Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8
  • Úvod
  • Pro média
  • Rekonstrukci mostu na Českolipsku zachránila nevídaná improvizace stavbařů

Rekonstrukci mostu na Českolipsku zachránila nevídaná improvizace stavbařů

17. 8. 2022
zdroj: Ploužnice (Českolipsko), 16. srpna 2022
Tisková zpráva

Představte si, že máte postavit nový most a v průběhu demolice toho starého zjistíte, že nové základy vycházejí do úrovně více než dva metry pod vodou. Následně se při ověření geologických podmínek ukáže, že předpokládaný skalní masív není v hloubce 8,5 metru, ale v hloubce 16 metrů. Takovým dobrodružstvím si prošli stavbaři Metrostavu při výstavbě nového mostu v obci Ploužnice na Českolipsku v rámci právě dokončované rekonstrukce silnice z Mimoně k hranici Libereckého kraje. Dnes už přes nový most jezdí řidiči, málokterý z nich však tuší, že za to vděčí nevídané improvizaci při kompletní změně jeho založení. 

Projektová dokumentace počítala s plošným založením mostních opěr. Když se však do dotčeného prostoru vyvalila voda, bylo jasné, že toto řešení nepřichází v úvahu. Stavbaři se navíc museli vypořádat s původními dřevěnými pilotami, o nichž nikdo neměl ani tušení. Při zakládání nového mostu stáli před dvojí výzvou – odvést vodní tok a vymyslet úplně jiný způsob založení. 

„Improvizovat jsme museli hned několikrát, protože napřed si s námi zahrál vodní živel, pak ten zemský a nakonec i technika. Napřed jsme navrhli založit most pomocí soustavy tzv. mikropilot, což jsou štíhlé prvky hlubinného založení. Průzkumné vrty ale prokázaly, že skála je mnohem hlouběji, než jsme předpokládali. Následně jsme uvažovali o klasických pilotách, ale kvůli špatné geologii se nám nedařilo vyvrtat otvory. Nakonec jsme museli použít prefabrikované beraněné piloty s předvrty v místech budoucích pozic pilot,“ prozrazuje vedoucí projektu Vít Vidai z Metrostavu.

Po dokončení pilot stavbaři zabezpečili prostor prostřednictvím tzv. štětových stěn. Při následném dotěžování stavebních jam, betonování podkladu a samotných základů obou opěr přitom museli prakticky neustále odčerpávat vodu. Kompletní změna technologie založení samozřejmě významně promluvila do harmonogramu stavby. Stavbaři Metrostavu však po dohodě s objednatelem na opěry osadili provizorní most po dobu zimní údržby komunikace.

Rekonstrukce silnice druhé třídy č. 268 z Mimoně na hranici Libereckého kraje zahrnovala kromě opravy komunikace v délce 12,4 km také rekonstrukci dvou mostů a výstavbu jedné nové okružní křižovatky. V současnosti již probíhají dokončovací práce a projekt by měl být téměř kompletně hotový před začátkem školního roku. V průběhu měsíce října bude probíhat dokončení posledního stavebního objektu pomocí bezvýkopové technologie, která bude mít minimální dopad do provozu na komunikaci II/268.

 


 

Kontaktní údaje

 

Vojtěch Kostiha

tiskový mluvčí Skupiny Metrostav

Metrostav a.s. Koželužská 2450/4 180 00 Praha 8

T 266 019 715, M 606 629 225

vojtech.kostiha@metrostav.cz,         www.metrostav.cz 

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav