Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8
  • Úvod
  • Pro média
  • Češi nahrazují nejstarší most přes Kielský průplav a zachraňují největší zimoviště netopýrů v severní Evropě

Češi nahrazují nejstarší most přes Kielský průplav a zachraňují největší zimoviště netopýrů v severní Evropě

3. 6. 2024
Tisková zpráva

Když je třeba nahradit starý most přes vodní kanál, zní to jako poměrně běžná stavební zakázka. Pokud však v jedné z mostních opěr zimuje evropsky významná kolonie netopýrů, stavba rázem získává parametry technického unikátu. Přesně takový úkol řeší na okraji severoněmeckého Kielu rakouská společnost Bemo Tunneling za významné pomoci Čechů z firmy Zakládání staveb. Obě firmy patří do české skupiny Metrostav. Cílem projektu je zejména zvýšit bezpečnost a komfort lodní dopravy v tomto úseku. 

Výškový most Levensau pro pěší, silniční a železniční dopravu pochází z konce 19. století, a reprezentuje tedy nejstarší mostní konstrukci přes Kielský průplav. Technická životnost mostu má přitom vypršet právě v letošním roce. Dalším problémem je, že most překonává průplav v nejužším místě a s nejmenším průjezdným profilem, který jako jediný neumožňuje obousměrnou plavbu. 

Nová ocelová konstrukce bude stát na obřích železobetonových pilířích o průměru devět metrů. Na každém břehu budou dva, severní pilíře budou vysoké 27 metrů a jižní 32 metrů. Aby zde v budoucnu mohly souběžně proplouvat velké námořní lodě, bude nutné rozšířit průplav na 75 metrů. Nový most je unikátní tím, že bude zahrnovat původní jižní mostní opěru. Právě v ní se totiž nachází největší zimoviště netopýrů v celé severní Evropě. Biologický průzkum odhalil, že tu zimuje na pět tisíc netopýrů.

„Stará mostní opěra se zimovištěm zůstane na svém místě, ale nebude mít již žádný kontakt s novou konstrukcí, a tedy ani žádnou nosnou funkci. To vyžaduje důkladné statické zabezpečení, proto jsme dotčený svah museli zajistit 36 velkými vrtanými pilotami o průměru 1,5 metru a délce přes 35 metrů. Z toho 10 kusů jsme zasouvali přímo pod stále používaným mostem, museli jsme se tedy vyrovnat s velmi stísněným prostředím s pracovní výškou pouhých 5 metrů. Zkušení kolegové ze Zakládání staveb si však dokázali poradit i s takovou zakladatelskou specialitou,“ prozrazuje Robert Dostál z útvaru zahraničního podnikání společnosti Metrostav a člen dozorčí rady BeMo.

V rámci přípravných prací museli stavbaři také částečně demolovat severní opěru. Napřed pomocí frézování odstranili část vnější stěny konstrukce v celé její výšce cca 20 metrů  a zajistili okraj opěry pomocí stříkaného betonu a kotev. Podloží stávajících opěr upravili pomocí vysokotlaké injektáže. 

„Zatímco předcházející práce probíhaly mimo dosah pěšího, silničního a železničního provozu, nyní se už přesouváme na hráz před a za stávající opěry. To s sebou nese omezený prostor, zejména pro přístup, ale také nezbytná bezpečnostní opatření pro veřejný provoz,“ doplňuje Robert Dostál

Další výzvou bude koordinace s přepravní společností Deutsche Bahn. Před úplnou uzavírkou železniční trati na přelomu srpna a září budou muset stavbaři instalovat tři dočasné železniční mosty, z toho dva pomocné. Dále vybudují provizorní mosty pro pěší a silniční dopravu s předsunutými základovými prvky, pod jejichž ochranou následně postaví mostní opěry. 

Stavba je součástí investice spolkového podniku Wasserstraßen Neubauamt Nord-Ostsee-Kanal, který spadá pod Ministerstvo dopravy, výstavby a digitální infrastruktury. Cílem celého projektu je zvětšit příčný průřez kanálu a průjezdní výšku, a připravit jej na budoucí lodní dopravu. Investor stavbu rozdělil na několik etap a k nim vybírá zvlášť zhotovitele. Dokončení všech dosud zasmluvněných prací, na nichž se podílejí firmy ze skupiny Metrostav, je plánováno na polovinu roku 2025. 

 

Kontaktní údaje

Radim Mana
tiskový mluvčí Skupiny Metrostav
Metrostav a.s. Koželužská 2450/4 180 00 Praha 8
T 266 019 715, M 601 110 376
radim.mana@metrostav.cz

P4180252.JPG - Abendsegler,  - Abendsegler,  - Tandem;;2,.jpg10_21_2_BeMo.JPGLeversauer_Hochbruecke_265.jpgLeversauer_Hochbruecke_192.jpgLeversauer_Hochbruecke_043.jpgP1560169.JPG - Breitflügelfledermaus,.jpgP1520980.JPG - Zwergfledermaus,  - Zwergfledermaus,  - Tandem;;2,.jpg

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav