SŽDC: V Praze zahájilo provoz nové Centrální dispečerské pracoviště

  • 07. 04. 2016 | zdroj: parlamentnilisty.cz
  • Napsali o nás
Správa železniční dopravní cesty slavnostně ukončila výstavbu technologických prostor Centrálního dispečerského pracoviště (CDP) v Praze. Jedná se o projekt vytvářející předpoklady pro postupné zavádění centralizovaného dálkového řízení provozu v rámci celé železniční sítě ČR. “Do budoucna budeme řídit všechny hlavní tratě v celé republice jen ze dvou centrálních míst. Moravu už teď ovládáme z Přerova. Centrální dispečerské pracoviště v Praze nám umožní rozšířit v dalších letech síť dálkově řízených úseků na celkem 2 200 kilometrů v celých Čechách, a to nejen na koridorových tratích, ale i vybraných regionálních drahách v okolí Prahy,“ sdělil generální ředitel SŽDC Pavel Surý. Výstavba nového pracoviště řízení provozu byla v areálu na Balabence zahájena v dubnu roku 2014. V prostoru ohraničeném trojicí železničních tratí vyrostla budova s pěti nadzemními podlažími, z nichž tři nejvyšší jsou vyhrazena především pro dopravní dispečerské sály. V jednotlivých patrech budovy byly zřízeny kancelářské prostory potřebné pro organizování a řízení železniční dopravy. V budově je umístěno pracoviště dispečerů dopravní cesty, kde se bude centralizovat diagnostika od jednotlivých systémů pro každou řízenou oblast. Další kancelářské prostory byly zřízeny v prostoru technologického patra, kde je umístěna zejména údržba sdělovacího a zabezpečovacího zařízení a provozních systémů budovy (klimatizace, vzduchotechnika atd.). Každý dispečerský sál je složen z postů řídícího dispečera, místního dispečera a operátora. V čele sálu jsou umístěny velkoplošné zobrazovací jednotky pro znázornění reliéfů kolejiště řízené oblasti. Podle schváleného harmonogramu bude na konci letošního roku řídit provoz z Balabenky 109 traťových dispečerů a 36 operátorů železniční dopravy, kteří se budou střídat v nepřetržitém pracovním režimu. Projekt je v souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na transevropské dopravní síti TEN-T. Realizací stavby bude dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti. Předpokládané celkové náklady stavby s názvem CDP Praha činily 365 349 821 Kč bez DPH. Projekt byl v rámci Operačního programu Doprava spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti, a to až v maximální výši 263 335 604 Kč. Národní financování zajistil Státní fond dopravní infrastruktury. Zhotovitelem stavby byla společnost Metrostav a.s.