Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8
  • Úvod
  • Pro média
  • V Revoluční ulici proběhne dlouhodobě plánovaná demolice činžovního domu

V Revoluční ulici proběhne dlouhodobě plánovaná demolice činžovního domu

18. 2. 2022
Tisková zpráva

Investiční skupina RSJ, vlastník činžovního domu na nároží ulic Lannova a Revoluční, na místě stávajícího objektu č.p. 1502, plánuje projekt novostavby polyfunkčního domu. Ten ulici vrátí přirozené průčelí a zarámuje vstup do historického centra Prahy. V následujících měsících zde proto proběhne dlouhodobě plánovaná demolice.

V souladu se zamýšleným projektem rekonstrukce a revitalizace celého prostoru Revoluční ulice, plánovaným hlavním městem Praha, má RSJ Investments záměr vybudovat dům kvalitou odpovídající potenciálu místa. Jeho součástí bude hodnotný parter s městskou funkcí, stejně jako veřejný prostor pasáže a prostranství před barokním domkem č.p. 1244. „V jednání je spolupráce s centrem současného umění DOX a investičním fondem Pro arte o provozování vybraných výstav,“ uvádí Lukáš Musil, člen představenstva RSJ Investments a dodává: „Naším cílem je, aby se nárožní místo Revoluční ulice ze současného dopravního uzlu vrátilo ke své původní funkci - být aktivní součástí města, kde lidé žijí a tráví volný čas. Věříme, že tak přispějeme k vyšší kvalitě života lokality, potažmo celého města.“

O dostavbě resp. úpravě této lokality se uvažovalo již v poválečném období. Zbořením novogotických Eliščiných lázní během 2. světové války se totiž do nárožní pozice nechtěně dostal činžovní dům Revoluční č. p. 1502, který pro to nikdy nebyl zamýšlen. Tato situace byla již tehdy odbornou veřejností považována za porušení obecných urbanisticko-prostorových principů. (Více k historickému kontextu vývoje domu č.p. 1502 a jeho lokality naleznete v příloze TZ.)

Demoliční práce domu v Revoluční ulici provede společnost Metrostav, jejich zahájení je plánované na začátek března (přípravné práce již probíhají) a práce potrvají zhruba 100 dní. Po dohodě s Úřadem městské části Praha 1 zůstanou oba přilehlé chodníky po celou dobu průchozí. V ulici Revoluční využijí chodci podchozí lešení, v ulici Lannova jim zůstane vyhrazený koridor pro pěší. Celý objekt bude rozebírán postupně a šetrně k okolí.  Pro demolici nebude s ohledem na okolní zástavbu použita těžká technika. 

Jako každá stavební akce v městské zástavbě bude i tato plánovaná demolice představovat pro své okolí, obyvatele sousedních domů i procházející Pražany určitá omezení a společnost RSJ Investments je tímto prosí o shovívavost.

 

Profil společnosti

Investiční skupina RSJ, v jejíž čele stojí Libor Winkler, spravuje široké portfolio investic v České republice a zahraničí. Investuje do výstavby bytových i kancelářských budov a akvizic výnosových nemovitostí. Vysoký podíl na spravovaném majetku představují také investice do odvětví klíčových pro 21. století – informačních technologií, biotechnologií, zdravých potravin, obnovitelných zdrojů a life sciences.  

 

V případě dotazů kontaktujte Vendulu Dittrichovou, oddělení komunikace RSJ, 
tel: 605 720 712, e-mail: vendula.dittrichova@rsj.com

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav