Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8
  • Úvod
  • Pro média
  • Stavbaři Metrostavu osadili sedmdesátitunová vrata na hněvkovické přehradě

Stavbaři Metrostavu osadili sedmdesátitunová vrata na hněvkovické přehradě

18. 3. 2022
Tisková zpráva

Rekonstrukce vodního díla Hněvkovice na Českobudějovicku míří do finále. Stavbaři Metrostavu minulý týden za pomoci jednoho z největších mobilních jeřábů v Česku osadili dolní vrata plavební komory. Ocelový kolos váží 70 tun, což pro představu odpovídá dvěma plně naloženým kamionům. Následovat bude instalace pohonů a dalšího příslušenství a následně zprovoznění vrat. Podstatou rekonstrukce vodního díla je zvýšit kapacitu dvou polí bezpečnostního přelivu a upravit plavební komoru pro možnost převádění vody tak, aby přehrada dokázala bezpečně provést až desetitisíciletou povodeň. Stavba bude dokončena do konce června letošního roku, plavební komora bude zprovozněna 1. května.

„V posledních letech jsme pracovali a pracujeme na několika významných vodních stavbách a takřka všechny jsou něčím unikátní. Hněvkovice vynikají tím, že vyšší průtočné kapacity dosáhneme nejen snížením hrany přelivů, ale také úpravou samotné plavební komory. Přitom plavební komorou se standardně povodňová voda vůbec nepřevádí. Projekt potvrdil, že pod vodou jsme jako doma – ostatně v tomto případě to platí doslova, protože v průběhu výstavby jsme pod hladinou museli vrtat, svářet, injektovat, kotvit i betonovat,“ vysvětluje Jan Prokeš ze společnosti Metrostav.

 

Rekonstrukce vodního díla Hněvkovice začala v květnu 2020, tedy na konci první covidové vlny v Česku. V závěru téhož roku stavbaři upravili dno horní části plavební komory včetně bočního vedení provizorního hrazení, dolního dosedacího prahu a těsnícího rámu horních vrat. Betonáž proběhla v zimních měsících, a proto si vyžádala speciální opatření včetně vyhřívání dotčených prostor. V březnu 2021 následovalo osazení horních vrat prohloubené komory. Zároveň probíhaly bourací, montážní a betonářské práce na prvním poli bezpečnostního přelivu. Z důvodu zahájení plavební sezóny 2021 byly dle plánu práce na plavební komoře pozastaveny a pokračovaly jen na bezpečnostním přelivu. V létě stavbaři namontovali a zprovoznili segmentový uzávěr prvního pole bezpečnostního přelivu. V současné době probíhají montážní práce vrat dolního ohlaví plavební komory a druhého segmentového uzávěru.

 

Vodní dílo Hněvkovice vzniklo v 80. letech 20. století čistě pro potřeby jaderné elektrárny Temelín jako zásobárna chladicí vody. Dnes tvoří společně s vodním dílem Kořensko dva nejnovější stupně Vltavské kaskády.  Součástí vodního díla je betonová hráz, plavební komora a vodní elektrárna. Investorem rekonstrukce je státní podnik Povodí Vltavy. Projekt spolufinancuje Ministerstvo zemědělství prostřednictvím dotačního programu Prevence před povodněmi IV.

 

Kontaktní údaje


Vojtěch Kostiha
tiskový mluvčí Skupiny Metrostav
Metrostav a.s. Koželužská 2450/4 180 00 Praha 8
T 266 019 715, M 606 629 225
vojtech.kostiha@metrostav.cz

IMG_9693-22.jpg20220308_101046.jpgIMG_9667-4.jpgIMG_9686-16.jpg

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav