Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8
  • Úvod
  • Pro média
  • Dcera Metrostavu staví metro v Hamburku. Investorovi šetří náklady inovativními technologiemi i modelem spolupráce

Dcera Metrostavu staví metro v Hamburku. Investorovi šetří náklady inovativními technologiemi i modelem spolupráce

11. 10. 2023
Tisková zpráva

Rakousko-německá společnost BeMo Tunnelling, která spadá do české Skupiny Metrostav, při zakládání druhého úseku čtvrté linky metra v Hamburku čelí náročným geologickým podmínkám. Pomáhají jí alternativní technologická řešení, díky kterým porazila ve výběrovém řízení kompletní konkurenci silného německého trhu. Firma se zároveň dohodla s investorem na tzv. value engineeringu, který umožňuje v průběhu stavby dále optimalizovat postupy a dělit se o uspořené prostředky. Výsledkem je hladký průběh stavebních prací a snížení investičních nákladů. 

Stavbaři BeMo Tunnelling místo původně naprojektovaných přeřezávaných pilot využívají k pažení budoucího tunelu výrazně efektivnější technologii železobetonových podzemních stěn. Dno „vany“, ve které následně vybudují tubus metra, dále utěsňují pomocí tzv. tryskové injektáže, a to zejména v oblastech s písčitou geologií. Jde o moderní a hospodárnou metodu, která však vyžaduje značné odborné znalosti a pečlivost.

„V hotových železobetonových stěnách uděláme mělký předvýkop a z něj hloubkové vrty. Pomocí tzv. soutyčí pak roztryskáváme okolní písek tekutou cementovou směsí o vysoké hustotě, a to pod obrovským tlakem až 700 barů. Díky tomu se postupně vytvoří vzájemně se překrývající kruhové sloupy o mocnosti 1 až 1,5 metru. Výsledkem je souvislá deska, která tvoří dno vany mezi předem vybudovanými železobetonovými stěnami,“ říká Robert Dostál z útvaru zahraničního podnikání společnosti Metrostav a člen dozorčí rady BeMo. „Stavba je složitá i ve fázi před zakládáním. Nejprve totiž musíme prosondovat trasu budoucího tunelu na výskyt granátů, bomb a dalších bojových prostředků z Druhé světové války. Velmi náročné jsou i navazující přeložky inženýrských sítí.“

Na prvním i souběžně budovaném druhém úseku prodloužení čtvrté linky hamburského metra se podílejí pracovníci z české Skupiny Metrostav. Hodnota obou zakázek dosahuje dohromady téměř 6,5 miliardy korun. První úsek zahrnuje výstavbu nové hloubené stanice Horner Rennbahn I s železobetonovou konstrukcí, úpravu stávající stanice Horner Rennbahn II i křížení dvou tras metra. Součástí druhého úseku jsou nové stanice Stoltenstraße a Horner Geest a také obratiště v Dannerallee. 

Cílem investora Hamburger Hochbahn je rozšířit síť hamburského metra v několika etapách tak, aby se v příštích desetiletích zvýšila atraktivita a životaschopnost města. Aktuálně realizované stavby dvou úseků prodlužují linku U4 do stanice Horner Geest. Investor však připravuje ještě výběrové řízení na výstavbu třetího úseku, který spočívá ve vybudování vratné koleje východně od stanice Burgstraße.

Rakouská společnost BeMo Tunnelling spadající do české Skupiny Metrostav v posledních letech vybudovala a buduje řadu významných infrastrukturních staveb v Německu i Rakousku: tunely Herrschaftsbuck, Spitzenberg a Bertoldshofen, logistickou halu v Hannoveru, přívodní tunel vodní elektrárny Argenbach ve Vorarlbersku a mosty Volmarstein a Hengstey v Severním Porýní – Vestfálsku. V návaznosti na předchozí úspěchy se firma hlásí do řady dalších výběrových řízení na podzemní stavby v Německu i Rakousku.

 

Radim Mana
tiskový mluvčí Skupiny Metrostav
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
T 266 019 715, M 601 110 376
radim.mana@metrostav.cz

2.jpg1.jpg3.jpg

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav