Auditoři Ernst & Young zhodnotili Metrostav

  • 10. 07. 2015
  • Tisková zpráva
Interní audit největší české stavební společnosti Metrostav postupuje ve své činnosti s profesionální péčí při zachování objektivity i nezávislosti, a tedy působí v souladu se Standardy IIA. Tak zní posudek pracovníků firmy Ernst & Young, s.r.o., po hodnocení kvality interního auditu (IA) Skupiny Metrostav prováděný od března do června letošního roku doložený oficiálním certifikátem. Auditoři E&Y zhodnotili soulad činností IA Skupiny Metrostav se Standardy pro profesionální praxi interního auditu Mezinárodního Institutu interních auditorů, posuzovali úroveň využívání nejlepší praxe IA a v návaznosti na to definovali silné a slabé stránky IA Skupiny Metrostav. V závěrečné zprávě konstatovali, že je velmi profesionální a pracuje v souladu s uvedenými Standardy a při zachování objektivity a nezávislosti prověřuje auditované oblasti do potřebné úrovně detailu. Oproti jiným obdobným funkcím IA v České republice je nadprůměrně výkonný a na velmi vysoké úrovni zvládá ujišťovací roli. Je silný a respektovaný, profesionální i aktivní a úplně pokrývá rizika.