Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8
  • Úvod
  • Pro média
  • Nové datové centrum Seznam.cz bude chladit dešťová voda a obsluhovat jeden operátor

Nové datové centrum Seznam.cz bude chladit dešťová voda a obsluhovat jeden operátor

1. 12. 2023
Tisková zpráva

Společnost Seznam.cz rozšiřuje a posiluje výkon svého stávajícího datového centra Kokura v Horních Počernicích u Prahy prostřednictvím nové přístavby. Stavbaři Metrostavu nedávno dokončili hrubou stavbu nové budovy a ve spolupráci s technologickou společností Altron zahájili montáž technologií. Nejpozoruhodnější technologickou součástí projektu je chlazení serverů za pomoci dešťové vody. Datové centrum dále vynikne vysokou úrovní automatizace, díky níž jej bude moci obsluhovat prakticky jediný IT operátor. Harmonogram počítá s dokončením výstavby příští rok na jaře.

„Chladicí systémy spotřebovávají významné množství vody, proto je z hlediska udržitelného rozvoje žádoucí, abychom minimalizovali odběr z vodovodního řadu. Do dešťové kanalizace napojíme nejen přístavbu, ale i původní budovu a vodu budeme stahovat do dvou betonových akumulačních nádrží s kapacitou dohromady 840 kubíků. Jejich objem je navržen na předpoklad, že nebude pršet 21 po sobě jdoucích dní,“ vysvětluje vedoucí projektu Ing. Vít VidaiMetrostavu a dodává: „Toto řešení se běžně využívá v průmyslových exteriérech, zatímco pro vnitřní prostory zůstává spíše raritou. Klade totiž značné nároky na čistotu používané vody kvůli ochraně technologií i personálu, který se pohybuje uvnitř budovy. Z těchto důvodů je součástí projektu úpravna vody se soustavou armatur a UV lampou.“

„V současnosti již instalujeme do budovy chladicí technologie. Na ocelovém mezipatře jsou tzv. suché chladiče, které zajišťují chlazení motorgenerátorů, a ve druhém nadzemním podlaží jsou umístěny vzduchotechnické jednotky, které tvoří srdce celého systému a slouží pro chlazení datového sálu metodou přímého vzduchového free-coolingu s adiabatickým dochlazením v letním období. Chlazení bývá nejdůležitější technologickou součástí každého datového centra, protože při výpočetních výkonech vzniká obrovské množství tepla,“ říká Lukáš Višňa ze společnosti Altron, který je generálním dodavatelem projektu.

„Projekt je pro nás pokračováním dřívějšího strategického rozhodnutí budovat vlastní fyzickou infrastrukturu potřebnou pro běh našich služeb. Datacentrum Kokura 3 je z pohledu našeho provozu nový datový sál ve stávající lokalitě. Z pohledu výstavby a použité technologie však jde o samostatnou nezávislou budovu. Náš úspěch a růst v digitálním prostředí má svůj otisk ve fyzickém světě – důkazem je rostoucí potřeba na umístění dalších a dalších serverů nebo úložišť dat,“ říká Mgr. Vlastimil Pečínka ze společnosti Seznam.cz datová centra s.r.o.

Datové centrum má specifické nároky na zásobování elektřinou. Aby systémy fungovaly i při případném výpadku, počítá projekt s instalací UPS baterií a tří dieselových generátorů. 
S ohledem na energetickou náročnost provozu bude budova napojena přímo na síť vysokého napětí prostřednictvím nově vybudovaných rozvoden.

Společnost Seznam.cz datová centra zatím provozuje v Česku dvě datová centra: Kokura v Horních Počernicích a Nagoja v Benátkách nad Jizerou. Poslední jmenovanou vybudovala společnost Metrostav a.s. a nyní realizuje přístavbu DC Kokura. Výstavba začala v květnu a měla by být dokončena v příštím roce na jaře. Celková investice do nové přístavby dosahuje 300 milionů korun. 

   

Radim Mana
tiskový mluvčí Skupiny Metrostav
Metrostav a.s. Koželužská 2450/4 180 00 Praha 8
T 266 019 715, M 601 110 376
radim.mana@metrostav.cz

20231109_092642.jpg20231109_092710.jpg20231109_091914.jpg20231109_091101.jpg20231109_091614.jpg20231109_092005.jpg

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav