Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8
 • Úvod
 • Pro média
 • Pražská Fakultní Thomayerova nemocnice slaví 95. výročí založení v novém a s nižšími účty za energie o 7 mil. Kč ročně

Pražská Fakultní Thomayerova nemocnice slaví 95. výročí založení v novém a s nižšími účty za energie o 7 mil. Kč ročně

26. 10. 2023
Aktuality

Ve Fakultní Thomayerově nemocnici (FTN) skončila modernizace osvětlení a vytápění ve dvaceti pavilonech včetně zateplení sedmi z nich, a to za plného provozu. Největší modernizační projekt v nemocnici za posledních 50 let sníží každoročně náklady na energie o 7 milionů korun. Nemocnice je má po dobu pěti let garantovány smluvně dodavatelem, kterým je konsorcium společností ENESA z holdingu ČEZ ESCO a Metrostav. Roční výše úspor energie odpovídá 2 500 tunám CO2. Investiční opatření a stavební práce jsou ukončeny a projekt byl předán nemocnici. 

 „Zdravotnictví nejsou jen léky a lékaři, velmi důležité jsou i prostory, kde se lékařská péče odehrává. Nemocnice je tak třeba neustále modernizovat, abychom mohli poskytovat našim pacientům co nejkvalitnější péči. Projekt, který nyní běží ve Fakultní Thomayerově nemocnici, je dobrým příkladem, jak zlepšit prostředí pro pacienty i zaměstnance a zároveň ušetřit za vytápění a osvětlení. Ministerstvo zdravotnictví tento projekt finančně podpořilo a současně pro něj také zajistilo významnou dotaci z evropských fondů. Velmi oceňuji i ekologický přínos této investice, protože ekologie a zdraví našich obyvatel jdou samozřejmě ruku v ruce,“ řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Revitalizace objektů začala loni na jaře. „Dnes máme úspěšně dokončenou největší modernizaci naší nemocnice za poslední půl století.  Velmi mě těší, že od našich zaměstnanců, ale i pacientů, máme pozitivní zpětnou vazbu, že je to krok správným směrem. Například nové osvětlení přispívá k větší bezpečnosti práce, což je další bonus ke smluvně garantovanému snížení nákladů za elektřinu a plyn nejméně o 30 procent ročně. Jsme rádi, že provoz naší nemocnice je nyní energeticky úspornější a hlavně šetrnější k životnímu prostředí. Úspora představuje snížení emisí CO2 o 2 500 tun ročně, na jehož pohlcení by byl třeba například les o velikosti 300 hektarů, “ řekl ředitel nemocnice doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc. 

Opatření na vylepšení energetického chodu nemocnice stála 54 mil. korun. Byla součástí celkové rekonstrukce starších pavilonu, která přišla na téměř 400 mil. korun bez DPH.  Nemocnice hradila náklady z dotace Operačního programu životní prostředí (OPŽP), ze státního rozpočtu a také z vlastních zdrojů. 

Energetické projekty se zárukou úspor, které se označují zkratkou EPC, jsou dnes sázkou na jistotu. Zákazník nenese prakticky žádné riziko za nezdar projektu. Pokud by úspory byly menší než smluvně garantované, rozdíl doplatí dodavatel. Naši zákazníci oceňují i záruku odborného dohledu nad správným chodem celého komplexu opatření“ připomněl generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.

Polovinu úspor přinesla výměna osvětlení za úsporná LED svítidla, které spotřebovávají jen 40 % energie ve srovnání s předchozími typy. Pro teplotní komfort je klíčová instalace pokročilého systému regulace vytápění jednotlivých místností podle způsobu či času využití. Každá místnost si tak automaticky řídí dodávku tepla podle vlastní okamžité potřeby nezávisle na ostatních prostorách. V pokojích, sesternách či jídelnách lze udržovat vyšší teplotu než na chodbách, toaletách či schodištích – vždy s ohledem na vnitřní komfort a rozumnou spotřebu energie.

 „Naším úkolem bylo vymyslet komplex energeticky úsporných opatření, které se zaplatí z dotací a z úspor, a zároveň budou přínosem ke zkvalitnění vnitřního prostředí pro pacienty a zaměstnance,“ doplnil Pavol Fraňo, generální ředitel společnosti ENESA a.s. 

K dosažení maximálního potenciálu energetických úspor bylo zároveň nutné provést rozsáhlé stavební úpravy objektů. Tyto spočívaly zejména ve vylepšení tepelně-izolačních vlastností obálky budov.

Stavět za provozu je vždy náročné a složité, u nemocnice to platí dvojnásob. Po celou dobu výstavby jsme museli respektovat termíny odstávek operačních sálů a koordinovat práce s požadavky jednotlivých oddělení. Rozsáhlý projekt energetických úspor, který v prostředí českých fakultních nemocnic nemá obdoby, se skládal z několika technologických oblastí. Stavbaři zateplili fasády a střechy a vyměnili původní dřevěná okna a dveře za energeticky úsporné repliky. A protože rekonstruované budovy podléhají památkové ochraně, vizuální podobu museli stavbaři provádět vždy v souladu s památkáři. Zároveň je potřeba poděkovat zástupcům objednatele, a hlavně zaměstnancům všech oddělení za jejich trpělivost a toleranci při realizaci prací“, řekl generální ředitel společnosti Metrostav DIZ Karel Volf.

Nedílnou součástí EPC projektu je i energetický management, který má nemocnice smluvně zajištěn na pět let. Během této doby bude dodavatel dohlížet na energetickou efektivitu provozu. Každých dvanáct měsíců připraví souhrnnou zprávu, kde se kromě informace o spotřebě energií zaměří i na místa s potenciálem dalších úspor. 

Nemocniční areály, stejně jako objekty v majetku měst a krajů tvoří významnou část úspěšných EPC projektů, jen ENESA jich od roku 2006 realizovala více než šest desítek s celkovou garantovanou úsporu nákladů na energie za 2 mld. korun. Za poslední roky její projekty pomáhají šetřit energie např. v Oblastní nemocnici Mladá Boleslav, v jihlavské, karlovarské či českolipské nemocnici, ale i v Praze 7, v 9 areálech kolejí a menz ČVUT a na řadě dalších míst. 

 

Kontakt:

Fakultní Thomayerova nemocnice: Petr Sulek, petr.sulek@ftn.cz, mobil: +420 724 326 756 

ČEZ ESCO: Roman Gazdík, roman.gazdik@cez.cz, mobil: +420 602 317 651

Skupina Metrostav: Radim Mana, radim.mana@metrostav.cz, mobil: +420 601 110 376

 

Projekt v číslech:

Celková investice do modernizace bez DPH: 400 mil. korun

Investice do realizace energeticky úsporných opatření bez zateplení: 54 mil. korun

Délka trvání projektu: 5 let

 

Garantovaná roční výše úspory nákladů na energie: 7,1 mil. korun

 • V procentech: 30 %

 

Úspora v technických jednotkách za 5 let:

 • Plyn: 18 GWh
 • Elektřina: 10 GWh

 

Technologická opatření – otopný systém:

 • Termostatické ventily: 2 937 ks
 • Termostatické hlavice: 1 162 ks
 • IRC hlavice: 2 179 ks
 • Kabelové trasy: 100 km

 

Technologická opatření – osvětlení:

 • Počet svítidel celkem: 11 552 ks
 • Počet celých svítidel: 9 157 ks
 • Počet zdrojů: 2 395 ks

 

Stavební opatření:

 • Počet oken: 991 ks
 • Zateplení fasády: 21 466 m2
 • Zateplení střech: 10 769 m2

 

O EPC: 

Energetické služby se zárukou úspor (z angl. Energy Performance Contracting, zkráceně EPC) představují netradiční způsob ke snížení energetické náročnosti budov a k dosažení průkazných úspor energie a peněz. Jeden smluvní partner provede všechny dílčí etapy od návrhu a vyprojektování úsporných opatření přes jejich přípravu a realizaci až po uvedení do provozu a zaškolení personálu. Na realizaci dodavatel v případě potřeby a zájmu poskytuje dodavatelský úvěr, který zákazník splácí až ze skutečně dosažených úspor. Veškerá technická a ekonomická rizika projektu nese dodavatel. Pokud úspor není dosaženo v garantované výši, dodavatel hradí celý deficit. Nedílnou součástí EPC je důsledný energetický management. Investice do projektu metodou EPC mají obvykle návratnost 6 až 10 let.

O Fakultní Thomayerově nemocnici:

Fakultní Thomayerova nemocnice (FTN) patří mezi tradiční a největší zdravotnická zařízení v ČR. Zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví ČR. Historie nemocnice se začala psát již v roce 1928, kdy byla slavnostně otevřena u příležitosti 10. výročí založení první Československé republiky. V té době ještě jako Masarykovy domovy. V letošním roce slaví své 95. výročí a nyní zajišťuje zdravotní péči pro jednu z největších spádových oblastí v Praze. Ta zahrnuje MČ Prahy 4 a část Středočeského kraje. Zajišťuje zároveň specializovanou léčbu v mnoha oborech pro pacienty z celé ČR. Ve FTN pracuje téměř 2700 zaměstnanců. FTN má celkem 13 klinik a více než 1000 lůžek. Více na www.ftn.cz 

O ČEZ ESCO: 

ČEZ ESCO (Energy Service Company) je dceřiná společnost ČEZ, která se zaměřuje na služby související s moderní energetikou, dekarbonizací a snižováním klimatické stopy pro průmyslové zákazníky, obce a instituce. Jde například o energetické audity a energetické poradenství, výstavbu a provoz kogeneračních jednotek, zavádění systémů měření, renovaci teplárenských soustav a instalaci fotovoltaických elektráren. ČEZ ESCO je také dodavatelem služeb souvisejících s veřejnou a firemní elektromobilitou. Zajišťuje i dodávky elektřiny, plynu a tepla, výkup elektřiny, obchodování s emisními povolenkami, provoz energetických zařízení a jejich servis. Má cca 2000 zaměstnanců. Mezi dceřiné společnosti ČEZ ESCO patří firmy AirPlus, AZ KLIMA, Bytkomfort, CAPEXUS, ESCO Distribúčné sústavy, ČEZ Energetické služby, ČEZ ENERGO, ČEZ LDS, Domat Control System, E-Dome, EP Rožnov, ENESA, ESCO SLOVENSKO, HORMEN, KART, KLF-Distribúcia a Spravbytkomfort. 

Více na www.cezesco.cz.

O METROSTAV DIZ: 

Metrostav DIZ je moderní, rychle rostoucí stavební společnost s vysokými etickými standardy, která již více než 25 let úspěšně působí na českém stavebním trhu a je členem Skupiny Metrostav. Zajišťuje komplexní služby v rámci energetického sektoru. Výstavbu, modernizaci a ekologizaci energetických zdrojů však postupně rozšířila o segmenty staveb pro průmysl, zdravotnictví, sport a školství, občanskou výstavbu a v neposlední řadě o rekonstrukce historických objektů. Díky kvalitnímu know-how poskytuje svým klientům komplexní řešení od návrhu přes výrobu a stavbu až po výsledné zlepšení parametrů provozované technologie. Pro své zákazníky je renomovaným partnerem také díky profesionálnímu a férovému přístupu kvalifikovaných zaměstnanců, důrazu na inovace a ohleduplnému vztahu k životnímu prostředí i občanské společnosti. 

Více na www.metrostavdiz.cz

MTS Thom N 07-23-5.jpgMTS Thom N 07-23-1.jpg

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav