METROSTAV SE STAL pololetním vítězem

  • 05. 08. 2016 | zdroj: Stavitel Ekonomika Ing. Ivan Vrhel
  • Napsali o nás

V 1. pololetí zaznamenáváme výrazný meziroční pokles zadaných stavebních zakázek, naopak značný růst vypsaných zakázek, což je příslibem oživení stavební poptávky ve 2. pololetí.

V 1. pololetí bylo zadáno celkem 2012 veřejných zakázek na stavební práce (včetně dílčích zakázek a včetně zakázek na dodatečné stavební práce) v úhrnné hodnotě 38 348 mil. Kč (včetně DPH), z toho na pozemní stavby 720 zakázek celkového počtu zadaných zakázek v hodnotě 11 288 mil. Kč a na inženýrské stavby 1292 zakázek v hodnotě 27 060 mil. Kč.
V meziročním srovnání s I. pololetím 2015 klesla celková hodnota zadaných zakázek o 35,1 %, z toho u zakázek na pozemní stavby o 28,5 % a u zakázek na inženýrské stavby o 37,6 %. Počet zadaných zakázek meziročně klesl o 29,4 %, z toho na pozemní stavby o 42,1 % a na inženýrské stavby o 19,7%. Průměrná velikost zakázky činila 19,6 mil. Kč, což je v meziročním srovnání 89,8 % úrovně průměrné velikosti zakázky zadané v 1. pololetí 2015 a 97,8 % průměrné velikosti zakázky roku 2015.
V 1. pololetí 2016 byly zadány dvě velké stavební zakázky s cenou (s DPH) nad 1 mld. Kč: D1 Modernizace – úsek 06, EXIT 49 Psáře – EXIT 56 Soutice, zadavatel Ředitelství silnic a dálnic, zhotovitel Společnost Metrostav a.s., SWIETELSKY stavební a.s., cena s DPH 1 125 mil. Kč a Revitalizace trati Opava východ – Olomouc hl. n., zadavatel Správa železniční dopravní cesty STRABAG Rail, a.s., cena s DPH 1032 mil. Kč.
Celkový meziroční pokles v hodnotě zadaných veřejných zakázek je dán především úbytkem zadání velkých stavebních zakázek zejména dopravní infrastruktury v souvislosti s přechodem na nové programové období čerpání prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) a i nedořešením problémů s EIA u velkých staveb dopravní infrastruktury.
Veřejné zakázky na stavební práce získalo v 1. čtvrtletí 2016 jako samostatní zhotovitelé či jako členové sdružení zhotovitelů celkem 727 společností. Největší objem veřejných stavebních zakázek získala společnost Metrostav a.s. – 32 zakázek za 1469 mil. Kč plus podíl z hodnoty 2225 mil. Kč získaných v 28 sdruženích.
Veřejné zakázky na stavební práce zadalo celkem 668 zadavatelů, z toho 79 zadavatelů z vládního sektoru, 509 z municipálního sektoru a 80 ostatních zadavatelů. Z celkového počtu 2012 veřejných zakázek na stavební práce za 38 348 mil. Kč zadali zadavatelé vládního sektoru 624 zakázek v úhrnné hodnotě 19 054 mil. Kč, zadavatelé municipálního sektoru 1234 zakázek v úhrnné hodnotě 17 446 mil. Kč a ostatní zadavatelé 154 zakázek v úhrnné hodnotě 1848 mil. Kč. Hodnota zadaných zakázek meziročně klesla u vládního sektoru o 39,3 %, u municipálního sektoru o 24,9 %, u ostatních zadavatelů klesla o 59 %.

***

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ FIRMY V 1. POLOLETÍ

SAMOSTATNĚ
ZHOTOVITEL POČET TIS. KČ
Metrostav, a.s. 32 1 469 347
EUROVIA CS, a.s. 65 1 099 322
STRABAG a.s. 76 1 042 646
Skanska a.s. 37 1 435 118
OHL ŽS, a.s. 41 577 645
STRABAG Rail a.s. 9 1 198 928
SWIETELSKY stavební s.r.o. 39 421 832
ALPINE Bau CZ a.s. 18 128 195
Porr a.s. 32 601 882
Energie – stavební a báňská a.s. 4 702 507
PKS stavby a.s. 6 643 733
M - SILNICE a.s. 25 537 901
SILNICE GROUP a.s. 5 248 674
COLAS CZ, a.s. 31 338 511
AŽD Praha s.r.o. 3 99 049
HOCHTIEF CZ a.s. 8 121 841
IMOS Brno, a.s. 9 287 878
Vodohospodářské stavby, s.r.o. 17 232 486
Chládek a Tintěra Pardubice, a.s. 7 142 457
IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. 14 106 754
UNISTAV CONSTRUCTION a.s. 7 241 841
SIGNALBAU a.s.
VW WACHAL a.s. 9 298 568

VE SDRUŽENÍ
SDRUŽ. POČET ÚČAST. POČET TIS. KČ
28 71 2 224 728
27 72 1 730 487
12 37 1 097 956
5 16 240 202
14 31 1 746 088
2 5 241 371
17 37 1 472 668
12 31 1 882 403
10 25 632 513
2 5 53 563
2 4 57 538
7 20 360 067
6 14 959 784
9 19 549 553
2 4 782 188
11 27 631 341
11 28 281 024
8 17 265 137
10 24 494 801
1 4 689 711
5 10 185 474
2 4 666 405
1 2 61 653