění této rakovinotvorné látky do ovzduší. V případě hotelu InterContinental bylo do dnešního dne provedeno 26 kontrol a auditů všech možných úřadů. Se stejnými závěry: vše je v pořádku, obyvatelé mohou být klidní,“ vysvětluje Josef Majer, vedoucí projektu z Metrostavu.

Technologický postup likvidace azbestu schválený hygienickou stanicí umožňuje odstrojení fasády v režimu tzv. otevřeného kontrolovaného pásma. To znamená, že stavbaři demontují kompletní fasádní panely bez jakéhokoliv zásahu do podstaty azbestového pláště a s bezpečnostním zapouzdřením pomocí speciálního fixačního prostředku. Demontáž provádí pomocí jeřábu v jednotkách minut a přímo do uzavřeného kontejneru umístěného mimo objekt.

„Laická veřejnost by v návaznosti na některé nepřesné informace v médiích upřednostňovala tzv. uzavřené pásmo. Tato varianta by však naopak vyžadovala zasahování do azbestového pláště přímo v prostorách staveniště. Fasádní prvky bychom museli násilně dělit a následně ručně transportovat po cca 1 km dlouhé horizontální a vertikální dráze, a to při mnohanásobné zátěži a negativní expozici prostředí. Námi preferované řešení naopak uvolnění azbestu zcela vylučuje,“ vysvětluje Josef Majer.

Firma Mrozek a.s. jako subdodavatel Metrostavu na odstrojení budovy podala prostřednictvím akreditované firmy SKS spol. s r.o. v dostatečném předstihu žádost o schválení technologického postupu likvidace azbestu. Příslušná hygienická stanice jej následně připomínkovala a schválila. Samotná ekologická likvidace začala až po uplynutí předepsaných legislativní lhůt.

Lídr českého stavebního trhu Metrostav je mnohonásobným držitelem prestižního ocenění Bezpečný podnik. Uděluje jej již od roku 1996 Ministerstvo práce a sociálních věcí v součinnosti s Inspektorátem bezpečnosti práce za správně nastavené bezpečnostní procesy a jejich aplikaci v praxi. „Bezpečnost a ochrana zdraví našich i subdodavatelských pracovníků i obyvatel v okolí staveb je pro naši společnost samozřejmá a dlouhodobá priorita,“ uzavírá Josef Majer.

 

Kontaktní údaje

Vojtěch Kostiha
tiskový mluvčí Skupiny Metrostav
Metrostav a.s. Koželužská 2450/4 180 00 Praha 8
T 266 019 715, M 606 629 225 vojtech.kostiha@metrostav.cz

https://tak2002.cz/project/staromestska-brana/

321_Intercontinental_vizualizace_retuA_Paz__sk_v_desti.jpg321_Intercontinental_vizualizace_z_Dvorakova_nabrezi.jpgTaK_ic_nadhled_1.pngTaK_ic_nadhled_2.pngTAK_IC_Skybox_0028i.jpg

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav