Čistírna je jako nová. Zákrok za více než 95 milionů jí prospěl

  • 29. 08. 2013 | zdroj: Jičínský deník - IVA KOVÁŘOVÁ
  • Napsali o nás
Ve Staré Pace byla dokončena rekonstrukce čistírny odpadních vod Nová Paka – Čištění splaškové vody z Nové i Staré Paky zajišťuje čistírna ve Staré Pace. Na základě nájemní smlouvy ji provozuje Vodohospodářská a obchodní společnost Jičín, a. s. Nachází se za staropackým železničním viaduktem směrem na Karlov. Původní stavba přesáhla dvacet let, Evropská unie vypsala dotační tituly, které se zaměřovaly na obnovu čistíren – to byly pro město impulsy, které odstartovaly rekonstrukci zařízení. „Stará čistička ještě splňovala limity, ale zřejmě v nejbližších letech by došlo k jejich překročení,“ uvádí další důvod modernizace zařízení místostarosta Stanislav Albrecht. Práce byly zahájeny vloni v létě poté, co zakázku získala ve výběrovém řízení firma Metrostav. Celkové náklady byly vysoutěženy na 95,3 mil. bez daně a pro Novou Paku to byla jedna z největších investičních akcí, i když výrazně podpořená evropskými penězi. V červenci letošního roku byla renovace dokončena. Nyní běží dvanáctiměsíční zkušební provoz, po němž bude následovat kolaudace. Cílem renovace komplexu bylo zajistit efektivní čištění odpadních vod v souladu s předpisy. Dotace z evropských fondů a Státního fondu životního prostředíČR(SFŽP) je 66,3 milionu korun. Město zbylé náklady hradí pomocí úvěrů. „Komplikace se při stavbě objevily, ale díky přizvaným odborníkům se podařily odstranit. Jednalo se konkrétně o podloží. Nicméně město při stavbě celkově ušetřilo tři miliony korun,“ tvrdí Albrecht. „Stavba byla téměř bezproblémová, s výsledkem jsme spokojeni,“ hodnotí akci vedoucí investičního odboru Ladislav Stuchlík. Zařízení obhospodařuje Vodohospodářská a obchodní společnost Jičín. „Jsme spokojeni, připomínky provozovatele byly při stavbě dodrženy, jen jsme se trochu potýkali s velikostí čistírny a pak se vše odehrávalo za provozu, kdy jsme museli splňovat denní limity čištění,“ objasňuje Luboš Haken z VOS Jičín. Zmodernizovaný staropacký komplex nyní obsluhují tři pracovníci. *** Princip Čistírna odpadních vod je založena na technologii mechanickobiologického čištění s nitrifikační a denitrifikační zónou a terciálním stupněm čištění, pracující na principu dlouhodobé aktivace s úplnou stabilizací kalu. Čistírnu provozuje VOS Jičín.